Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Językoznawstwo

 • Norbert Morciniec

  Historia języka niderlandzkiego


  Do przygotowania niniejszej książki zachęciły autora wykłady z historii języka prowadzone od lat dla studentów niderlandystyki.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 23, 2023 (I)


  W niniejszym tomie czytelnicy znajdą wiele opracowań naukowych dotyczących najnowszych badań z zakresu językoznawstwa, m.in. dydaktyka języków obcych, językoznawstwo mediów, leksykologia, językoznawstwo świata rzeczywistego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Paweł Zimniak

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ


  Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ (KEK), czyli Niemiecki. Kognitywnie – emotywnie – komunikatywnie to tytuł nieprzypadkowy. Element kognitywny dotyczy w książce rozumienia kultury i społeczeństwa jako pewnego ‚zbioru dyskursywnych wydarzeń’, teksty i dyskursy natomiast jawią się jako specyficzne formy spostrzegania i ‚czytania’ świata, zawierające choćby z tego względu pewien komponent perturbacyjności – nie funkcjonują one zawsze jako ‚światy ujarzmione’, harmonijne, podlegające niczym nie zaburzonej kontynuacji.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (redakcja)

  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 12 (2023)


  Contributions to General and Comparative Linguistics

  W tomie dwunastym czasopisma Czytelnik znajdzie m.in. teksty: Neue Interjektionen im Deutschen und im deutsch-französisch-italienischen Sprachvergleich. Eine deskriptive und kontrastive Korpusstudie Sabriny Ghislandi i Chloé Rustan, Schwankungen bei der Flexion schwacher Maskulina im Deutschen: eine korpusgestützte Pilotstudie an der Schnittstelle zwischen Morphologie und Semantik Karoliny Zajączkowskiej oraz The Most Problematic Aspects of American Pronunciation for Polish Learners of English with and without Prior Phonetic Training Pawła Lisika.


  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Artur Dariusz Kubacki, Adrian Madej i Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 57


  W numerze m.in. teksty: Anny Małgorzewicz O ontologii komunikacji translacyjnej, Karola Maliszewskiego „Akslop”, czyli Polska na opak we współczesnej poezji polskiej, Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej Życie kulturalne w szwajcarskim uzdrowisku Baden w świetle pism autobiograficznych Hermanna Hessego.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Morciniec

  Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej


  Inspiracją dla tego podręcznika były wykłady z gramatyki kontrastywnej prowadzone od lat przez prof. Norberta Morcińca dla studentów germanistyki.

  Cena: 52.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 22, 2022 (II)


  Tom przynosi m.in. teksty: Kommunikativ-pragmatische Determiniertheit des internationalen Dokuments „Charta“ (am Beispiel der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen) Svitlany Ivanenko, Versuch einer schärferen Konturierung des Kulturembegriffs Pawła Kubiaka, Interdisziplinäres Marketing. Marketing und Linguistik Judit Mátyás oraz O mierzeniu jakości tekstów tłumaczonych metodą a vista Moniki Nader-Cioczek.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Kołodziej, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko, Bartosz Juszczak (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. V


  Monografia ze studiów slawistycznych V

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waledemar Czachur, Anna Hanus, Dorota Miller

  Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego


  Zgromadzone w tomie teksty i rozmowy stanowią przegląd kluczowych dla lingwistyki dyskursu i lingwistyki mediów problemów oraz ujęć badawczych, będących ważną inspiracją metodologiczną, płynącą ze znanego już polskiemu czytelnikowi germanistycznego środowiska naukowego.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 21, 2022 (I)


  W dwudziestym pierwszym numerze czasopisma Czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Anny Dargiewicz Sprache im Kampf gegen Corona. Eine Analyse von Texten aus den deutschsprachigen Online-Medien, Petera Ernsta Zur Pragmatik von Fachsprachen am Beispiel der „Anstandsliteratur“, Nikoliny Palašić Sprachliche Konstruktion positiver und negativer Bilder im politischen Diskurs.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (redakcja)

  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 11 (2022)


  Contributions to General and Comparative Linguistics

  W tomie jedenastym czasopisma zamieszczono m.in. artykuły: Suppletivismus als lexikographisches Problem (am Beispiel von allgemeinen ein- und zweisprachigen Wörterbüchern) Moniki Bielińskiej, Kognitive Definition des Demokratiekonzepts im Deutschen Moniki Grzeszczak, The language of war in the English translation of Volodymyr Zelenskyy’s speeches on the Russian war in Ukraine: a conceptual metaphor approach Angeliny Żyśko i Marietty Izdebskiej.


