Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Nauki społeczne i prawne

 • Andrzej Ładyżyński

  Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej


  Autor książki, zdając sobie sprawę z ważności wspólnoty rodzinnej, ukazuje jej fundamenty, genezę i przejawy aktualnego funkcjonowania. Jako swą optykę obiera ujęcie rodziny jako związku osób w procesie dynamicznego rozwoju oraz zaprezentowanie jej w różnych kontekstach. Podejmuje również próbę ukazania tej zasadniczej grupy społecznej w układzie rozwojowym.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martyna Pryszmont

  Metodologia jako sztuka wyjścia


  Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem

  Metodologia badań, sztuka i macierzyństwo stanowią trzy obszary rozważań w niniejszej publikacji.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dorota Drałus

  Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte


  Przedmiotem niniejszej rozprawy są wybrane doktryny filozoficzno-polityczne określane łącznym mianem nowego kosmopolityzmu.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Maziarz

  Zaangażowani w rzeczywistość. Szkolna edukacja medialna w Niemczech i Polsce


  Autorka w swojej książce stawia pytanie, czy szkoła (miejsce – przestrzeń) jest w stanie pomagać ludziom angażować się w rzeczywistość. Angażować się, czyli świadomie uczestniczyć w życiu społeczeństwa, odpowiadać na wyzwania świata, nabywać kompetencje niezbędne do podejmowania działań (np. kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe).

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska

  Funkcjonariuszki Służby Więziennej. Wybrane aspekty socjologiczne


  Autorka, korzystając z dorobku zarówno socjologii, jak i nauk o bezpieczeństwie, przygląda się obecności kobiet w kadrach mundurowych Służby Więziennej, najmniej zmaskulinizowanej formacji bezpieczeństwa w Polsce.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Buchner

  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90


  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem / EBOOK


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hubert Orłowski

  Die Lesbarkeit von Stereotypen


  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Magdalena Tabernacka (redakcja)

  Antropologia mediacji


  Interdyscyplinarne opracowanie dotyczące mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zawiera analizy naukowe i wyniki badań empirycznych rzucające nowe światło na kulturowe i komunikacyjne aspekty prowadzenia mediacji w praktyce działań organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Joanna Malinowska (redakcja)

  Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek


  Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

  Publikacja odnosi się do kapitału społecznego, który jest zasobem warunkującym rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Niekra

  Germanistikstudium in Polen und Studienfach DaF in Deutschland am Beispiel der Universitäten Zielona Góra und Bielefeld


  W książce porównane zostały dwa kierunki studiów, tj. germanistyka w Polsce oraz  „niemiecki jako język obcy” w Niemczech w wymiarze programowym.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Falkiewicz

  Jeden i liczba mnoga


  O materializmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka

  Falkiewicz ujmuje nie-Marksowski materializm historyczny Nowaka w czasie jego największej intensywności, metafizykę unitarną zaś wyprzedza i kształtuje podług własnych przeczuć.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maciej Wronecki

  Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975


  Hiszpania począwszy od wyprawy Krzysztofa Kolumba w 1492 roku zdołała zbudować rozległe imperium w Ameryce. Do momentu wojen o niepodległość prowadzonych przez latynoamerykańskich wyzwolicieli na początku XIX wieku miała ona niekwestionowany wpływ na językowy, religijny i kulturowy krajobraz tamtejszych społeczeństw.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Mariusz Turowski

  Hobbes Studies Revisited. The Strauss-Macpherson Debate / EBOOK


  (The) book highlighting importance of the Strauss-Macpherson’s approach to Hobbes Studies (…) is a very successful attempt.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Jerzy Kochanowicz

  Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów


  Ta rzeczowa i pobudzająca do refleksji nad oświatą i nauką w okresie staropolskim monografia znacznie wzbogaca wiedzę o szkolnictwie jezuickim i dziejach szkół jezuickich w Rzeczypospolitej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartłomiej Krzysztan, Wojciech Ufel, Mateusz Zieliński (redakcja)

