Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

OUTLET

W kategorii OUTLET znajdują się publikacje powystawowe lub pochodzące ze zwrotów. Często są to końcówki nakładów. Książki mogą posiadać lekkie mechaniczne uszkodzenia, takie jak: zagięte rogi, pogniecione strony, zniekształcone grzbiety, przebarwienia, przetarte czy porysowane okładki. Defekty te nie mają wpływu na treść danej pozycji.
W tym dziale można znależć książki tańsze nawet do 80% w porównaniu z egzemplarzami pełnowartościowymi.
Ilość egzemplarzy jest ograniczona.

 • Elżbieta Chromiec

  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności.

  Cena: 19.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji.

  Cena: 35.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Stemplowski

  O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na czym polega prowadzenie polityki państwa? Na czym polegać powinno? Jak prowadzenie polityki analizować i jak w prowadzeniu polityki korzystać z analizy? Autor książki podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania, mając na uwadze przede wszystkim Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (redakcja)

  Przyroda, ewolucja, kultura. Studium Generale... / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa. Tom XIX

  Ideą seminarium Studium Generale im. prof. Jana Mozrzymasa jest ukazywanie jedności otaczającego nas świata, uniwersalnych praw rządzących w różnych jego obszarach, tworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Franciszek Sikorski

  Trzy ciosy czyli Jak zdobyć Polskę / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Jest rok 1943. Jeszcze trwa wojna, ale po bitwie pod Stalingradem Związek Radziecki zaczyna już odnosić sukcesy. Ma ogromną sieć agentów nie tylko w kraju, ale i na świecie, i doskonałych polityków wraz z Józefem Stalinem na czele.

  Cena: 22.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg, Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek (redakcja)

  Multicultural Studies, tom II (2/2016) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Europejskie pogranicza kultur – wyznaniowe, prawne i społeczne konotacje zjawiska / European Borderlands of Cultures – religious, legal and social connotations of the phenomenon

  Cena: 5.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Multicultural Studies, tom IV (2/2017) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przestrzenie antagonizowania się kultur we współczesnych kontekstach europejskich / Areas of Antagonisation of Cultures within the Contemporary European Contexts

  Cena: 5.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Multicultural Studies, tom V (1/2018) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  (NIE)BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE tożsamościowe konotacje i społeczne dylematy / CULTURAL (IN)SECURITY identity connotations and social dilemmas

  Cena: 5.00 PLN

  20.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Multicultural Studies, tom I (1/2016) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  KONFLIKTY I WSPÓLNOTA KULTUR przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji / CONFLICTS AND COMMUNITY OF CULTURES as the spaces of experiencing and multicultural education

  Cena: 5.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Multicultural Studies, tom III (1/2017) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Oblicza wielokulturowości we współczesnej Europie – między integracją a dezintegracją kulturową / The Faces of Muliticulturalism in Contemporary Europe – between cultural integration and disintegration

  Cena: 5.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Daniel Elkonin

  Jak uczyć dzieci czytania / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autor w książce wyjaśnił psycholingwistyczny mechanizm czytania, przedstawił wnioski teoretyczne i sformułował najważniejsze założenia opracowanego przez siebie nowatorskiego systemu nauki czytania.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sławomir Grzesiak

  Praca penitencjarna z więźniami seniorami / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca wnosi wiele istotnych ustaleń do obszaru badań nad seniorami w zakładzie karnym.

  Cena: 15.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Karol Czejarek

  Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium historycznoliterackie i socjologiczne prezentujące fenomen zachodnioniemieckiej powieści popularnej na przykładzie twórczości znanego w Polsce z licznych przekładów Hansa Hellmuta Kirsta.

  Cena: 12.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (redakcja)

  Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Bohaterami książki są: Theodor Mommsen, Rudolf Eucken, Paul Heyse, Gerhart Hauptmann, Carl Spitteler, Tomasz Mann, Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek. Autorami artykułów są germaniści związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

  Cena: 15.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alfred Szwast

  Opowieści sceniczne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na książkę składają się trzy dramaty: W małym mieście, Nędznicy II i Ruchome piaski, dające obraz współczesnej Polski (od połowy ubiegłego wieku do dziś).

  Cena: 9.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Kozioł

  Postoje pamięci / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka pierwszy raz ukazała się w 1964 r. To opowieść o dorastaniu dziecka z nauczycielskiej rodziny, pracującej w wiejskim środowisku. Postoje pamięci wpisują się w wiejski nurt polskiej prozy (Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak), dla którego charakterystyczne są wrażliwość na problemy społeczne, regionalny horyzont świata przedstawionego, będąca częścią w tego świata etyka pracy i misji oraz szacunek dla kultury ludowej.

  Cena: 10.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Gurwin (redakcja)

  Ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Interdyscyplinarny program naukowy dla oceny ekologicznej kondycji zbiornika Jezioro Turawskie był realizowany przez kilkanaście zespołów roboczych reprezentujących ośrodki naukowe, instytucje oraz firmy usługowe z kraju i z zagranicy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik badawczych i szeroko zakrojonemu zakresowi prac, uwzględniającemu wszystkie aspekty środowiskowe, powstało opracowanie prekursorskie kompleksowo przedstawiające problemy środowiskowe zbiornika retencyjnego.

