Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Historia

 • Leszek Markowski (redakcja)

  50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1969–2019. Księga jubileuszowa


  Niniejszą książkę przygotowano z okazji 50-lecia powołania Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Hanna Buchner

  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90


  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Wróblewski (redakcja)

  Czas bibuły 4. Studia i materiały


  Tom, podobnie jak poprzednie w tej serii, jest niejednorodny tematycznie. Przynosi kolejne artykuły dotyczące drugiego obiegu, wykracza także poza problemy polskiego niezależnego ruchu wydawniczego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Norbert Heisig

  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego


  Publikacja okolicznościowa wydana w piątą rocznicę ist­nienia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor, prof. dr nauk med. Norbert Heisig z Hamburga, jest założycielem zasłużonego dla krzewie­nia dialogu niemiecko-polskiego Towarzystwa.

  Cena: 25.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hubert Orłowski

  Die Lesbarkeit von Stereotypen


  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Lutz Henke, Grzegorz Rossolinski, Philipp Ther (redakcja)

  Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt


  Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History

  Historia Lwowa symbolizuje najciemniejsze rozdziały historii XX w.: autorytarne systemy, wypędzenia i zagładę.

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kochanowicz

  Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów


  Ta rzeczowa i pobudzająca do refleksji nad oświatą i nauką w okresie staropolskim monografia znacznie wzbogaca wiedzę o szkolnictwie jezuickim i dziejach szkół jezuickich w Rzeczypospolitej.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dagmara Margiela, Krzysztof Ruchniewicz (redakcja)

  Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska


  Prezentowany tom zakreśla szerokie – choć niewykraczające poza dolnośląskie ramy terytorialne – spektrum tematyczne: od aspektów dotyczących niemieckiego miasta Breslau do wątków ze współczesności regionu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Roman Wróblewski (redakcja)

  Czas bibuły 3. Studia i materiały


  W trzecim tomie Czasu bibuły m.in. Jakub Kufel zajmuje się stosunkiem KOR-u do Kościoła i religii w latach 1976–1980, Dobrochna Dabert opisuje czasopisma literackie krajowe i zagraniczne jako swego rodzaju segment prasy niezależnej, Patryk Pleskot przybliża zagadnienia obecności drugiego obiegu wydawniczego na antypodach w latach 80. ubiegłego wieku.

  Cena: 23.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katharina Weisswasser

  Die Geschichte der Polonistik an der Universität Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart


  Obszerna dokumentacja prezentująca losy wiedeńskiej polonistyki od jej początków do czasów obecnych.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kai Kranich

  Anpassung im Nationalsozialismus / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Die Universität Breslau und die Aberkennung von Doktortiteln

  Książka porusza temat dostosowania się do narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 20. i 30. XX w. Jako wzorcowy przykład przedstawia praktykowane na Uniwersytecie Wrocławskim odbieranie tytułu doktora żydom i przeciwnikom hitleryzmu.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radek Fukala

  Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) a kraje Korony Czeskiej


  Przekład: Andrzej Spyra 

  Wojna trzydziestoletnia dla Rzeczpospolitej miała znaczenie marginalne. Być może dlatego nie powstała dotąd żadna polska synteza dziejów tej wojny. Wobec jej braku, oddajemy w ręce polskiego czytelnika przekład czeskiej monografii tego konfliktu.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz

  Dzieje Ziemi Kłodzkiej


  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz

  Dzieje Ziemi Kłodzkiej / EBOOK


  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności.

  Cena: 43.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Piotr Retecki

  Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945-1948


  Praca poświęcona historii powiatu wałbrzyskiego w przełomowym dla niego okresie 1945-1948, kiedy zamieszkująca go ludność niemiecka została w większości wysiedlona, a w jej miejsce pojawili się Polacy przyjeżdżający z całej Europy. Autor opisuje proces formowania się nowej społeczności i wpływ, jaki miał tenże proces na wałbrzyskie górnictwo.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bronisław Władysław Pasierb

  Historyk wobec dylematów polskich i własnych. Przyczynki i szkice


  Tom autorskich refleksji jest wyborem tekstów, które w ostatnich latach ukazały się drukiem. Problemy, które porusza Bronisław Pasierb w tym zbiorze, żyją wciąż w świadomości społecznej.