  Polityka/polityczność. Granice dyskursu


  Monografia jest zbiorem tekstów, których wspólnym mianownikiem jest niezgoda na narzucone sztywne i ograniczające ramy dyskursu o polityce i polityczności, zarówno w obrębie analizy akademickiej, jak i w codziennej praktyce.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefania Walasek, Kamila Gandecka (redakcja)

  Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku


  W roku 2014 minęła setna rocznica śmierci Jana Władysława Dawida, polskiego pedagoga i psychologa, wybitnej postaci życia kulturalno-oświatowego Królestwa Polskiego i Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Pamięć o nim była żywa w II Rzeczpospolitej, dowodzą tego liczne przedruki i wznowienia jego prac.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksander Wiater

  Stimuler la parole à travers la peinture.


  Jednym z elementów kształcenia obcojęzycznego jest rozwijanie wypowiedzi ustnej, która powinna charakteryzować się autentycznością i spontanicznością, wyrażając jednocześnie tożsamość osoby wypowiadającej się.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Węgliński

  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa


  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariola Jaworska

  Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych


  Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli

  Zasadniczym problemem badawczym pracy jest stosowanie narzędzi dydaktycznych (Europejskie portfolio językowe) umożliwiających studentom rozwijanie ich umiejętności autoewaluacji. Rozważania na ten temat prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym względzie (propozycje teoretyczne) oraz poprzez część badawczą.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Bezugspunkt Gesellschaft. Über die Geselligkeit und Ungeselligkeit der Menschen


  Rozprawa filozoficzna poświęcona problematyce postrzegania jednostki poprzez jej obecność w społeczeństwie. Autor analizuje postawy jednostki odbierane przez innych uczestników danej zbiorowości jako przejawy towarzyskości bądź jej braku.

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Kamińska (redakcja)

  Conflict. Intercultural Learning. Change


  Książka interesująca i inspirująca, skłania czytelnika do dialogu z autorami. Poświęcona konfliktowi, który pedagodzy chcą postrzegać jako możliwość do uczenia się.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Tuziak

  Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Logika parakonsystentna, czyli logika pozwalająca efektywnie wnioskować ze sprzecznych zbiorów przesłanek, jest dzisiaj mocno rozwiniętą gałęzią nauki. Przy wyraźnej nadprodukcji prac wybitnie technicznych na jej temat brakuje spojrzenia z dystansu, ujęcia będącego twórczą syntezą. Książka Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej jest próbą takiej syntezy: z jednej strony powraca do źródeł zagadnienia, z drugiej – poszukuje odpowiedzi na pytanie o kierunki dalszych badań.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego.

  Cena: 27.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Węgliński

  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Lutostańska, Anna Rzym (redakcja)

  Cross-Border Interactions. Polish-German Stereotype: Media Image and Change / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem konferencji Interactions with the Others, która odbyła się 25-26 marca 2010 r. we Wrocławiu.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Różanowski (redakcja)

  Czy /Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?


  Prezentowany tom zrodził się z dyskusji nad sytuacją sztuki współczesnej i towarzyszącej jej refleksji teoretycznej zainicjowanych i prowadzonych w latach 2008-2010 w Międzywydziałowym Kole Naukowym Estetyków działającym na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Łada

  Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej


  Niniejsza książka porusza temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w kontekście relacji polsko-niemieckich.

  Cena: 10.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia


  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Urbanek

  Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw


  Myśl, że wśród morderców są osoby niewywodzące się ze środowisk kryminogennych, które dokonały zabójstwa w sytuacji bezsilności, w akcie desperacji czy z rozpaczy, znalazła się u podstaw zamierzeń badawczych autora.

  Cena: 19.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga

  Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych


  Monografia jest rezultatem kilkuletnich studiów i badań, dla których pierwotnym impulsem było wiele nieformalnych dyskusji koncentrujących się na kondycji współczesnej rodziny, która znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (redakcja)

  Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne


  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny).