  Cena: 20.00 PLN

  56.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata M. Ryk

  Młodzi wirtuozi. 50 etiud na flet / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Etiudy mogą pomóc w pracy z uczniami już nieco zaawansowanymi, począwszy od drugiego roku nauki.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dmitrij Strelnikoff

  Polski Petersburg – rosyjska Warszawa. Powrót Heleny / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Saga rodzinna na tle historii dramatycznej walki ludzkości z dwoma rodzajami zła: dżumą i nienawiścią.

  Cena: 23.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sapientia Ars Vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom ofiarowany prof. Annie Dąbrowskiej, językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, z okazji 60. rocznicy urodzin. Zawiera prace napisane przez jej uczniów, współpracowników i przyjaciół, skupionych wokół wrocławskiej polonistyki, a także reprezentujących inne ośrodki akademickie.

  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiktor Czernianin

  W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Studia i szkice / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka wzbogaca ciągle jeszcze niepełną wiedzę o jednym z najznakomitszych twórców literatury Młodej Polski, odkrywa mechanizmy ukształtowanej legendy, a także przywraca pamięć o twórcach, krytykach, animatorach kultury tamtych czasów, dzisiaj częstokroć już zapomnianych, a  także o pismach, wydawnictwach, wydawcach oraz toczących się wówczas dyskusjach i polemikach.

  Cena: 12.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Augustyn Baran

  Tau tau / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór brawurowo napisanych opowiadań, które łączy postać bohatera przeżywającego kryzysy spowodowane kłopotami z kobietami. Akcja osadzona jest w realnych miejscach, miesza się jednak z tym, co symboliczne i magiczne, czas teraźniejszy łączy się z przeszłością przedwojenną i wcześniejszą. Okrutna, przenikliwa i arcyzabawna proza  zasługuje na uwagę każdego wielbiciela dobrej literatury.

  Cena: 12.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zenon Harasym, Ryszard Waksmund (opracowanie)

  W krainie dzieciństwa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Album zawierający wiersze dla dzieci uznanych klasyków, ozdobiony reprodukcjami fotografii z XIX i początku XX w. Wiersze m.in. Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej czy Artura Oppmana ilustrują fotografie, na których widnieją dzieci przeważnie z mieszczańskich i ziemiańskich domów. Odświętnie ubrane i upozowane, reprezentują społeczny status rodziny, przestrzegając konwenansu nakazującego spełniać, przynajmniej na czas pozowania, rolę posłusznych dziewczynek i chłopczyków.

  Cena: 19.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ładyżyński

  Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autor książki, zdając sobie sprawę z ważności wspólnoty rodzinnej, ukazuje jej fundamenty, genezę i przejawy aktualnego funkcjonowania. Jako swą optykę obiera ujęcie rodziny jako związku osób w procesie dynamicznego rozwoju oraz zaprezentowanie jej w różnych kontekstach. Podejmuje również próbę ukazania tej zasadniczej grupy społecznej w układzie rozwojowym.

  Cena: 23.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Rozprawa z Odysem. Trzy szkice z humanistyki integralnej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Logika głęboka kultury jest logiką głęboką religii, tyle że formy ekspresji jej struktur są zbyt skomplikowane i zarazem zbyt zmienne, by można było dojrzeć i opisać przedmiot kultu w sposób dogmatyczny. Kultura to religia, w której rzeczony przedmiot kultu pozostaje zakryty. Temu obrazowi, intuicji, doświadczeniu poświęcone są wszystkie zebrane w tej książeczce szkice, jak też – ona sama.

  Cena: 15.00 PLN

  24.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Zierkiewicz (redakcja)

  Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorzy tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauki, z dużą przenikliwością oraz krytycznym „pazurem” przyglądają się zawartości różnych czasopism adresowanych do kobiet i nastolatek, wydawanych zarówno w XIX w., jak i współcześnie. Analizują zawarte w tychże pismach teksty, reklamy, rysunki, udzielone czytelniczkom porady, używane słownictwo i terminy medyczne.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism / OUTLET
  Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz

  Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 12.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Piotr Kwiatkowski (redakcja)

  Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zebrany w książce materiał w przeważającej części odnosi się do profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak (redakcja)

  Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Współczesna nauka, pozostając na gruncie realizmu, nie dąży do wyeliminowania kary pozbawienia wolności z katalogu środków reakcji prawno-karnej, promowania bezkarności zachowań przestępczych, lecz proponuje poprawę efektywności instytucjonalnej resocjalizacji.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Cédric Villani

  Narodziny twierdzenia czyli matematyka na gorąco / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cédric Villani jest laureatem wielu nagród z matematyki i fizyki, ale pozycję w świecie naukowym zapewnił mu przede wszystkim Medal Fieldsa, który odebrał na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Hajdarabadzie w roku 2010 (ICM 2010).

  Cena: 23.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewelina Bożek-Leszczyk

  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświęcona jest krzepickiej świątyni – jej dziejom, analizie jej formy architektonicznej i aranżacji wnętrza. W centrum uwagi autorki znalazła się strukturalna i stylistyczna transformacja kościoła, przeprowadzona w początkach XVII wieku pod kierunkiem znanego wrocławskiego architekta Valentina von Säbischa.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Józef Łoziński

  Sponsor / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Powieść próbuje wskazać rozliczne problemy zrodzone w nowej rzeczywistości, jednocześnie zaś dostrzega ich związek z przeszłością. Można ją interpretować jako przedstawienie w krzywym zwierciadle "krajobrazu po transformacji".