  Cena: 27.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marek Bratuń

  Elie Bertand a sprawa Polska


  Monografia poświęcona Elie Bertrandowi (1713-1797), kalwińskiemu pastorowi, tytularnemu radcy dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, wybitnemu szwajcarskiemu naturaliście, którego trzechsetlecie urodzin przypada w 2013 roku.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Matti Klinge

  Fińska tradycja. Eseje o strukturach i tożsamościach Północy


  Zbiór esejów o tematyce historycznej. Autor ukazał różne aspekty przeszłości Finlandii, dla której wielorakie, nie zawsze pozytywne konsekwencje miało sąsiedztwo z Rosją.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Cena: 26.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ilko-Sascha Kowalczuk

  17 czerwca 1953. Historia powstania


  Powstanie z 17 czerwca 1953 roku w NRD, które ogarnęło ponad siedemset miast i gmin, porywając ze sobą około miliona uczestników ze wszystkich grup społecznych.

  Cena: 25.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz

  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka


  Tom jubileuszowy wrocławskiej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Zamieszczono w nim m.in. opis czterdziestu lat działalności szkoły, teksty poświęcone pracy dydaktycznej SJPiK, zarówno informacyjne, jak i dotyczące prowadzonych przez lektorów badań, a także zaprezentowano przykładowe programy oraz autorskie zadania lektorów przygotowane dla konkretnych potrzeb językowych i kulturowych uczniów szkoły.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bożena Kumor-Gomułka

  Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945 / EBOOK


  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 1/175/2021


  W numerze:

  - Władysław Biskup (1937-2020) członek honorowy GOPR, przewodnik sudecki. działacz PTTK

  - Badania na dawnym miejscu staceń w Chełmcu Śląskim
  - Kronika miasta Gottesberg (2)

   

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/176/2021


  W numerze:

  - Rubieżami państwa benedyktynów broumovskich do skalnych miast (2)
  - Kronika miasta Gottesberg (cz. 3)
  - Translokacje organów z Polanicy-Zdroju i Nowej Rudy

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 1/172/2020


  W numerze:

  - Bunt tkaczy na Podgórzu w 1793 roku

  - Rytualne sanatorium Austria rodziny Kroplowitz w Kudowie-Zdroju

  - O planach włączenia Boguszowa do Wałbrzycha

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/173/2020


  W numerze

  - Karkonosze w poezji
  - System studni zakładów włókienniczych Christian Dierig
  - Gdzie są lądeckie organy?

   

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 3/174/2020


  W numerze:

  - Odradzanie się winiarstwa w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim
  - Kronika miasta Gottesberg (1)
  - Dwa w jednym. O głuszyckich organach

   

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 3/171/2019


  W numerze:

  Pałac w Żelaźnie
  - Włączenie Starego Zdroju do Wałbrzycha w 1919 roku
  - Górska Fabryka Serów w Bielawie

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 1/169/2019


  W numerze:

  - Badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Chełmsku Śląskim
  - Curt Steuer z Bielawy – budowniczy stalowych wież widokowych
  - Lázně Libverda

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/170/2019


  W numerze:

  - Podnóżem Gór Izerskich do zabytkowego gołębnika i arboretum
  - Utracone - odnalezione: Biały Kamień
  - Polskie uzdrowiska sudeckie w pierwszych latach powojennych na łamach śląskiej prasy

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 1/168/2018


  W numerze:

  – Rezydencja i wieś Gorzanów w opisach gości i krajoznawców oraz przewodnikach turystycznych (do 1945 r.)
  – Centrum Muzealno- Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów
  – Zagadka organów z Maciejowej rozwiązana

