Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Studia międzynarodowe

 • Hubert Orłowski

  Die Lesbarkeit von Stereotypen


  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Maciej Wronecki

  Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975


  Hiszpania począwszy od wyprawy Krzysztofa Kolumba w 1492 roku zdołała zbudować rozległe imperium w Ameryce. Do momentu wojen o niepodległość prowadzonych przez latynoamerykańskich wyzwolicieli na początku XIX wieku miała ona niekwestionowany wpływ na językowy, religijny i kulturowy krajobraz tamtejszych społeczeństw.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Łada

  Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej


  Niniejsza książka porusza temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w kontekście relacji polsko-niemieckich.

  Cena: 10.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur

  Polen im Gespräch mit Deutschland. Zur Spezifik des Dialogs und seinen europäischen Herausforderungen


  Niemiecka wersja książki Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu.

  Cena: 10.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Cena: 26.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka, Wiesław Bokajło (redakcja)

  Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co nie jest możliwe bez odwołania się do podmiotu społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego obywatela.

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (redakcja)

  Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)


  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur

  Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. To bardzo ważny głos w dyskusji, ponieważ w Polsce stosunki z Niemcami nadal postrzegane są przez pryzmat historii, nie zaś wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, stanowiących w Europie system naczyń połączonych. Autorzy unikają stereotypów, uczą jak rozmawiać z naszym zachodnim sąsiadem – bez kompleksów i z szacunkiem dla partnera.

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej


  Wśród głównych problemów badawczych tej monografii znalazły się trzy zasadnicze.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Konwent o przyszłości Europy


  Książka zajmuje się zasadniczo dwoma kwestiami: Czy - a jeżeli tak, to w jakim stopniu - Konwent odpowiada modelowi demokracji deliberatywnej? Czy Konwent uczynił system polityczny UE bardziej skutecznym, demokratycznym, przejrzystym i bliskim obywatelom niż była to w stanie uczynić konferencja międzyrządowa poprzedzająca podpisanie Traktatu Nicejskiego?

  Cena: 10.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Wolff-Powęska

  Między Renem a Bugiem w Europie


  Wybór tekstów publicystycznych wybitnej badaczki polsko-niemieckich stosunków politycznych i uważnej obserwatorki polskiej sceny politycznej. Książka zawiera eseje powstałe przed uwieńczeniem starań Polski o członkostwo w UE. Teksty stanowią zapis czasu, próbę uchwycenia sposobu myślenia i zdarzeń w procesie ich przeobrażeń, dla których wnioski dopisze przyszłość.

  Cena: 20.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja jest efektem pracy piętnastu naukowców z Polski i Chorwacji i dotyczy najnowszych dziejów najmłodszego członka Unii Europejskiej.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Uwe Dempwolff, Marek Hałub

  Europa im Wandel / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór artykułów prezentujących problematykę rozszerzenia Unii Europejskiej z perspektywy przedstawicieli różnych nauk. Analizowana jest m.in. tematyka tożsamości współczesnych mieszkańców Starego Kontynentu, miejsce Polonii w Europie oraz stosunki polsko-niemieckie.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Elżbieta Chromiec

  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności.

  Cena: 19.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Encounters at the Bosphorus. Turkey during World War II / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prezentowane w tomie wykłady zostały wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Spotkania nad Bosforem. Turcja w czasie drugiej wojny światowej”, która odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 28-30 września 2007 r. z okazji 100-lecia urodzin Helmuta Jamesa von Moltke.

  Cena: 15.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwanzig Jahre danach / Dwadzieścia lat później


  Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag / Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  W 2011 r. przypada dwudziesta rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej  współpracy. Z tej okazji Tytus Jaskułowski i Karoline Gil  przeprowadzili wywiady z osobami związanymi z jego genezą, bezpośrednim przygotowaniem, implementacją i oceną.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (redakcja)

  Interakcje Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego


  Zebrane teksty dotyczą historycznego i współczesnego wymiaru spotkań między Polakami i Niemcami, ich wzajemnej percepcji oraz kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań, które rzutują na charakter i intensywność wzajemnego zainteresowania.

  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (redakcja)

  Interakcje Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zebrane teksty dotyczą historycznego i współczesnego wymiaru spotkań między Polakami i Niemcami, ich wzajemnej percepcji oraz kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań, które rzutują na charakter i intensywność wzajemnego zainteresowania.

  Cena: 35.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.