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wolfgang Hilbig

  Prowizorium / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Powieść jest zapisem dramatycznych doświadczeń autora z pobytu w zachodnich Niemczech – poczucia wykorzenienia, topionej w alkoholu rozpaczy z powodu niemożności pisania, samotności pośród kolorowej rzeczywistości kapitalizmu. Twórczość tego urodzonego w NRD pisarza cechuje balansowanie na granicy rzeczywistości i fikcji, jej centralnym tematem jest zaś konflikt między jednostką a społeczeństwem oraz poszukiwanie własnej tożsamości.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Peter Paul Wiplinger

  Lebenszeichen. Gedichte / Znaki życia. Wiersze / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dwujęzyczny zbiór poezji Petera Paula Wiplingera, teatrologa, germanisty i filozofia austriackiego, autora trzydziestu książek.

  Cena: 15.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Czesław Markiewicz

  Przezroczysty / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na kartach powieści powraca atmosfera dni stanu wojennego. W prowincjonalnej rozgłośni radiowej odbywa się weryfikacja kadr. Rodzą się konflikty interesów i postaw, próbie trwałości poddawane są przyjaźnie.

  Cena: 5.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Kurowicki

  Wartości estetyczne fotografii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W celu skonstruowania tej książki – pisze autor, wybitny estetyk, krytyk literacki i pisarz – musiałem zrezygnować z tradycyjnej perspektywy estetycznej, rozpatrującej zjawisko fotografii z punktu widzenia pozornie wiecznych kategorii estetycznych.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodii, Krzysztof Kowalczyk (redakcja)

  Transformacja w Polsce i na Ukrainie / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tpaнcфopмaцiя в Пoлщi i в Укpaїнi Вибрaнi acпeкти

  Wybrane aspekty/Вибрaнi acпeкти

  Książka powstała po dwudziestu latach od momentu ostatecznego krachu reżimów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

  Cena: 28.00 PLN

  51.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Karl Dedecius (przekład i redakcja)

  Lekcja ciszy / Lektion der Stille / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dwujęzyczne wydanie legendarnej, pierwszej po II wojnie światowej niemieckiej antologii liryki polskiej, przygotowanej przez słynnego dzisiaj tłumacza i popularyzatora naszej literatury Karla Dedeciusa, późniejszego założyciela Instytutu Polskiego w Darmstadt.

  Cena: 12.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmuth James von Moltke

  Listy do Freyi 1943–1944 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom obejmuje korespondencję Helmutha Jamesa von Moltkego do jego żony Freyi z lat 1943-44. Stanowi więc uzupełnienie Ostatnich listów z więzienia w Tegel, będących wstrząsającym świadectwem ostatniego etapu życia hrabiego von Moltke, które w przekładzie Magdaleny Ruty ukazały się w Polsce ponad 15 lat temu (Kraków 1993) w Wydawnictwie WAM – Księży Jezuitów. Ze względu na toczące się w Polsce dyskusje nad najnowszymi dziejami Niemiec najwyższy już czas oddać Czytelnikom do rąk kolejną część dokumentów stanowiących trzon zapisu historycznego o działaniach ludzi związanych z tzw. Kręgiem z Krzyżowej.

  Cena: 19.00 PLN

  52.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur

  Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. To bardzo ważny głos w dyskusji, ponieważ w Polsce stosunki z Niemcami nadal postrzegane są przez pryzmat historii, nie zaś wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, stanowiących w Europie system naczyń połączonych. Autorzy unikają stereotypów, uczą jak rozmawiać z naszym zachodnim sąsiadem – bez kompleksów i z szacunkiem dla partnera.

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Kuliniak

  Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie jest próbą przedstawienia podjętych wspólnie przez Immanuela Kanta i Johanna Heinricha Lamberta w latach 1765–1777 prac nad reformą metafizyki.

  Cena: 18.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zuzanna Kalitczuk

  Przelotna wdowa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Alicja to blondynka w najodpowiedniejszym wieku, która niespodziewanie, w tajemniczych okolicznościach, zostaje wdową. Nie może, a przede wszystkim nie chce się z tym pogodzić co najmniej z dwóch powodów: jest młoda i pełna temperamentu oraz wciąż nieuleczalnie kocha męża, który za życia, niestety, nie był jej wierny jak pies. Te i inne pikantne szczegóły z bujnego życiorysu męża odkrywa dopiero po jego śmierci.