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 1/165/2017


  W numerze:

  - Największa śląska szubienica stała w Złotoryi

  - Errata do widoku ze Szczelińca Wielkiego

  - Widok z Kamieńca Ząbkowickiego na Góry Bardzkie

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/166/2017


  W numerze:

  - Po okolicach Wlenia śladami przedwojennych tutystów

  - Pieniądz zastępczy sudeckich uzdrowisk

  - Panorama z Kawiej Góry

  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 3/167/2017


  W numerze:

  - Rezydencja i wieś Gorzanów w opisach gości i krajoznawców oraz przewodnikach turystycznych

  - Zagadka dziećmorowickich oragnów Englera

  - Muzeum Techniczne Gór Izerskich


  Cena: 10.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 1/163/2016


  W numerze:

  - Pustohrad, czyli kolejny zamek dla wytrwałych

  - Widok ze Szczelińca Wielkiego

  - Ks. Karl Lorenz - weteran katolickiej diaspory w Głuszczycy


  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/164/2016


  W numerze:

  - Pomnik Chwały i Gaj Bohaterów na wałbrzyskim Podgórzu

  - Krzyżacki pałac

  - Zamieszanie wokół organów z Wojcieszowa

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 2/158/2015


  W numerze:

  - Grodziec nad Morawicą – pałac z muzyką w tle
  - Zlaté Hory (1)
  - Pozostałości zamku Brada koło Jiczina

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 3/159/2015


  W numerze:

  - Rezydencje w Rybarzowicach

  - Zlate Hory

  - Bradlo i Levin - zamki Podgórza Karkonoskieg

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 4/160/2015


  W numerze:

  - Najpiękniejszy portal na Morawach (w cyklu „Sudeckie rezydencje” prezentacja pałacu Třemešek)
  - Średniowieczne dwory w Jaźwinie (rezultaty badań historyczno-architektonicznych)
  - Zielona kapliczka koło Polic nad Metují

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 5/161/2015


  W numerze:

  - Po wędrówce dobrze jest umyć stopy bimbrem
  - Masyw Dzikowca koło Boguszowa-Gorców – historia i współczesność (cz. 1)
  - Pałac pod zamkiem

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 6/162/2015


  W numerze:

  - Zdobywcy odznak turystycznych 2015
  - Romantyczny zamek nad miastem
  - Masyw Dzikowca koło Boguszowa-Gorców – historia i współczesność (cz. 2)

  Cena: 8.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 01/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Dlaczego Sudety?

  - Czarna Góra

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 02/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - W maju na narty

  - "Piastowskie świadectwa"

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 03/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Tu znaleźliśmy swoje miejsce

  - Ksiądz Klimuszko w Kwietnikach

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 04/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Działo się...

  - Ciche Szczęście

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 05/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Działo się...

  - Co się kryło pod tynkiem?

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 06/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Śmiesznie w Lubomierzu

  - Tragowanie pod Śnieżką

  - Wśrod ludzi gór

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 07/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Czarownice i czarty nad Bobrem

  - Sudecke rekordy

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 08/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Szubienice w Kotlinie Jeleniogórskiej

  - Ossuarium w Słupie

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 09/2001 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Świąteczne rytuały

  - Zimowe tragedie w Karkonoszach

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 01/10/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Miejsca zagrożeń lawinowych w Sudetach Zachodnich

  - Do Rzeczki na narty

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 02/11/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Warsztat barokowego artysty. Michael Willmann

  - Zimowa stolica "Trójki"

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 03/12/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Pomnik hrabiny

  - "Sudety" w Bogatyni

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 04/13/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Pierwszy turniej rycerski na Śląsku

  - Wielka Sowa

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 05/14/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Zwierzęta u wód

  - Zdobywamy Koronę Sudetów

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 06/15/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Pożar pałacu

  - Ještěd

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 7-8/16-17/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Gdzie jesteś Madonno z Jaszkowj Górnej?