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Daria Murlikiewicz

  Filozofia Słowa-Logosu w poezji Tadeusza Różewicza


  Tadeusza Różewicza postrzega się jako twórcę, o którym powiedziano już wszystko lub prawie wszystko. Autorka przekonana o tym, że poeta ten nie ufa czytelnikom-wyznawcom, postanowiła podążyć własną ścieżką. Książka ta jest próbą – być może ryzykowną – przeczytania poezji Różewicza nieco inaczej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka (tekst), Tomasz Jakub Sysło (rysunki)

  Globalizacja. Traktat o rzeczach codziennych


  Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i homogenizacja kultur? Co to znaczy:"świat jako globalna wioska"? I jak internet zmienił życie każdego mieszkańca globu?

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświęcona różnym aspektom rozwoju kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, absorpcji wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz wpływowi tych czynników na konkurencyjność gospodarek Unii Europejskiej, a wśród nich także gospodarki polskiej.

  Cena: 19.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Einladung zur Odyssee


  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Pezdek

  Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona


  Autor pracy stara się pokazać nowatorstwo i oryginalność ujęć systemowych występujących w twórczości Bergsona. Przedstawia także ich istotny wpływ na rozumienie filozofii autora Ewolucji twórczej. Myślenie systemowe ujmuje bowiem tę filozofię jako dynamiczną, ustrukturowaną, zintegrowaną, zhierarchizowaną całość.

  Cena: 14.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples, Hans Henning Hahn (redakcja)

  Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie


  Zebrane artykuły kilkunastu autorów – przede wszystkim Niemców i Polaków – związane z takimi zagadnieniami, jak: znaczenie upamiętniania przeszłości dla współczesnego myślenia o minionych wydarzeniach, rola mediów oraz związanych z nimi ludzi w procesie kształtowania i zakorzeniania się w pamięci zbiorowej określonego wizerunku narodu sąsiedniego, wspomnienia o historii, tej wielkiej (gest Willy’ego Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie) i tej nieco mniejszej (wizerunek Wrocławia i Dolnego Śląska w ,,Gazecie Wyborczej”).

  Cena: 12.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Damian Leszczyński (redakcja)

  Ewolucja. Filozofia. Religia


  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Włodzimierz Herman

  Filozof na scenie czyli moja przygoda teatralna z Kierkegaardem


  Wrocławska nostalgia

  Wstęp: Jacek Aleksander Prokopski
  Posłowie: Janusz Degler

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Karol Bal, Jadwiga Wilk (redakcja)

  Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annaeherungen Polen-Deutschland


  [...] teksty, publikowane tu z niewielkimi poprawkami, tworzą swoistą mozaikę, która podzielona została na trzy części. W pierwszej, w sposób bezpośredni, dochodzi do głosu sam Hans-Georg Gadamer. Część druga — to szkic drogi życiowej myśliciela autorstwa Jadwigi Wilk.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Małgorzata Malec (redakcja)

  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca zbiorowa, która podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur

  Polen im Gespräch mit Deutschland. Zur Spezifik des Dialogs und seinen europäischen Herausforderungen


  Niemiecka wersja książki Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu.

  Cena: 10.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Staroszczyk

  Instytucjonalne pozbawienie wolności jako element biopolityki / OUTLET


  Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dwa zasadnicze cele pracy to przedstawienie zarysu teoretycznego koncepcji podmiotowości antynomijnej oraz przeanalizowanie kształtowania się i funkcjonowania podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego.

  Cena: 33.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Staroszczyk

  Instytucjonalne pozbawienie wolności jako element biopolityki


  Kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego

  Dwa zasadnicze cele pracy to przedstawienie zarysu teoretycznego koncepcji podmiotowości antynomijnej oraz przeanalizowanie kształtowania się i funkcjonowania podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Cena: 26.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet. Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation


  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego prowadzonego przez przedstawicieli wszystkich nauk społecznych.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Klebaniuk (redakcja)

  Psychologiczne konteksty komunikacji / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór artykułów na temat komunikacji międzyludzkiej, ujętej w trzech kontekstach: niewerbalnym, manipulacji oraz kulturowym. Opracowanie przeznaczone nie tylko dla psychologów, lecz również czytelników interesujących się komunikacją czysto poznawczo czy z racji realizowanych zadań zawodowych i społecznych.