  Cena: 13.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Kielar

  Życie toczy się dalej. Dzieła zebrane, tom III / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W trzecim tomie edycji Dzieł zebranych Wiesława Kielara, jednego z pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (numer 290), znalazły się niepublikowane wcześniej wspomnienia z czasów powojennych.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Kielar

  Nasze młode lata. Dzieła zebrane, tom I / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Pierwsza książka w edycji Dzieł zebranych Wiesława Kielara, jednego z pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (numer 290)

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Oczami Mistrza i przyjaciół. Kuchnia Polska / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorzy tekstów: Rafał Białek, Przemysław Bogucki, Piotr Gietner, Waldemar Hołówka, Tadeusz Hupa, Łukasz Kołodziej, Ryszard Konieczka, Emil Oleś, Mariusz Papuga, Krzysztof Parys, Rafał Pisarek, Grzegorz Pomietło, Adam Rybak, Mariusz Stolarski, Arkadiusz Szymański, Wojciech Szymański

  Autorzy zdjęć: Małgorzata Zabokrzycka, Przemysław Mazurek, Filip Morawski

  Cena: 13.00 PLN

  20.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andreas P. Rotab

  Monte Silentii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Relacja z wielotygodniowej wyprawy po sens życia – jednego życia (narratora i jednocześnie bohatera powieści). Bohater tego dziennika założył a priori, że wraz z osiągnięciem celu, jakim jest szczyt góry Ślęży, dozna iluminacji, w wyniku której pozna swoją prawdziwą tożsamość ukrytą w imieniu, które to imię definiuje istotę i sens istnienia.

  Cena: 10.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski

  Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Niewiele jest miast na Śląsku, które mogłyby poszczycić się tak bogatą i barwną przeszłością – zachęcają do lektury swej monografii autorzy. – Jej rozliczne ślady widoczne są w centrum współczesnej Oleśnicy, gdzie niemal na każdym kroku przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Monografia została starannie zilustrowana, zawiera fotografie czarno-białe i barwne, tablice dynastyczne oraz mapy, obszerną bibliografię i przypisy.

  Cena: 35.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski (redakcja)

  Kraina nad Widawą. Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Monografia historyczna poświęcona miastu Bierutów i jego najbliższemu otoczeniu. Przy kształtowaniu szaty graficznej opracowania skorzystano z bogatych zasobów fotografii Zbigniewa Podurgiela, od dawna uwieczniającego piękno tych stron, jak i z prywatnych kolekcji bierutowskich amatorów przeszłości.

  Cena: 25.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Krzyżanowski, Dariusz Wójcik

  Kamionki. Powrót pod ziemię / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Nowe i poszerzone wydanie książki Podziemny świat Kamionek z 2007 r. Autorzy dotarli do nowych faktów, materiałów kartograficznych i źródeł archiwalnych.

  Cena: 10.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Dziedzic

  Pozdrowienie z Bierutowa. Pocztówki z lat 1898-1944 z kolekcji autora / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Gruß aus Bernstadt. Postkarten von 1898 bis 1944 aus der Sammlung des Autors

  Niniejszy album widoków Bierutowa i wsi wchodzących w skład dzisiejszej gminy Bierutów stanowi kontynuację kolekcjonerskich opracowań: Pozdrowienie z Oleśnicy (2010) i Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego (2013).

  Cena: 43.00 PLN

  63.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Majczyk

  Nocny wywiad z… krasnalem / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wrocławskie krasnale, w przeciwieństwie do pozostałych niziołków, nie ukrywają się przed człowiekiem. Za dnia chętnie pozują do zdjęć, w nocy zaś można nawet z nimi porozmawiać. Autor niniejszej książeczki złożył im propozycję nie do odrzucenia: celebrycka sesja zdjęciowa plus ekskluzywna wypowiedź przeznaczona do druku. Jesteście ciekawi, co z tego wynikło? Sięgnijcie po książkę!

  Cena: 10.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Chudzyński, Mirosław Łanowiecki, Andrzej Wojtoń

  Ogród Japoński we Wrocławiu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wzbogacone o nowe fotografie drugie wydanie albumu poświęconego Ogrodowi Japońskiemu we Wrocławiu.

  Cena: 15.00 PLN

  46.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gabriel Leonard Kamiński

  Jestem, ocalałem / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom prozy poetyckiej, który jest ósmą publikacją autora związaną z Wrocławiem. Gabriel Kamiński opisuje w niej dwie powiązane ze sobą biografie – swoją i kolegi ze szkolnej ławki. Ich drogi się rozeszły, lecz to, co przeżyli: dorastanie i dojrzewanie, oraz ich późniejsze życiowe losy związały ich z dzielnicą Wrocławia – Grabiszynkiem, i resztą miasta.

  Cena: 5.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk

  Po polsku w dawnym Wrocławiu / The Polish Language in Old Wrocław / Auf Polnisch im alten Breslau / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Katalog wystawy /Axhibition Catalog / Ausstellungskatalog

  Katalog wystawy przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego obrazującej obecność języka polskiego w przestrzeni publicznej i życiu codziennym mieszkańców dawnego Wrocławia (XVI–XVIII w.).

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Czechowicz (redakcja)

  Śródmiejska katedra. Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena: 25.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Subel

  Wrocławska chóralistyka 1945-2000. Tom II / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Śpiew chóralny jest jedną z dziedzin wykonawstwa muzycznego, która zawsze odgrywała we Wrocławiu ważną rolę. Niniejsze opracowanie poświęcone jest wrocławskiej powojennej chóralistyce do końca XX w.

  Cena: 15.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Augustyn

  Wrocław. Literacka geografia miasta / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 20.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Waksmund (redakcja)

  Wróżki w salonach. Antologia francuskich baśni literackich z XVII i XVIII w. / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Antologia obejmująca przekłady wybranych baśni salonowych powstałych we Francji w ostatnim dziesięcioleciu wieku XVII i w XVIII wieku.