  - Miedziowe Dymarki

  - Zdobywamy odznakę "Korona Sudetów"

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 09/18/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - Tragedia pod Śnieżką

  - Zdobywamy odznakę - Śnieżnik

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 10/19/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Krótko

  - W sąsiedztwie Ściany Płaczu

  - Tęsknię za wami trawy

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 11/20/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Dom w zwierciadle czasu

  - Pałac w Trzebieszowicach

  - Jak płonęły karkonoskie miasta

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Bibliotheca Bielaviana 2015


  W roczniku Bielawy z 2015 roku, przygotowanym przed dra Rafała Brzezińskiego, czytelnik znajdzie m.in. dzieje bielawskiego samorządu, który ma już 25 lat, artykuł o Ogólnożydowskim Związku Robotniczym „Bund” na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kalendarium Bielawy 2015, kalendarium MOKiS 2015, kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej 2015, tekst o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bibliotheca Bielaviana 2018


  W roczniku Bielawy z 2018 roku Czytelnicy znajdą wiele ciekawych tekstów, wśród nich: Anny Grużlewskiej „Marzec 1968 i jego preludium w Dzierżoniowie i Bielawie w świetle dokumentów i relacji”, Rafała Brzezińskiego „Kina w Bielawie przed 1945 r.”, Pelagii Kabaj „Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2018”, a także liczne kalendaria, m.in. Bielawy 2018, MBP w Bielawie 2018,  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 2018, Ośrodka Sportu i Rekreacji 2018.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bibliotheca Bielaviana 2019


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Ryszard Jacyna

  Bursztynowa Komnata. W poszukiwaniu zaginionej prawdy


  Dla wyjaśnienia jednej z największych zagadek XX w. – zdaniem autora – kluczowe są: interpretacja zachowanych dokumentów, wnioski z wyselekcjonowanych relacji świadków, ocena osoby dra Alfreda Rohdego, analiza sytuacji militarnej Prus Wschodnich w styczniu 1945 r

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Hołubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica

  Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców – Kępno – Ostrzeszów)


  Wydanie drugie poprawione opracowania obejmującego kilkadziesiąt lat historii ziemi sycowskiej. Począwszy od lat 1918–1919, kiedy to historyczny powiat sycowski został podzielony między dwa sąsiadujące ze sobą państwa – Polskę i Niemcy, poprzez lata II wojny światowej, w których dwie wrogie nacje były zmuszone żyć obok siebie w uciążliwych warunkach, po początki nowej polskiej władzy ludowej. O trudnych i przełomowych latach czterdziestych na sycowsko-kępińsko-ostrzeszowskim pograniczu opowiedzieli ostatni świadkowie tamtych lat.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Romuald M. Łuczyński

  Chronologia dziejów Dolnego Śląska


  Książka zawiera ułożony chronologicznie ciąg wydarzeń istotnych dla dziejów Śląska. Jej niewątpliwym atutem jest to, że została podzielona na kilka segmentów tematycznych, co ułatwia czytelnikowi odnalezienie informacji z konkretnej dziedziny.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Romuald M. Łuczyński

  Chronologia dziejów Dolnego Śląska / EBOOK


  Książka zawiera ułożony chronologicznie ciąg wydarzeń istotnych dla dziejów Śląska. Jej niewątpliwym atutem jest to, że została podzielona na kilka segmentów tematycznych, co ułatwia czytelnikowi odnalezienie informacji z konkretnej dziedziny.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Monika Czok

  Das Oppelner Schlesien


  Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen

  Publikacja przedstawia obraz Śląska Opolskiego w dyskursie naukowym, w dyskusji społeczno-politycznej oraz w dyskursie medialnym na przestrzeni lat 1989–2014. Analizuje proces kształtowania statusu regionalnego tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Śląsk Opolski – Górny Śląsk.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefan Kiedroń

  Dawna literatura niderlandzka we Wrocławiu 1992–2017 Oudere letterkunde uit de Nederlanden in Wrocław


  W roku 2017 obchodzono jubileusz 25-lecia działalności wrocławskiej Pracowni Dawnej Literatury Niderlandzkiej. Na kartach tej książki przedstawiona jest historia i teraźniejszość tej działalności.