  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Artur Robert Białachowski, Edward Białek, Natalia Południak, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 56


  W numerze m.in. teksty: Sąsiedztwo zawsze zobowiązuje... Huberta Orłowskiego wkład w poznawanie literatury innych Niemiec Edwarda Białka, Pogmatwane losy „Gerhart – Hauptmann – Sammlung”/„Schlesierbücherei” Maksa Pinkusa w latach 1934–1936 Arkadiusza Barona i Krzysztofa A. Kuczyńskiego,  The Most Common Problems in terms of Foreign Business Language Learning Regarding the Following Fields of Studies: Economics, Logistics, Administration and National Securit Joanny Zator‑Peljan oraz La métamorphose du Japon vue de la Belle Époque : une estampe en action ou un réalisme rêvé. Sada Yacco à l’Exposition universelle de 1900 Tomoko Takase.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Garcarz

  Skrótowce w leksyce slangu kierowców. Socjojęzykowe wprowadzenie


  Skrótowce w leksyce slangu kierowców to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia prezentująca ponad tysiąc przykładów slangowych rozwinięć skrótów wyróżników powiatów na polskich tablicach rejestracyjnych samochodów osobowych i ciężarowych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Garcarz

  Skrótowce w leksyce slangu kierowców. Socjojęzykowe wprowadzenie / EBOOK


  Skrótowce w leksyce slangu kierowców to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia prezentująca ponad tysiąc przykładów slangowych rozwinięć skrótów wyróżników powiatów na polskich tablicach rejestracyjnych samochodów osobowych i ciężarowych.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Anna Hanus, Dorota Kaczmarek

  Sekretne życie gatunków. Komunikacja w przestrzeni medialnej - perspektywa germanistyczna


  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci teksty i ich rodzaje w mediach uległy wielu przeobrażeniom i transformacjom na płaszczyznach strukturalnej, tematyczno-treściowej, funkcjonalnej oraz językowej. Doszło także do wykształcenia się nowych, samodzielnych form gatunkowych, mających swoje korzenie w klasycznych, ugruntowanych rodzajach tekstu oraz takich, którym trudno przypisać określone pochodzenie genologiczne.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko (redakcja)

  Wrocławska Ukrainistyka. Lingua - Litterae - Sermo


  Niniejsza monografia jest pokłosiem konferencji pt. "WROCŁAWSKA UKRAINISTYKA: LINNGUA, LITTERAE, SERMO" (18-19 listopada 2021).

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Jedynak (redakcja)

  Insights from Foreign Language Learning and Teaching / Spojrzenie na uczenie się i nauczanie języka obcego


  The volume contains ten papers reflecting current educational and methodological concerns pertaining to foreign language learning and teaching. Apart from theoretical deliberations there are also many inspiring practical ideas for improving classroom practice.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Jedynak (redakcja)

  Insights from Foreign Language Learning and Teaching / Spojrzenie na uczenie się i nauczanie języka obcego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  The volume contains ten papers reflecting current educational and methodological concerns pertaining to foreign language learning and teaching. Apart from theoretical deliberations there are also many inspiring practical ideas for improving classroom practice.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Juszczak

  Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej. Polsko-czesko-rosyjskie diachroniczne studium konfrontatywne


  Przedmiotem monografii jest rekonstrukcja i porównanie językowo-kulturowych obrazów przestrzeni miejskiej trzech miast Słowiańszczyzny: Warszawy, Brna i Moskwy na przełomie XIX i XX wieku.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 19, 2021 (I)


  Die Lektüre der Titel von den im 19. Band der „Linguistischen Treffen in Wrocław“ veröffentlichten Beiträgen ermöglicht zu vermuten, dass die Thematik der Pandemie als Element unterschiedlicher Diskurse auf eine zunehmende Art und Weise zum linguistischen Forschungsgegenstand wird. Das Problem ist nicht nur aktuell und tragend. Es lassen sich jetzt schon interessante Prozesse im lexikalischen (vgl. DUDEN online) und im pragmatischen Bereich beobachten.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (redakcja)