  Cena: 35.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Szewczyk

  Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświęcona jest działalności fundacyjnej wrocławskiego biskupa Jana V Thurzona, z którą wiąże się niektóre z pierwszych przykładów nowożytnej sztuki na Śląsku.

  Cena: 20.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Kaźmierczak

  Na ratunek Kościołowi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539–1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego

  Książka poświęcona jest trzem malowanym epitafiom wrocławskich kanoników katedralnych: Laurentiusa Potschela (zm. 1539), Martina Nibelschitza (zm. 1554) oraz Nikolausa Weidnera (zm. 1555), których przesłanie ideowe koncentruje się na wątkach związanych z nurtem tzw. reformy katolickiej.

  Cena: 25.00 PLN

  39.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

  Pamięć dla przyszłości / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku

  Cena: 15.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Yunus Oguz

  Żona szacha i mag / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejna pozycja w serii Wschodni Modernizm – proza autora wielu prac historycznych i powieści, redaktora naczelnego czasopisma „Ordu” (1991–1992), a od 1995 roku redaktora naczelnego gazety i agencji informacyjnej „Olaylar”, laureata azerbejdżańskich nagród: nagrody „Taraggi” oraz nagrody Ministerstwa Kultury i Turystyki Republiki „Złote słowo” (za powieść „Nadir Szach”), uhonorowanego tytułem Zasłużony Działacz Kultury.

  Cena: 12.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 15.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie głównie symboliczne lub alegoryczne.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Zimniak

  Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945. Literarische Fallstudien / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Obszerne studium imagologiczne prezentujące obrazy Dolnego Śląska w twórczości pisarzy niemieckich urodzonych w tej prowincji. W pracy sportretowani zostali następujący autorzy: Bodo Heimann, Jochen Hoffbauer, Dagmar Nick, Monika Taubitz, Friedrich Bischoff, Ernst Günther Bleisch, Dietmar Scholz i Christian Saalberg.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Utz Rachowski

  Miss Zuki, czyli Ameryka jest całkiem blisko! Wiersze wokół pewnego psa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór wierszy, który opowiada o przyjaźni poety z małym pieskiem, Miss Zuki. Urokliwy, rysowany lekką kreską, obraz tej przyjaźni, niepozbawiony jest głębi.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wolfgang Bittner

  Metamorfoza Marmelsteina / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Powieść obyczajowa współczesnego pisarza niemieckiego. Bohater, redaktor naczelny w dużym wydawnictwie, postanawia pewnego dnia zerwać z dotychczasowym życiem i udać się w podróż z samowolnie przyznaną sobie„odprawą” milionowej wysokości.

  Cena: 15.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Konrad Klejsa (redakcja)

  Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Artykuły zebrane w niniejszym tomie składają się na mapę polsko-niemieckich relacji filmowych, zarówno w ich wymiarze instytucjonalnym, jak i estetycznym. Czytelnik znajdzie tu między innymi rozważania dotyczące koprodukcji, szkice poświęcone wizerunkowi Niemców i Polaków w kinematografiach niemieckich oraz polskiej, a także analizy filmowych dokumentów na tematy polsko-niemieckiego pogranicza.

  Cena: 30.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Gwóźdź

  Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka wyłania fakty, zjawiska i procesy spoza kanonu kina niemieckiego, sytuując je w obrębie takich zagadnień, jak techniki kulturowe wczesnego kina, reprezentacje cielesności w twórczości filmowej Republiki Weimarskiej, pamięć w filmie czy realizm kapitalistyczny Heimatfilmu.

  Cena: 32.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Gwóźdź

  Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Drugie poprawione i uzupełnione wydanie monografii będącej oryginalnym całościowym ujęciem niemieckiej twórczości filmowej lat trzydziestych (od momentu przejęcia władzy przez partię nazistowską) po moment utworzenia dwóch państw niemieckich.

  Cena: 28.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska (redakcja)

  Przestrzenie intermedialności / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Adaptacje literatury niemieckojęzycznej

  Autorzy książki, wśród których znajdują się badacze zarówno polscy, jak i zagraniczni, omawiają adaptacje literatury krajów niemieckojęzycznych jako fenomen usytuowany między kulturami oraz mediami.

  Cena: 29.00 PLN

  46.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier

  W roli głównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór tzw. wańkówek, czyli sztuk związanych z postacią Ferdynanda Wańka – bohatera stworzonego przez Václava Havla w 1975 r. Są tu m.in.: Wernisaż i Protest Havla, AtestSafari Pavla Kohouta, Areszt Pavla Landovskiego i Przyjęcie Jiřego Dienstbiera.

  Cena: 25.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Vladimír Binar

  Pianka od Chińczyka / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Trzy opowieści o wędrówkach – tych na jawie i tych we śnie – po miejscach rzeczywistych i wyobrażonych, po labiryntach czasu i przestrzeni. Pisane z wielką swobodą, przesycone gorzkim humorem, ale i subtelnym liryzmem, historie Binara ukazują doświadczenia bohatera w różnych okresach życia i w różnych zakątkach świata – od malowniczej śląskiej wsi przez ciemną, posępną Pragę, oniryczny Paryż, rozgwieżdżoną Prowansję aż po słoneczne, skrzące się od barw Tahiti.