  Cena: 18.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Tomkowska i Janusz Jaskóła (redakcja)

  Jedno i Jedno-Wiele. Podstawowe problemy ontologiczne


  Zbiór artykułów, który jest monograficznym szkicem problemu bytu. Autorzy badają Jedno oraz Jedno-Wiele jako zasady stanowiące byt oraz jako zasady jego poznawania. Badania mają wymiar ontologiczny, ale rozważane są również kwestie epistemologiczne.

  Cena: 15.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Kuliniak

  Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie jest próbą przedstawienia podjętych wspólnie przez Immanuela Kanta i Johanna Heinricha Lamberta w latach 1765–1777 prac nad reformą metafizyki.

  Cena: 18.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Stemplowski

  Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w.


  Przedmiotem rozważań jest polityczno-filozoficzna treść koncepcji integracji państw. Autor skupia się na wyjaśnieniu projektowanych norm w powiązaniu z ich źródłami.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century


  Jakie wyzwania edukacyjne stoją przed nauczycielem akademickim w XXI wieku? Tym tematem zajęli się polscy i czescy naukowcy, których artykuły zamieszczono w prezentowanym tomie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Aldona Wiktorska-Święcka, Wiesław Bokajło (redakcja)

  Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co nie jest możliwe bez odwołania się do podmiotu społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego obywatela.

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Człowiek na pograniczach


  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Moses Mendelssohn

  Do przyjaciół Lessinga


  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel

  Dorastanie w małych miastach


  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena: 13.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (redakcja)

  Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts


  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksander Kobylarek, Jerzy Semków (redakcja)

  Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej


  Artykuły zamieszczone w tomie zostały napisane w trosce o dalszy efektywny byt uniwersytetu na rynku różnych idei, w ciągłej konfrontacji z konkurencyjnymi podmiotami edukacyjnymi.

  Cena: 13.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Golonka-Legut

  Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego


  Książka jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym, podsumowuje zrealizowane przez autorkę badania biograficzne, w których w centrum uwagi znalazły się tzw. biografie kompletne, czyli obejmujące całe życie zaproszonych do badań seniorów.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Jabłońska (redakcja)

  Estetyka, sztuka, media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też poszukiwanie kategorii pojawiających się w świecie estetyki, w świecie sztuki i w świecie mediów oraz uwypuklenie ważnych edukacyjnych aspektów na styku tej triady. Refleksja podjęta w tej książce może być inspiracją nie tylko dla pedagogów.

  Cena: 10.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Ratajczak

  Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej


  Głównym celem szerokiego ruchu społeczno-kulturowego zainspirowanego przez psychologię humanistyczną jest przetwarzanie uwarunkowań społecznych tak, aby umożliwiać osobie ludzkiej wszechstronny rozwój jej osobowości.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza (redakcja)

  Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich


  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Ewa Kębłowska-Ławniczak

  From Concept-City to City Experience. A Study in Urban Drama


  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego doświadczenia zagubienia i niepewności, jako przestrzeń dezintegracji zarówno miasta, jak i tożsamości pomieszkujących w nim ludzi.

  Cena: 25.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (redakcja)

  Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)


  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek

  Historyjka o Jungu i Filemonie


  Książka jest owocem wykładów i seminariów, które Tomasz Małyszek prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2000-2004. Czytelnik znajdzie w niej m.in. teksty „O reinkarnacji sztuki”, „O Nietzschem i Jungu”, „O estetyce mitu”.

  Cena: 13.00 PLN

  21.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Wiązek (redakcja)

  Honor, cześć, godność. Aspekty historyczno-prawne


  Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Od wieków w różnych systemach prawnych funkcjonowały czyny zabronione, z których popełnieniem wiązano odpowiedzialność prawną, a które najczęściej określano jako obrazę, zniewagę, potwarz, zniesławienie czy oszczerstwo.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Humanistyka jako hermeneutyka


  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem w języku są wyrazy „humanistyka” i „hermeneutyka”.