  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 10 (2021)


  Contributions to General and Comparative Linguistics

  W tomie dziesiątym czasopisma zamieszczono m.in. artykuły: Martyny Awier A cognitive and corpus-based study of the connotative potential of the adjectives czerwony ‘red’ and czarny ‘black’ in modern Polish political discourse, Ireneusza Gaworskiego Einige Bemerkungen zum partitiven Genitiv im heutigen Polnisch und zu seinen deutschsprachigen Äquivalenten, Stevena Schoonjansa Mechanismen und Tendenzen der kreativen Anpassung von IAW-Strukturen im Deutschen und im Französischen.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Kowalska-Szubert

  Dutch Loanwords in Contemporary Polish


  The monograph “Dutch Loanwords in Contemporary Polish” is devoted to words and phrases of Dutch origin, found in Polish lexical sources from the end of the 20th century. However, dictionaries often lack information about the Dutch roots of a given word. Therefore, the author verifies their origin, thereby contributing to the discussion of the lexicographic presentation of etymological data.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Kowalska-Szubert

  Dutch Loanwords in Contemporary Polish


  The monograph “Dutch Loanwords in Contemporary Polish” is devoted to words and phrases of Dutch origin, found in Polish lexical sources from the end of the 20th century. However, dictionaries often lack information about the Dutch roots of a given word. Therefore, the author verifies their origin, thereby contributing to the discussion of the lexicographic presentation of etymological data.

 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 20, 2021 (II)


  W dwudziestym numerze czasopisma zamieszczono m.in. teksty: Magdaleny Duś Komunikacja fanów tenisa na polskich i niemieckich forach internetowych, Sary Bonin Wer gehört zur deutschen Minderheit? Zugehörigkeitsdefinitionen zwischen Minderheitenperspektive und nationaler Gesetzgebung, Williama Richtera Deutsche Sprachinseln in der Slowakei mit Fokus auf das Hauerland – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Norbert Morciniec

  Historia języka niemieckiego


  Powstanie niniejszej książki zainspirowały wykłady z historii języka, prowadzone od lat dla studentów filologii germańskiej.

  Cena: 52.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Adam Pawłowski, Artur Tworek

  Dolny Śląsk. Polska. Europa


  Studium komunikacji

  Dolny Śląsk jest miejscem magicznym i na swój sposób unikalnym. Przez kilka wieków nieobecny w kulturze polskiej, zaistniał ponownie po roku 1945 jako najważniejszy region ziem oficjalnie nazywanych „odzyskanymi”, „nowymi” lub „zachodnimi”.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund (redakcja)

  Folklor, literatura dziecięca i nie tylko. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej


  Książka składa się z artykułów naukowych przyjaciół i sympatyków prof. Jolanty Ługowskiej, napisanych do tego tomu specjalnie z okazji 50-lecia Jej pracy naukowej.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Laura Suchostawska

  Approaching Nature through Metaphors in Thoreau’s Writings


  Od spokojnych brzegów stawu Walden po dziewicze lasy i góry Maine, Henry David Thoreau w swoich książkach, esejach i dziennikach zabiera nas w podróż po dziewiętnastowiecznej Nowej Anglii.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Patrycja Krysiak

  Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej


  Celem książki jest porównanie sposobu funkcjonowania nazw żeńskich w polskich i francuskich słownikach ogólnych. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Oleh Beley (redakcja)

  Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II


  Praca zbiorowa slawistów, w której odnajdujemy imponujący i różnorodny zakres problematyki, niemalże każdą dziedzinę językoznawstwa.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 18, 2020 (II)


  W osiemnastym numerze czasopisma Czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Pawła Bąka Hinwendung zum Adressaten als diskursive Strategie am Beispiel der Zeitschrift „Region“ , Jána Demčišáka Affekte und Emotionen im rechtspopulistischen Diskurs, Oksany Havryliv Verbale Aggression und verbale Gewalt: Aspekte zum Einbeziehen in den Deutschunterricht.