  Cena: 10.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pavel Brycz

  Patriarchatu dawno miniona chwała / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Potoczysta, epicka opowieść o doświadczeniach środkowo-wschodnich Europejczyków – Ukraińców, Czechów i Niemców.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Iwańczak

  Od Kosmasa do Eschenloera. Piśmiennictwo czeskie w średniowieczu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wybór rozpraw profesora Wojciecha Iwańczaka wprowadza czytelnika w świat czeskiego piśmiennictwa doby średniowiecza czeskojęzycznego, ale również łacińsko- i niemieckojęzycznego. Taka była bowiem językowa mozaika nie tylko Czech, Korony Czeskiej, ale i całej Europy Środkowej, a może i Europy w ogóle.

  Cena: 29.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Korobczak

  Myśl anarchaiczna. Zagadnienie początku w filozofii Fryderyka Nietzschego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Rozprawa młodego wrocławskiego filozofa będąca udanym wprowadzeniem w meandry Nietzscheańskiego myślenia.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dawid Głownia

  Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka przynosi szczegółowe omówienie wczesnego okresu funkcjonowania kina w Japonii, zwłaszcza procesów formowania się i profesjonalizacji branży filmowej, oraz prześledzenie relacji zachodzących między kinem a szerszymi zjawiskami kulturowymi, społecznymi i politycznymi, jakie wystąpiły w Japonii od chwili zarzucenia przez jej władze w połowie XIX w. ponad dwustuletniej restrykcyjnej polityki izolacji i otwarcia się kraju na wpływy zachodnie.

  Cena: 45.00 PLN

  66.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Bernacki

  Polska książka artystyczna po 1989 r. w perspektywie bibliologicznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W niniejszej pracy autor spogląda na książkę artystyczną z dwóch różnych perspektyw, składających się na dwie części tej publikacji.

  Cena: 29.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Bereś

  Niepamięć. O literaturze polskiej XX wieku / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Ta książka opowiada o kilku wyprawach w poszukiwaniu spraw przez kogoś zapomnianych albo ukrytych – przed sobą lub innymi.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Woźny

  Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Głównym tematem książki jest porównanie kategoryzacji językowej i „kategoryzacji matematycznej”, czyli teorii zbiorów.

  Cena: 23.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Małocha-Krupa

  Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wrocławska językoznawczyni Agnieszka Małocha-Krupa poświęciła nazwom żeńskim wiele artykułów naukowych, a przede wszystkim opracowała wraz z zespołem pierwszy w dziejach polskiej leksykografii Słownik nazw żeńskich polszczyzny (wyd. 2015).

  Cena: 30.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Tarnogórska, Katarzyna Lisowska (redakcja)

  Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny

  Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji.

  Cena: 40.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Waksmund, Dorota Michułka (redakcja)

  Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdyscyplinarnych prac o problematyce łowieckiej, wśród nich najważniejsze to Z Mickiewiczem na łowach i Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności.

  Cena: 40.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Zaśko-Zielińska, Małorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekota (redakcja)

  Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Profesor Jan Miodek jest znakiem rozpoznawczym wrocławskiej polonistyki, autorem książek, felietonistą w „Słowie Polskim”, od lat prowadzi programy telewizyjne o języku polskim („Ojczyzna polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”, „Polska z Miodkiem”).

  Cena: 39.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz (redakcja)

  Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Jak przystało na region w Europie Środkowej, ziemia kłodzka istniała i istnieje realnie, determinowana geografią lub decyzjami politycznymi, a zarazem jest tworem wyobraźni, opisywanym w wielu tekstach i językach.

  Cena: 39.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Jędrzejowska

  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu.

  Cena: 20.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  A to moja bajka właśnie... (2013) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na książkę złożyły się bajki nagrodzone w konkursie „A to moja bajka właśnie...” podczas 3. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY. Konkurs  polegał na napisaniu bajki dla swoich rówieśników, brały w nim udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

  Cena: 12.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  A to moja bajka właśnie... (2014) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prace nagrodzone w konkursie „A to moja bajka właśnie...” podczas 4. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony 2013

  Cena: 12.00 PLN

  20.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Carsten Rabe

  Alma Mater Leopoldina. Kolegium i Uniwersytet Jezuicki we Wrocławiu 1638 - 1811 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Monumentalne dzieło historyczne niemieckiego uczonego jest znaczącym osiągnięciem przybliżającym dzieje uczelni, której początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku.Jej niemieckie wydanie (Böhlau Verlag, 2002) stało się wydarzeniem naukowym o pierwszorzędnym znaczeniu dla historiografii europejskiej. Autor pieczołowicie rekonstruuje na podstawie trudno dostępnych źródeł dzieje szkoły, której działalność nie pozostała bez wpływu na profil badawczy i dydaktyczny późniejszego uniwersytetu.

  Cena: 38.00 PLN

  78.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Stankiewicz

  Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Nowa książka autorki, której zainteresowania oscylują wokół śląskich płyt nagrobnych z wyobrażeniem całej postaci.

