Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Zrozumieć Niemcy

Seria Zrozumieć Niemcy ma na celu przybliżenie i upowszechnienie odpowiadającego wymogom współczesności rozumienia kultury naszego zachodniego sąsiada, rozumienia wolnego od ideologicznych zobowiązań oraz politycznych roszczeń. W serii prezentowane są oryginalne prace z zakresu historii literatury i kultury niemieckiej, szeroko rozumianych nauk społecznych, ogniskujących swe pole badawcze w kręgu niemieckojęzycznym, oraz kulturalnych powinowactw polsko-niemieckich.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Leszka Żylińskiego.

 • Adam Krzemiński

  Lekcje dialogu. Mowy, eseje i wywiady


  (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni)

  Zamysłem książki nie jest ani systematyczna prezentacja stosunków polsko-niemieckich ostatnich czterdziestu czy pięćdziesięciu lat, ani zebranie śmietanki z ponad tysiąca tekstów, jakie autor w minionych latach opublikował zarówno w prasie polskiej, jak i niemieckojęzycznej. Chodzi o pokazanie pewnego układu współrzędnych, historycznych punktów orientacyjnych, oraz o zagruntowanie tła zainteresowań autora, spotkań z sąsiadami, odczytywania odmiennych kodów kulturowych i religijnych, i wreszcie przeznaczonych do publikacji rozmów, a więc dialogów publicznych, zarówno w formie wywiadów, jak i polemik prasowych.

  Cena: 25.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

  Pamięć dla przyszłości / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Ociepka, Justyna Woźna

  Niemiecki wydawca – polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej


  W działalności medialnej aspekt gospodarczy nakłada się na aspekt polityczny i kulturalny. W podtekście zawsze też znajduje się pytanie o wpływ treści mediów na tożsamość kulturową odbiorców. Charakter, a zwłaszcza historia stosunków polsko-niemieckich powodują, że inwestycje firm niemieckich na tak wrażliwym rynku jak media mogą budzić obawy. Autorki książki na przykładzie koncernu Axel Springer i wydawnictwa Verlagsgruppe Passau próbują ustalić, jaką rolę w debacie publicznej w Polsce pełni prasa niemieckich wydawców.

  Cena: 25.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Ociepka, Justyna Woźna

  Niemiecki wydawca – polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W działalności medialnej aspekt gospodarczy nakłada się na aspekt polityczny i kulturalny. W podtekście zawsze też znajduje się pytanie o wpływ treści mediów na tożsamość kulturową odbiorców.

  Cena: 20.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochanowska-Nieborak

  Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku


  Książka pragnie przybliżyć czytelnikowi obraz Polski i Polaków w największych niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX w. – Brockhausie oraz Meyerze. Osiągały najwyższe nakłady oraz charakteryzowały się największą liczbą wydań w tym okresie, co pozwala na analizę porównawczą kolejnych wydań oraz wyłonienie najważniejszych etapów w kształtowaniu się niemieckiego obrazu Polski. Dla porównania przytaczane były także przykłady z dwóch leksykonów o mniejszej liczbie nakładów, którym również udało się pozyskać stałe grono czytelników – są to Pierer oraz Herder.

   

  Cena: 20.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Cena: 26.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki

  Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945


  Temat książki to stosunek Niemców do przeszłości nazistowskiej. Próba ukazania procesu rozrachunkowego może przyczynić się do lepszego zrozumienia w stosunkach polsko-niemieckich, szczególnie gdy w związku z debatą o Centrum przeciw Wypędzeniom pytania o historię znowu nabierają wagi.

  Cena: 20.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Wolff-Powęska

  Między Renem a Bugiem w Europie


  Wybór tekstów publicystycznych wybitnej badaczki polsko-niemieckich stosunków politycznych i uważnej obserwatorki polskiej sceny politycznej. Książka zawiera eseje powstałe przed uwieńczeniem starań Polski o członkostwo w UE. Teksty stanowią zapis czasu, próbę uchwycenia sposobu myślenia i zdarzeń w procesie ich przeobrażeń, dla których wnioski dopisze przyszłość.

  Cena: 20.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hubert Orłowski

  Zrozumieć świat. Szkice o literaturze i kulturze niemieckiej XX wieku


  Tom szkiców wybitnego historyka literatury i znawcy polsko-niemieckich stosunków kulturalnych o twórczości Gottfrieda Benna, Ernsta Jüngera, Tomasza Manna, Güntera Grassa, a także rozważania o Prusach Wschodnich w niemieckiej literaturze powojennej, nazizmie, III Rzeszy i procesach modernizacji oraz sztukach pięknych w czasach narodowego socjalizmu.

  Cena: 22.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.