  Cena: 12.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 29.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / EBOOK


  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Małgorzata Biedroń, Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Anna Mitręga (redakcja)

  Imaginarium interakcji społecznych


  Tytuł książki został zapożyczony od Charlesa Taylora, który traktuje imaginara jako wyobrażenia oraz działania zwykłych ludzi dotyczące ich społecznego otoczenia. Monografia prezentuje szerokie, interdyscyplinarne spectrum imaginariów odnoszących się do więzi społecznych, jakie występują w płynnej, zwielokrotnionej rzeczywistości.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur

  Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. To bardzo ważny głos w dyskusji, ponieważ w Polsce stosunki z Niemcami nadal postrzegane są przez pryzmat historii, nie zaś wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, stanowiących w Europie system naczyń połączonych. Autorzy unikają stereotypów, uczą jak rozmawiać z naszym zachodnim sąsiadem – bez kompleksów i z szacunkiem dla partnera.

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Jeszcze w zielone gramy... (?) Rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach


  Jaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapieżnej młodości i aktywności?

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Luty

  John Cage. Filozofia muzycznego przypadku


  Pierwsza w literaturze filozoficznej monografia na temat Johna Cage’a (1912-1992), amerykańskiego kompozytora, filozofa, poety, teoretyka muzyki, artysty, jednego z liderów powojennej awangardy. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Piotr Szymaniec

  Koncepcje wolności religijnej / OUTLET


  Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wolność religijna jest zagadnieniem, które ciągle wywołuje spory w dyskursie prawnym i politycznym Zachodu, zwłaszcza dziś, w obliczu takich zjawisk, jak wielkie migracje, polityzacja religii, fundamentalizm religijny czy zagrożenia związane z terroryzmem motywowanym religijnie. Książka ukazuje genezę wolności religijnej, najważniejsze jej przeobrażenia w wiekach XVII–XIX, jak również znaczenie wolności religijnej dla kształtowania się zachodniej koncepcji wolności.

  Cena: 28.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martyna Pryszmont-Ciesielska (redakcja)

  Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką. W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej


  Książka skupia się na macierzyństwie kobiet szczególnych, uwikłanych w różne skomplikowane sytuacje życiowe i wykorzenionych – pozbawionych wsparcia społecznego, socjalnego, psychicznego i edukacyjnego.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Głowala

  Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego


  Czym są własności dyspozycyjne i możności rzeczy, takie jak palność, rozpuszczalność, zdolność rozpuszczania pewnych substancji bądź ładunek elektryczny? Jaki jest status tych własności wtedy, gdy nie realizuje się to, do czego są one dyspozycjami i zdolnościami?

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Stefania Walasek

  Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku / OUTLET


  The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka (...) jest wynikiem niezwykle żmudnych i czasochłonnych poszukiwań źródłowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Paweł Kuligowski

  Podróż do wnętrza Ziemi. Eseje gnostyckie i cyfrowe


  "Okazało się, że świat nie ma żadnej semantyki. Nie można w nim czytać jak w otwartej księdze. Nie jest alegorią, gdyż wskazuje ostatecznie jedynie sam na siebie. Morze ucichło, gwiazdy przygasły. Nowocześni gnostycy, zamiast uciekać poza świat, przemienili ów świat w cel swojej przyszłej ucieczki".

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dawid Szkoła

  Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ‘56


  Autor w książce skupia się na wieloznaczności terminu „egzystencjalizm” oraz bada niespokojne granice literatury i filozofii, ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Leszek Ryk

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015


  Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2011


  Książka ma charakter naukowo-metodyczny. Jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2013


  Na książkę składają się m.in. teksty, które mogą być pomocne w konstruowaniu modelu nauczania-uczenia się fizyki opartego na neurodydaktyce, jak również artykuły poświęcone szczegółowym problemom badawczym dydaktyków fizyki. Wiele miejsca poświęcono też fizyce jako przedmiotowi, do którego trzeba uczniów zachęcić, którego smak trzeba odkryć.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (redakcja)

  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2017 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejny tom adresowanej do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli serii. W książce m.in. teksty Kazimierza Orzechowskiego Człowiek w środowisku elektromagnetycznym, Arkadiusza Błauta Fale grawitacyjne i ich detekcja, Piotra Skurskiego i Michała Karbowiaka Fizyka w przedszkolu?, Piotra Skurskiego, Jadwigi Skurskiej i Michała Karbowiaka Uczniowskie zadania doświadczalne w praktyce nauczania i uczenia się fizyki.