  Cena: 33.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Michalska (redakcja)

  Verbum Domini manet in aeternum / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie / Early Modern Protestant Church Architecture in Europe

  Katalog towarzyszący wystawie w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego pokazującej wybrane protestanckie kościoły z terenu Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Hejno

  Mój teatr / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  O autorskiej wizji teatru lalek, który wystawia także sztuki dla dorosłych, o warsztacie lalkarza, technikach lalkarskich i ich historii, o lalce jako unikalnym medium artystycznym, sztuce reżyserowania przedstawień, o genialnej scenografce teatru lalek Jadwidze Mydlarskiej-Kowal i wielu innych równie ciekawych sprawach jest ta książka. 

  Cena: 40.00 PLN

  79.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Stanisław Witkiewicz

  Muzyka i taniec. Wybór tekstów / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Teksty zebrane Jana Stanisława Witkiewicza publikowane w prasie mniej więcej ćwierć wieku wcześniej, w których autor omawia premierowe wydarzenia operowe i baletowe z lat dziewięćdziesiątych czy też sytuację instytucji kultury w tamtym czasie.

  Cena: 49.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ostrowski

  Telewizyjne imperium sportowe. Prawdy i fikcje / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Nie można wobec tej pozycji przejść obojętnie, jeśli ktoś interesuje się sportem, telewizją i związkami pomiędzy nimi.

  Jest pisana nie tylko ze znajomością tematu, wszechstronnością podejść, oparciem o liczne źródła, ale również z pasją i doświadczeniem wynikającym z długoletniej pracy autora w omawianym obszarze.

  Cena: 38.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Czaja

  Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza... / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Powieść o dzieciach urodzonych po wojnie, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, we Wrocławiu oraz ich rodzicach przybyłych ze Lwowa, Wileńszczyzny, z Kresów Wschodnich i Małopolski.

  Cena: 40.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Kielar

  Anus mundi. Dzieła zebrane, tom II / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Najważniejsza książka w edycji Dzieł zebranych Wiesława Kielara, jednego z pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (numer 290), jego wspomnienia obozowe. Autor z bezkompromisową szczerością i bezwzględnością opisu oddaje tamte realia, złożoność życia i ludzkich postaw w nieludzkiej rzeczywistości.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Szymon Koprowski

  Balkon na krańcu świata / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Debiutancka powieść Szymona Koprowskiego to historia człowieka żyjącego w konflikcie ze społecznością małej uliczki, zagubionej na peryferiach wielkiego miasta. 

  Cena: 20.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lidia Czarska

  Carówna Lodowinka i inne baśnie / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przekład: Nelly Staffa, Ryszard Waksmund

  Baśnie Czarskiej pozostają w cieniu jej dorobku powieściowego, kierowanego przeważnie do dorastającej młodzieży. Rewolucja bolszewicka usunęła je ze szkolnych i publicznych bibliotek, ponieważ nie wspierały oficjalnej ideologii. 

  Cena: 25.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Dębski, Martin Loiperdinger (redakcja)

  KINtop. Antologia wczesnego kina / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Pierwsza tak szeroko zakrojona antologia tekstów poświęconych wczesnemu kinu, jaka ukazuje się w języku polskim.

  Cena: 38.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martin Machovec (opracowanie)

  Czeski underground. Wybór tekstów z lat 1969-1989 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Antologia, opracowana przez Martina Machovca, autora wielu publikacji na temat czeskiego literackiego podziemia, prezentuje polskiemu czytelnikowi obszerny przegląd czeskich tekstów undergroundowych powstałych w latach 70. i 80.

  Cena: 30.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Heisig

  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

  15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Band 1. Eine Dokumentation / tom 1. Dokumentacja

  Band 2. Akademische Festreden / tom 2. Wykłady okolicznościowe

  Cena: 20.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Subel

  Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania do obecności muzyki w malarstwie, literaturze czy teatrze oraz charakterystyka życia muzycznego, rozwój instytucji, nowych gatunków i form w dobie romantyzmu.

  Cena: 7.00 PLN

  17.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alois Vogel

  Dom w kolorze fiołków / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Powieść psychologiczno-obyczajowa. Ukazuje zderzenie ideałów z powabem mieszczańskiego świata.

  Cena: 10.00 PLN

  15.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ota Filip

  Sąsiedzi i ci inni / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Narrator Sąsiadów..., „niepiszący czeski pisarz” Oskar Miesztiaczek, po części alter ego autora, od dawna żyje w niemieckim podalpejskim miasteczku. Podpatrując sąsiadów, maluje barwne postaci, wśród których jest były członek Waffen SS, fałszywy hrabia, zwariowana śpiewaczka operowa czy wysiedleni po II wojnie sudeccy Niemcy.

  Cena: 24.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bożena Kumor-Gomułka

  Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Cena: 65.00 PLN

  92.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Banasiewicz-Ossowska

  Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zasadniczym tematem książki jest problem chłopsko‑żydowskich kontaktów kulturowych w kontekście prawnej, społecznej, gospodarczej, religijnej i obyczajowej izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej Żydów polskich.

  Cena: 30.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej / OUTLET


  Ku nowej jakości kształcenia

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Próba ukazania uobecniania się problematyki wielokulturowości i międzykulturowości w rzeczywistości instytucjonalnej, naukowo-badawczej, zwłaszcza jednak edukacyjnej uniwersytetu.

