Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Orbis Linguarum

Oficjalna strona pisma

ISSN: 1426-7241, e-ISSN: 2657-4845

Orbis Linguarum to czasopismo filologiczne wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je prof. Edward Białek oraz zapraszani do współpracy naukowcy z kraju i zagranicy.
Pismo przynosi artykuły i recenzje w różnych językach (polskim, niemieckim, angielskim, francuskim). Publikują w nim swoje prace naukowcy różnych specjalności – literaturoznawcy, językoznawcy, badacze życia literackiego, a także filozofowie, socjologowie, historycy i badacze stosunków polsko-niemieckich.

Czasopismo Orbis Linguarum od 2010 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – wykaz B, 10 punktów.

W powiązaniu z czasopismem ukazuje się redagowana przez prof. Edwarda Białka i dra Krzysztofa Huszczę wielojęzyczna seria książkowa: Wydania specjalne ORBIS LINGUARUM.

 • Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 55


  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 54


  W numerze m.in. teksty: Ewy Matkowskiej Theologische Essays von Rudolf Krämer-Badoni, Ewy Grabowskiej Deutsche Substantivkomposita und ihre Entsprechungen im Dänischen, Miłosza Bukwalta „Kto napisze moją historię?” Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 53


  W numerze m.in. teksty: Zwischen Affirmation und Ablehnung: Hermann Stehr im Urteil seiner Zeitgenossen Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej, Obtenir l’égalité philosophique. L’accès des femmes àla philosophie en France (1868–1918) Annabelle Bonnet, Gdy runął mur. Literatura polska w dobie przełom Stanisława Beresia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Małyszek, Natalia Południak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 52


  W numerze m.in. teksty: Anny Szóstak Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej, Rafała Szuberta Definicja realna vs. definicja nominalna w języku niemieckich rozpraw prawniczych dziewiętnastego wieku, Marty Filipowskiej Carl Hauptmanns Muse Anna Teichmüller – ein Porträt.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monika Zaśko-Zielińska, Dorota Nowicka, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 51


  W numerze m.in. teksty: Moniki Zaśko-Zielińskiej Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu, Marii Rudnickiej Od stosunków feudalnych do dziadka. Co znaczy słowo senior i jaka jest jego stabilność ekspresywna, Wojciecha Paszyńskiego Polska jak Wandalia. Kocepcja wandlska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich oraz Edwarda Białka i Marty Kuc Zur Rilke-Forschung in der frühen Nachkriegszeit anhand der Briefe von Dieter Bassermann an Helmut Wocke.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki (red.), Edward Białek (współpr.)

  Orbis Linguarum, vol. 50


  Kolejny, jubileuszowy, numer „Orbis Linguarum” został przygotowany przez pracowników Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Przeważają w nim teksty w języku francuskim, które oscylują wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych ze znaczeniem i sensem, zarówno w ujęciu językoznawczym, jak i literaturoznawczym.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 49


  W numerze m.in. teksty: Kai Gostkowskiej Złożony świat kolorów w terminologii, czyli o nazwach pigmentów używanych w malarstwie z punktu widzenia semantycznego i pojęciowego, Reginy Solovej O nazywaniu języka władzy. Polsko-francuski rekonesans, Tomasza Małyszka Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017).

  Cena: 60.00 PLN

  95.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Angela Bajorek, Edward Białek, Małgorzata Chrobak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 48  Cena: 60.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marcin Miodek, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 47  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 46


  Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag

  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 45


  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Katarzyna Nowakowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 44


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Grzegorz Kowal, Jaroslaw Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 43


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Lisowska, Jan Pacholski (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 42


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Szymański, Witold Ucherek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 41


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Ewa Rychter (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 40


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Marek Bojarski, Aleksandra Kubicz, Gerhard M. Oremek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 39


  Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Heisig

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 38


  Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki

  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 37


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Witold Ucherek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 36


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 35


  35 tom Orbis Linguarum dedykujemy pamięci zmarłego przed dziesięciu laty Profesora Konrada Gajka (ur. 17.021931 w Dąbrowie Górniczej, zm, 18.02.1999 we Wrocławiu), wybitnego wrocławskiego germanisty, historyka literatury niemieckiej, znamienitego znawcy XVII-wiecznej kultury śląskiej, niezapomnianego wychowawcy wielu pokoleń studentów, z zamiłowania myśliwego i gawędziarza.

  Cena: 15.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 33


  Nowy Tom Orbis Linguarum dedykujemy Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu. Poznański uczony, który w ubiegłym roku skończył 70 lat, pozostał nadal czynny w nauce, dydaktyce i w życiu intelektualnym. Nasz gest nie wynika więc z chęci pożegnania, ale z potrzeby odnotowania faktu ważnego dla nas - jego przyjaciół, uczniów, czytelników.

  Cena: 15.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 32


  Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag

  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 31


  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 30


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Orbis Linguarum, vol. 29
  Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 29


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 28


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 27


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Orbis Linguarum, vol. 26
  praca zbiorowa

  Orbis Linguarum, vol. 26


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Zdzisław Latajka, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 25


  Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Norbert Heisig

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 24


  W tym numerze m. n.:
  Maria Król "Die mittelalterliche Chronik und "Chronik" bei Christoph Hein";
  Henk J. Konig "E. T. A. Hoffman in Holland. Neue Funde";
  Paweł Zimniak "Verspatete Geburt. Zum niederschlesischen Bezug der Lyrik von Cristian Saalberg";

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 23


  W tym numerze czasopisma zebrano prace ofiarowane prof. Annie Stroce w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 21


  W tym numerze m. in.: Christa Wolf im Gesprach mit Hubert Orłowski; Paul Gerhard Klussmann "Wissenschaft und Kunst der Interpretation"; Karl Konrad Polheim "Eichendorffs Vermischte Schriften von 1866"; Birgit Sekulski "Was ist ein Stammtisch?"; Leszek Żyliński "Regionalizm uniwersalny albo fenomen BORUSSII".

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.