  Książka w językach polskim i niderlandzkim.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Heisig

  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

  15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Band 1. Eine Dokumentation / tom 1. Dokumentacja

  Band 2. Akademische Festreden / tom 2. Wykłady okolicznościowe

  Cena: 40.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Heisig

  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego


  15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Band 1. Eine Dokumentation / tom 1. Dokumentacja

  Band 2. Akademische Festreden / tom 2. Wykłady okolicznościowe


  Cena: 60.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (redakcja)

  Dolnoślązacy? Kształtowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej


  W publikacji zebrano materiały po konferencji, która odbyła się w czerwcu 2006 r. w Bolesławcu, poświęconej kształtowaniu się tożsamości mieszkańców, analizującej procesy adaptacji polskiej ludności napływającej na Dolny Śląsk po 1945 r. oraz kształtowanie się ich tożsamości zbiorowej.

  Cena: 22.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Bończuk-Dawidziuk

  Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)


  Do rozwoju kultury europejskiej przyczyniło się wiele kobiet. Jeśli były wybitnymi poetkami, malarkami lub aktorkami, ich dorobek jest powszechnie znany. Mniej wiadomo o tych, które szeroko rozumianą działalność kulturalną organizowały, inicjując różne ambitne przedsięwzięcia, patronując im lub wspierając je finansowo.

  Cena: 80.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Mularczyk

  Ferdinand Albin Pax i dzieło jego życia / und sein Lebenswerk


  Bohaterem tej książki jest Ferdinand Albin Pax, zasłużony wrocławianin, botanik, wybitny badacz szaty roślinnej Sudetów i Karpat, profesor i nauczyciel akademicki, który w latach 1893–1926 kierował Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marcin Dziedzic

  Fotografowie z Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r. / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka zawiera biogramy zawodowych fotografów z terenów powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego.

  Cena: 30.00 PLN

  46.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Romuald M. Łuczyński

  Gastronomia wrocławska w czasach małej stabilizacji (1957-1970)


  Opracowanie poświęcone wrocławskiej gastronomii w latach 1957–1970, w którym czytelnik znajdzie informacje o jej strukturze, typach funkcjonujących zakładów oraz ich umiejscowieniu na terenie Wrocławia.

  Cena: 62.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Moritz Sadebeck

  Góra Ślęża i jej okolice


  Pierwsza, w pełni naukowa publikacja na temat góry Ślęży i otaczających ją terenów. Czytelnik znajdzie tu informacje o geografii i topografii obszaru, o warunkach geologicznych i wegetacji roślin, etymologię nazwy góry, historię miasta Sobótki i regionu ślężańskiego, informację o starożytnych zabytkach i legendy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Henryk Rusewicz

  Historia i zabytki powiatu lubińskiego


  Autor zainteresowanie historią łączy z umiłowaniem regionu, w którym spędził prawie całe życie. W swojej pracy ukazuje piękno i osobliwości ojczystego krajobrazu oraz dokumentuje historię ziemi lubińskiej od czasów najdawniejszych po współczesność.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Dariusz Galewski, Wojciech Kucharski, Marek L. Wójcik (redakcja)

  Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława


  Blisko 800 lat istnienia zakonu na Śląsku odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na działalności naukowej czy duszpasterskiej, lecz także kulturalnej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka

  Iberystyka wrocławska (1967–2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny


  Książka opowiada historię powstawania, rozwijania się i dojrzewania iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1967–2007.

