Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Orbis Linguarum

Oficjalna strona pisma

ISSN: 1426-7241, e-ISSN: 2657-4845

Orbis Linguarum to czasopismo filologiczne wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je prof. Edward Białek oraz zapraszani do współpracy naukowcy z kraju i zagranicy.
Pismo przynosi artykuły i recenzje w różnych językach (polskim, niemieckim, angielskim, francuskim). Publikują w nim swoje prace naukowcy różnych specjalności – literaturoznawcy, językoznawcy, badacze życia literackiego, a także filozofowie, socjologowie, historycy i badacze stosunków polsko-niemieckich.

Czasopismo Orbis Linguarum od 2010 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – wykaz B; obenie ma 70 punktów.

W powiązaniu z czasopismem ukazuje się redagowana przez prof. Edwarda Białka i dra Krzysztofa Huszczę wielojęzyczna seria książkowa: Wydania specjalne ORBIS LINGUARUM.

 • Edward Białek, Artur Dariusz Kubacki, Adrian Madej i Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 57


  W numerze m.in. teksty: Anny Małgorzewicz O ontologii komunikacji translacyjnej, Karola Maliszewskiego „Akslop”, czyli Polska na opak we współczesnej poezji polskiej, Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej Życie kulturalne w szwajcarskim uzdrowisku Baden w świetle pism autobiograficznych Hermanna Hessego.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Artur Robert Białachowski, Edward Białek, Natalia Południak, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 56


  W numerze m.in. teksty: Sąsiedztwo zawsze zobowiązuje... Huberta Orłowskiego wkład w poznawanie literatury innych Niemiec Edwarda Białka, Pogmatwane losy „Gerhart – Hauptmann – Sammlung”/„Schlesierbücherei” Maksa Pinkusa w latach 1934–1936 Arkadiusza Barona i Krzysztofa A. Kuczyńskiego,  The Most Common Problems in terms of Foreign Business Language Learning Regarding the Following Fields of Studies: Economics, Logistics, Administration and National Securit Joanny Zator‑Peljan oraz La métamorphose du Japon vue de la Belle Époque : une estampe en action ou un réalisme rêvé. Sada Yacco à l’Exposition universelle de 1900 Tomoko Takase.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 55


  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 54


  W numerze m.in. teksty: Ewy Matkowskiej Theologische Essays von Rudolf Krämer-Badoni, Ewy Grabowskiej Deutsche Substantivkomposita und ihre Entsprechungen im Dänischen, Miłosza Bukwalta „Kto napisze moją historię?” Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch.

  Cena: 59.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 53


  W numerze m.in. teksty: Zwischen Affirmation und Ablehnung: Hermann Stehr im Urteil seiner Zeitgenossen Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej, Obtenir l’égalité philosophique. L’accès des femmes àla philosophie en France (1868–1918) Annabelle Bonnet, Gdy runął mur. Literatura polska w dobie przełom Stanisława Beresia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Małyszek, Natalia Południak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 52


  W numerze m.in. teksty: Anny Szóstak Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej, Rafała Szuberta Definicja realna vs. definicja nominalna w języku niemieckich rozpraw prawniczych dziewiętnastego wieku, Marty Filipowskiej Carl Hauptmanns Muse Anna Teichmüller – ein Porträt.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monika Zaśko-Zielińska, Dorota Nowicka, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 51


  W numerze m.in. teksty: Moniki Zaśko-Zielińskiej Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu, Marii Rudnickiej Od stosunków feudalnych do dziadka. Co znaczy słowo senior i jaka jest jego stabilność ekspresywna, Wojciecha Paszyńskiego Polska jak Wandalia. Kocepcja wandlska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich oraz Edwarda Białka i Marty Kuc Zur Rilke-Forschung in der frühen Nachkriegszeit anhand der Briefe von Dieter Bassermann an Helmut Wocke.

  Cena: 49.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki (red.), Edward Białek (współpr.)

  Orbis Linguarum, vol. 50


  Kolejny, jubileuszowy, numer „Orbis Linguarum” został przygotowany przez pracowników Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Przeważają w nim teksty w języku francuskim, które oscylują wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych ze znaczeniem i sensem, zarówno w ujęciu językoznawczym, jak i literaturoznawczym.

  Cena: 49.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 49


  W numerze m.in. teksty: Kai Gostkowskiej Złożony świat kolorów w terminologii, czyli o nazwach pigmentów używanych w malarstwie z punktu widzenia semantycznego i pojęciowego, Reginy Solovej O nazywaniu języka władzy. Polsko-francuski rekonesans, Tomasza Małyszka Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017).

  Cena: 45.00 PLN

  95.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Angela Bajorek, Edward Białek, Małgorzata Chrobak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 48 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 35.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marcin Miodek, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 47



  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 46 / OUTLET


  Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 40.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 45 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 40.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Katarzyna Nowakowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 44 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 35.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Grzegorz Kowal, Jaroslaw Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 43 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 35.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Lisowska, Jan Pacholski (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 42 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 35.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Szymański, Witold Ucherek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 41


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Ewa Rychter (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 40 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marek Bojarski, Aleksandra Kubicz, Gerhard M. Oremek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 39 / OUTLET


  Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Heisig

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 38 / OUTLET


  Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 37


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Witold Ucherek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 36


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 35 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  35 tom Orbis Linguarum dedykujemy pamięci zmarłego przed dziesięciu laty Profesora Konrada Gajka (ur. 17.021931 w Dąbrowie Górniczej, zm, 18.02.1999 we Wrocławiu), wybitnego wrocławskiego germanisty, historyka literatury niemieckiej, znamienitego znawcy XVII-wiecznej kultury śląskiej, niezapomnianego wychowawcy wielu pokoleń studentów, z zamiłowania myśliwego i gawędziarza.

  Cena: 15.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 33 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Nowy Tom Orbis Linguarum dedykujemy Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu. Poznański uczony, który w ubiegłym roku skończył 70 lat, pozostał nadal czynny w nauce, dydaktyce i w życiu intelektualnym. Nasz gest nie wynika więc z chęci pożegnania, ale z potrzeby odnotowania faktu ważnego dla nas - jego przyjaciół, uczniów, czytelników.

  Cena: 15.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 32 / OUTLET


  Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 31 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 30 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 29 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 28


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 27


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • praca zbiorowa

  Orbis Linguarum, vol. 26 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Zdzisław Latajka, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 25 / OUTLET


  Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Norbert Heisig

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 24 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze m. n.:
  Maria Król "Die mittelalterliche Chronik und "Chronik" bei Christoph Hein";
  Henk J. Konig "E. T. A. Hoffman in Holland. Neue Funde";
  Paweł Zimniak "Verspatete Geburt. Zum niederschlesischen Bezug der Lyrik von Cristian Saalberg";

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 23 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze czasopisma zebrano prace ofiarowane prof. Annie Stroce w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 21 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze m. in.: Christa Wolf im Gesprach mit Hubert Orłowski; Paul Gerhard Klussmann "Wissenschaft und Kunst der Interpretation"; Karl Konrad Polheim "Eichendorffs Vermischte Schriften von 1866"; Birgit Sekulski "Was ist ein Stammtisch?"; Leszek Żyliński "Regionalizm uniwersalny albo fenomen BORUSSII".

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.