  Cena: 28.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Dziubacka

  Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi


  Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinterpretować przebieg procesów industrializacji w powojennej Polsce, ich polityczne tło i konsekwencje dla funkcjonowania obszarów wiejskich zarówno w okresie PRL, jak i po transformacji w 1989 roku.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ładyżyński

  Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autor książki, zdając sobie sprawę z ważności wspólnoty rodzinnej, ukazuje jej fundamenty, genezę i przejawy aktualnego funkcjonowania. Jako swą optykę obiera ujęcie rodziny jako związku osób w procesie dynamicznego rozwoju oraz zaprezentowanie jej w różnych kontekstach. Podejmuje również próbę ukazania tej zasadniczej grupy społecznej w układzie rozwojowym.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej


  Wśród głównych problemów badawczych tej monografii znalazły się trzy zasadnicze.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Moses Mendelssohn

  Rozprawa konkursowa Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku


  O oczywistości w naukach metafizycznych

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

  Wznowienie wydanego w 1999 roku przekładu dzieła Mosesa Mendelssohna. Tekst został przejrzany, poprawiony i uzupełniony obszernym wprowadzeniem.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (redakcja)

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 7


  Kultura w edukacji

  Dostrzegając doniosłą rolę kultury w życiu człowieka, autorzy publikacji naukowym dyskursem objęli różnorodne aspekty kultury i jej powiązania z edukacją, z uwzględnieniem zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (redakcja)

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 5


  Edukacja dorosłych w Polsce i na Ukrainie (XIX-XXI w.)

  Edukacja dorosłych stała się istotnym elementem działalności pedagogicznej w XIX wieku, kiedy jednym z priorytetowy kierunków okazało się upowszechnianie oświaty.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marta Zuzanna Osuchowska

  Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie


  Książka jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w literaturze europejskiej monograficznym opracowaniem zagadnienia statusu prawnego Kościoła katolickiego w Argentynie.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

  Wśród lalek, misiów i smartfonów


  Książka skupia się na zagadnieniu zabawy i zabawki oraz ich funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Majbroda

  W relacjach, sieciach, splotach asamblaży


  Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego

 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

 • Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna

  Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Część pierwsza


  Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

  Niniejsza publikacja otwiera serię czterech rozpraw historyczno-filozoficznych poświęconych polemikom wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918.

  Cena: 26.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Karpiński

  Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren


  Książka Jacka Karpińskiego porusza problem struktury fraz nominalnych w języku niderlandzkim i polskim. Autor dokonuje analizy konfrontatywnej 1200 niderlandzkich i 1200 polskich nominalnych grup wyrazowych występujących w różnorodnych formularzach i poszukuje możliwości zastosowania jej wyników w dydaktyce języka niderlandzkiego i polskiego jako obcego.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Uściński

  „Nauczyciel przedwojenny”. Narodziny i rozkwit mitu


  Autor w swojej książce przedstawił proces powstawania mitu nauczyciela przedwojennego na przykładzie przede wszystkim zbiorowości nauczycieli wrocławskich szkół średnich ogólnokształcących w latach 1945–1949. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Rodzina we współczesności / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przeobrażenia we współczesnej rodzinie mają zarówno wymiar pozytywny (osiąganie większego egalitaryzmu i wolności, budowanie partnerskich relacji), jak i negatywny (lęk przed wzięciem odpowiedzialności, kruche relacje). Prezentowane teksty to wynik prac badawczych nad współczesną rodziną studentów i doktorantów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Gizak