 • Magdalena Krzyżostaniak

  Od Somosierry do Saragossy


  Wiele razy do roku podczas uroczystości w Polsce i za granicą rozbrzmiewają słowa: Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Czy pod tą opinią o Napoleońskich zwycięstwach podpisaliby się Polacy wcieleni w 1808 roku do Wielkiej Armii i w jej szeregach skierowani do walk na Półwyspie Iberyjskim podczas hiszpańskiej wojny o niepodległość?

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefania Walasek

  Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku / OUTLET


  The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka (...) jest wynikiem niezwykle żmudnych i czasochłonnych poszukiwań źródłowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tomasz Przerwa, Bartłomiej Perlak

  Reichenbach / Dzierżoniów. Historia sportowych pasji i polityki


  Książka przedstawia Dzierżoniów przez pryzmat roli i znaczenia sportu w życiu jego mieszkańców w różnych okresach historycznych, w odmiennych systemach ideowo-politycznych oraz w warunkach realizacji zróżnicowanych celów państwowych, społecznych i lokalnych.

  Cena: 58.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marcin Dziedzic, Gabriela Dziedzic

  Zabytki Otmuchowa. Miasto i ludzie


  Autorzy starali się opisać historię i dzień dzisiejszy otmuchowskich zabytków. Nie tylko tych bardzo znanych, takich jak zamek i kościół parafialny, lecz także tych budzących dotąd mniejsze zainteresowanie, np. poczty, rzeźni czy gazowni.

  Cena: 56.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Legut-Pintal

  Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu


  Autorka opracowania podjęła próbę stworzenia syntezy dziejów zamków na terenie dawnego księstwa biskupów wrocławskich (łącznie z terytorium znajdującym się obecnie w czeskiej części Śląska) od czasu powstania pierwszych obiektów około połowy XIII wieku do momentu wprowadzenia nowożytnych systemów obronnych około połowy XVI wieku.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Legut-Pintal

  Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorka opracowania podjęła próbę stworzenia syntezy dziejów zamków na terenie dawnego księstwa biskupów wrocławskich (łącznie z terytorium znajdującym się obecnie w czeskiej części Śląska) od czasu powstania pierwszych obiektów około połowy XIII wieku do momentu wprowadzenia nowożytnych systemów obronnych około połowy XVI wieku.

  Cena: 42.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Kierzek

  Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej


  Celem książki jest przeanalizowanie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Druskiennikach, Birsztanach, Stokliszkach i Niemonajciach do roku 1939.

  Cena: 29.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Uściński

  „Nauczyciel przedwojenny”. Narodziny i rozkwit mitu


  Autor w swojej książce przedstawił proces powstawania mitu nauczyciela przedwojennego na przykładzie przede wszystkim zbiorowości nauczycieli wrocławskich szkół średnich ogólnokształcących w latach 1945–1949. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Mazurek

  Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych i ponadnarodowych kultur konsumpcji „realnego socjalizmu”.

  Cena: 19.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 12/21/2002 | EBOOK


  W numerze:

  - Magia świętych wieczorów

  - Koralowa Ścieżka

  - Bielice

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 01/22/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Na dobré hranici

  - Złocone, srebrzone, rzeźbione

  - Narty 2002/2003

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 02/23/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Siedemnasty południk przechodzi przez Stary Gierałtów

  - Narty 2002/2003

  - Ze zjazdowcami do Zieleńca

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 03/24/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Pozwalamy na to

  - Marzyłam, żeby mieszkać na wsi

  - Trasy rowerowe w Szklarskiej Porębie

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 04/25/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - To je parada!

  - Życie w walizce

  - Kolejki linowe w Sudetach

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 05/26/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - To już dwa lata!

  - Wyszliśmy na słońce

  - Jeszcze o "Wielkanocach"...

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 06/27/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Czy zniknie góra Świerczek?