  Cena: 29.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Ociepka, Justyna Woźna

  Niemiecki wydawca – polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W działalności medialnej aspekt gospodarczy nakłada się na aspekt polityczny i kulturalny. W podtekście zawsze też znajduje się pytanie o wpływ treści mediów na tożsamość kulturową odbiorców.

  Cena: 20.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki

  Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Temat książki to stosunek Niemców do przeszłości nazistowskiej. Próba ukazania procesu rozrachunkowego może przyczynić się do lepszego zrozumienia w stosunkach polsko-niemieckich, szczególnie gdy w związku z debatą o Centrum przeciw Wypędzeniom pytania o historię znowu nabierają wagi.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Marx

  Miłość i śmierć. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Monografia twórczości pierwszej damy „Skamandra”. Jak dawniej w „Książkach najgorszych” na łamach „Tu i teraz”, tak i dziś Jan Marx pisze o literaturze odważnie i bezkompromisowo.

  Cena: 25.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Feliks Przybylak

  Wobec. Wiersze i przekłady / OUTLET


   

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wstęp: Jacek Łukasiewicz

  Na ten obszerny tom wierszy składają się teksty własne Feliksa Przybylaka (wybór ze zbiorów „Poza szumem” i „To i tamto”, zbiór „Wobec”) oraz antologia przekładów – fascynująca wędrówka wśród niemieckojęzycznych poetów, szukanie u nich tego, co świetne, prawdziwe, głębokie. Autorzy tłumaczonych wierszy to m.in. Friedrich Hölderlin, Gottfried Benn, Paul Celan, Ilse Aichinger, Georg Trakl.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (redakcja)

  Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi


  Cena: 28.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lothar Herbst

  Wiersze zebrane / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom tekstów lirycznych, zebranych przez Marka Graszewicza i Andrzeja K. Waśkiewicza, zawierający szereg niepublikowanych dotychczas utworów znanego, nieżyjącego już wrocławskiego poety, działacza związanej z Solidarnością i Solidarnością Walczącą antykomunistycznej opozycji oraz naczelnego redaktora Radia Wrocław.

  Cena: 35.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Barański

  Sztuka jako nieporozumienie / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przeciętny odbiorca sztuki współczesnej traktuje jej wytwory w najlepszym razie obojętnie, często zaś z niechęcią, a nawet wrogością. Skąd bierze się taka postawa, czy wynika z niezrozumienia (czyli z braku właściwego odczytania intencji twórców), czy może stanowi efekt zbyt gwałtownego zerwania z przyzwyczajeniami widza lub słuchacza? Książka ta próbuje się zmierzyć z takimi właśnie pytaniami.

  Cena: 20.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Jakubowicz

  Medium na białym tle / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka o fotografii, a ściślej podróż do granicy, jaką fotografia sama sobie wyznacza. Autor przybliża postać wybitnego polskiego artysty, Jerzego Olka, którego twórczość i droga reprezentują przemiany, jakie zaszły w recepcji fotografii na przełomie ostatniego półwiecza.

  Cena: 7.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Zierkiewicz

  Rozmowy o raku piersi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Problematyka raka piersi – od czasu kiedy przestała być tematem tabu, a stało się to przede wszystkim dzięki Amazonkom – pojawia się szczególnie często w październiku w kolorowych czasopismach.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Fastnacht-Stupnicka

  Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przybyli tu z własnego wyboru albo przypadkiem, z powodów zawodowych albo osobistych. Jedni zatrzymali się na chwilę, inni na zawsze. W książce zostały przedstawione dolnośląskie historie wybitnych i sławnych, a często dzisiaj zapomnianych postaci: Adama Asnyka, Aloisa Alzheimera, Arnošta z Pardubic, Hanny Reitsch (mistrzyni przestworzy), Rafała Maszkowskiego (dyrygenta), Stanisława Ryniaka (pierwszego polskiego więźnia obozu w Oświęcimiu) oraz wspomnianych w tytule św. Jadwigi i Marka Hłaski.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot (redakcja)

  Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorzy tekstów zawartych w książce są przekonani, że diagnoza i terapia zaburzeń mowy, języka i komunikacji powinna być owocem wspólnej, harmonijnej i kompleksowej  współpracy zespołu pedagogicznego, składającego się z logopedy, pedagoga, psychologa i neuropsychologa oraz zespołu medycznego, składającego się z foniatry, neurologa, laryngologa oraz audiologa.

  Cena: 25.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Kuczyńska, Marcin Czub (redakcja)

  Terapia w służbie sztuki. Sztuka w służbie terapii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prezentowany zbiór tekstów jest poświęcony szeroko pojętym związkom terapii i sztuki. Relacje te zachodzą w obu kierunkach – dyscypliny artystyczne wzbogacane są przez idee zaczerpnięte ze świata terapii, a świat terapii stara się wykorzystać proces twórczy w celu poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego człowieka.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Czochralski

  Maja. Powieść miłosna / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Profesor Jan Czochralski był wybitnym polskim metaloznawcą i chemikiem. Na całym świecie znany jest jako twórca tzw. metody Czochralskiego otrzymywania monokryształów. Mało kto wie, że interesował się również sztuką i literaturą i próbował swoich sił w pisaniu. Prezentowany tom liryków jest jego najstarszym znanym dziełem. Warto poznać Jana Czochralskiego i od tej duchowej strony.

  Cena: 22.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.