Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Анастасия Безуглая (Anastasia Bezuglaya)

Концепт «провинция» и медийный образ нестоличного театра в русской лингвокультуре (Koncept "prowincja")


Monografia przedstawia wyniki badań nad zagadnieniem „prowincji” w Rosji, w społeczno-kulturowej przestrzeni, w której nadal dominuje i odgrywa ogromną rolę fenomen kultury i mentalności prowincjonalnej.

Książka wypełnia lukę w badaniach nad teatrem jako medium informacji o kulturze narodu oraz naświetla specyfikę mentalności współczesnych Rosjan przez pryzmat dyskursu teatralnego, który postrzegany jest z perspektywy stosunkowo młodego obszaru językoznawstwa – lingwistyki kulturowej.

W pracy przedstawiono analizę granic semantycznych konceptu „prowincja” oraz wszechstronną analizę dyskursu teatralnego, reprezentującego medialny „portret” teatru niestołecznego w Rosji. Szczególną uwagę zwrócono na jednostki językowe nacechowane kulturowo i kluczowe dominanty semantyczne, najpełniej odzwierciedlające świadomość językową przedstawicieli rosyjskiej lingwokultury.

 

Представленная монография посвящена концепту «провинция» в России, в социокультурном пространстве которой до сих пор доминирует и играет огромную роль феномен провинциальной культуры и ментальности.

Данная работа восполняет пробел в исследованиях над театром в качестве медиум информации о культуре народа, а также представляет особенности менталитета современных жителей России через призму театрального дискурса, рассматриваемого с перспективы достаточно молодой области языкознания – лингвокультурологии.

В книге анализируются семантические границы концепта «провинция» и дается подробный анализ театрального медиадискурса, актуализирующего медийный «портрет» нестоличного театра в России. Особое внимание уделено культурозначимым языковым единицам и ключевым семантическим доминантам, которые наиболее ярко и полно отражают языковое сознание представителей русской лингвокультуры.

 

 

25.00 PLN

38.00 PLN

w tym VAT 5%


Dostępność: TAK

ilość

Recenzje produktu

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.