  - Wielka kuchnia Sudetów

  - Ze "skierowaniem" opatrzności

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 07/28/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Historia na powierzchni, w ludziach

  - Zagadka podziemi ratusza w Jeleniej Górze

  - Sudety 500 lat temu (cz. II)

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 08/29/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Wszystko dla konia

  - Arystokratka na szlaku

  - Dolny Śląsk w Kazimierzu

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 09/30/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Nie dla nnie rozstaje...

  - Poeci u Hauptmanna

  - Aktorzy w sudeckich plenerach

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 10/31/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Bolków - polskie Carcassonne?

  - Zamek w Bolkowie

  - Strupice - historia w cieniu betonowych bloków

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 11/32/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Duch malarza w wapienniku Łaskawy Kamień

  - Średniowieczna huta szkła w Chromcu

  - Jak wojna trzydzistoletnia "zasiedliła" śląskie Karkonosze

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 12/33/2003 | EBOOK


  W numerze:

  - Sylwester w Chacie Morgana

  - 50-lecie GOPR w Sudetach

  - Wałbrzyskie górnictwo - historia zapomniana?

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Marta Śleziak

  Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych


  Praca ta jest analizą gatunku, który jak dotąd nie doczekał się wyczerpującego opracowania naukowego w formie monografii. Dotyczy klepsydr – dokumentów życia społecznego, gatunku zbliżonego do nekrologu, jednak bardzo specyficznego ze względu na swoją efemeryczność (klepsydry są drukami ulotnymi). 

  Cena: 25.00 PLN

  33.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sudety, nr 01/34/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Otwarcie sezonu

  - Narciarstwo zjazdowe w KPN

  - Wybieram intuicyjnie

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 02/35/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Drugi na świecie

  - Wielbił Maryję - tworzył kulturę

  - Skocznie narciarskie w Karkonoszach (II)

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 03/36/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Jaskinia na imieniny

  - Ślizg na Bele Czym

  - Nie tylko w góry

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 04/37/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Porzucił teatr dla sutanny

  - Niedoceniony architekt wielkiego pałacu

  - Z ziemi włoskiej do Szczawna

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 05/38/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Żar światła

  - Marka turystyczna

  - Ola Domańska odeszła na zawsze

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 06/39/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Skansen Uzbrojenia...

  - Wyskok Ocelota

  - Promocja inaczej

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 07/40/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - IV Weekend z Adrenaliną

  - Dzień Pomników w Szalejowie Dolnym

  - Słonecznikowe lato na Dolnym Śląsku

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 08/41/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Anioły idą jak woda

  - Skałki za Trzebiną

  - Największa powódź w Karkonoszach

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 09/42/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Zamieniła koziołka...

  - Kajakiem po Strzegomce

  - Spacer po Szczawnie Zdroju

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 10/43/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Filmowy jubileusz w Lądku Zdroju

  - Ryszard Kincel

  - Letnia Lawina ze Śnieżki

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 11/44/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Szklarska Poręba miastem artystów

  - Zampomniany cmentarz w Radosnej

  - Kirkut w Białej

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sudety, nr 12/45/2004 | EBOOK


  W numerze:

  - Rycerz z zamku Chojnik

  - Rok Karkonoszy

  - Popyt na aniołki

  Cena: 8.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost | OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gerard Kosmala

  Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych podczas I i II wojny światowej


  rozgrywający się w województwie opolskim w latach 1992-2004

  Cena: 12.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Claudia Schneider

  Konkurrenz der Konzepte?


  Die „Aktion Sühnezeichen in der DDR” zwischen christlichem Schuldverständnis und offiziellem Antifaschismus

  Cena: 10.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewelina Bożek-Leszczyk

  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach


  Książka poświęcona jest krzepickiej świątyni – jej dziejom, analizie jej formy architektonicznej i aranżacji wnętrza. W centrum uwagi autorki znalazła się strukturalna i stylistyczna transformacja kościoła, przeprowadzona w początkach XVII wieku pod kierunkiem znanego wrocławskiego architekta Valentina von Säbischa.

  Cena: 23.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.