  Poznajmy się, mam na imię ZŁOŚĆ


  Seria Poznajmy się powstała z myślą o dzieciach w wieku 6-10 lat. Jej celem jest przybliżenie młodym czytelnikom niezwykłego świata emocji, ułatwienie zrozumienia go i wskazanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Małgorzata Gizak

  Poznajmy się, mam na imię ZAZDROŚĆ


  Zazdrość to temat trzeciej książki w serii „Poznajmy się”. Powstała, aby nauczyć dzieci w wieku 6– 10 radzenia sobie z tą trudną emocją.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Gizak

  Poznajmy się, mam na imię WSTYD


  Druga w serii „Poznajmy się” książka poświęcona jest wstydowi. Pozwala dzieciom w wieku 6–10 lat poznać i zrozumieć tę emocję.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Gizak

  Poznajmy się, mam na imię SMUTEK


  Mam na imię Smutek to piąta książka w serii „Poznajmy się”, powstała by pomóc dzieciom w wieku 6 – 10 lat zrozumieć i zaakceptować to trudne uczucie.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Gizak

  Poznajmy się, mam na imię STRACH


  Książka pozwala dzieciom w wieku 6–10 lat nie tylko spojrzeć na strach z innej perspektywy, zawiera również wiele ciekawych propozycji, które mogą wykorzystać, aby szybciej pozbyć się swoich lęków.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Wyprowadzić na prostą


  Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wita Szulc (redakcja)

  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.

  Cena: 25.00 PLN

  33.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewelina Olszewska

  Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa


  Praca napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do powstania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu?

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Łukasz Musiał

  Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości


  Pionierska na gruncie polskim próba odczytania twórczości Franza Kafki w kontekście dwudziestowiecznych debat filozoficznych jako opisu dotykającej nowoczesnego człowieka utraty bezpośredniego stosunku do rzeczywistości oraz – ewentualnie – recepty na jego odzyskanie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Artur Pacewicz (redakcja)

  Kolokwia Platońskie. ΓOPΓIAΣ


  Kolejny tom z cyklu Kolokwia Platońskie poświęcony jest dialogowi Gorgiasz. Współczesne badania nad Gorgiaszem starają się objąć jak największy obszar problemowy. Książka została podzielona na trzy zasadnicze części – pierwsza grupa artykułów to rozważania wstępne, druga rozpatruje treść Gorgiasza w aspekcie etycznym, trzecia poświęcona jest rozważaniom epistemologiczno-retorycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monika Bil, Artur Błoński, Andrzej Małkiewicz

  Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego


  Książka poświęcona pracom Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Rywina. Autorzy pokazują niepodważalny dorobek Komisji i jednocześnie próbują wyjaśnić, dlaczego doszło do tak niezręcznego zakończenia jej prac.

  Cena: 5.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej


  Teoria i praktyka

  Coraz więcej ludzi żyje w krajach niebędących ich ojczyznami. Tymczasem czynni zawodowo nauczyciele to w większości osoby, które wyrosły w krajach z jednym dominującym językiem i jedną dominującą kulturą.

  Cena: 5.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz

  Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka stanowi kontynuację zagadnień podjętych w publikacji Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej (2010). Tym razem autorzy skoncentrowali się na wizerunkach kobiet i mężczyzn popularyzowanych przez media drukowane oraz na ich twórcach i twórczyniach.

  Cena: 12.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych


  Opracowanie skierowane do socjologów, politologów, pedagogów, antropologów kultury i historyków zajmujących się wielokulturowością w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Klaus Bachmann

  Konwent o przyszłości Europy


  Książka zajmuje się zasadniczo dwoma kwestiami: Czy - a jeżeli tak, to w jakim stopniu - Konwent odpowiada modelowi demokracji deliberatywnej? Czy Konwent uczynił system polityczny UE bardziej skutecznym, demokratycznym, przejrzystym i bliskim obywatelom niż była to w stanie uczynić konferencja międzyrządowa poprzedzająca podpisanie Traktatu Nicejskiego?

  Cena: 10.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.