  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Agnieszka Libura (redakcja)

  Dwujęzyczność w Polsce


  Od badań współczesnych rodzin dwujęzycznych do analiz wielojęzyczności historycznej i literackiej

  Chociaż centralnym problemem tych studiów jest współczesny bilingwizm, to przedmiotem analiz są także świadectwa dwujęzyczności w tekstach historycznych i literackich, a nawet szerzej – w  licznych tekstach kultury.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Agnieszka Libura (redakcja)

  Dwujęzyczność w Polsce / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Od badań współczesnych rodzin dwujęzycznych do analiz wielojęzyczności historycznej i literackiej

  Chociaż centralnym problemem tych studiów jest współczesny bilingwizm, to przedmiotem analiz są także świadectwa dwujęzyczności w tekstach historycznych i literackich, a nawet szerzej – w  licznych tekstach kultury.

  Cena: 22.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (redakcja)

  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 9 (2020)


  Contributions to General and Comparative Linguistics

  Dziewiąty zeszyt w serii Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft przynosi m.in. artykuły: Edyty Błachut Zur Bildung von Personenbezeichnungen nach den Vorstellungen von einer gendergerechten Sprache. Kritische Bemerkungen zum deutschen und zum polnischen Sprachgebrauch, Agaty Słowik-Krogulec What motivates older adult learners in Poland to study foreign languages in later life?, Leszka Berezowskiego English animal zero plurals. A new explanation.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 17, 2020 (I)


  W siedemnastym numerze czasopisma Czytelnik znajdzie m.in. artykuły: „Man muss nicht immer gleich losprusten” – Die Abwesenheit von Emotion als Kommunikationsstrategie der Marke Merkel Lisy Glaremin, Emotive Prädikationen aus der Sicht der Kerngrammatik Michaila L. Kotina, Die Kunst der sprachlichen Komposition im Deutschen Joanny Szczęk.

  Cena: 30.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Morciniec

  Gramatyka niemiecka w pytaniach i odpowiedziach


  Autor podręcznika usystematyzował wiedzę gramatyczną wyniesioną z nauki szkolnej, wybierając sprawdzoną metodę pytań i odpowiedzi. 

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Oleh Beley (redakcja)

  Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca zbiorowa slawistów, w której odnajdujemy imponujący i różnorodny zakres problematyki, niemalże każdą dziedzinę językoznawstwa.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Morciniec

  Wprowadzenie do językoznawstwa niemieckiego


  Książka przeznaczona dla studentów germanistyki i wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawowymi problemami językoznawstwa niemieckiego.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Czachur

  Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy


  Książka pokazuje, w jaki sposób językoznawstwo, szczególnie polonistyczne i germanistyczne, otwierało się na kategorię dyskursu; przedstawia argumenty na rzecz lingwistycznej wartości dyskursu w kontekście badań nad komunikacją społeczną oraz procesami tworzenia się znaczeń. Poszukuje także teoretycznych, metodologicznych oraz metodycznych założeń i fundamentów lingwistyki dyskursu jako integrującego programu badawczego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Kołodziej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. IV


  Publikacja stanowi czwarty tom cyklu monografii slawistycznych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. IV / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja stanowi czwarty tom cyklu monografii slawistycznych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”.

  Cena: 45.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Czachur

  Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy / EBOOK


  Książka pokazuje, w jaki sposób językoznawstwo, szczególnie polonistyczne i germanistyczne, otwierało się na kategorię dyskursu; przedstawia argumenty na rzecz lingwistycznej wartości dyskursu w kontekście badań nad komunikacją społeczną oraz procesami tworzenia się znaczeń. Poszukuje także teoretycznych, metodologicznych oraz metodycznych założeń i fundamentów lingwistyki dyskursu jako integrującego programu badawczego.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Rafał Jakiel

  Onomastykon jako element mimetycznych konstruktów Narnii i Śródziemia z perspektywy translatorycznej / EBOOK


  Autor objął swymi badaniami szczególny obszar onomastyki, poświęcił bowiem uwagę nazwom własnym występującym w świecie fikcyjnym oraz ich tłumaczeniu z języka angielskiego na niemiecki i polski.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Haтaлья Дидeнкo (Natalya Didenko)

  Русско-польские межъязыковые омонимы в сфере нтернациональной ексики / (Rosyjsko-polskie homonimy)


  лексико-семантический анализ 

  W książce zaprezentowana została systematyczna klasyfikacja potencjalnych sposobów formowania się homonimów międzyjęzykowych na przykładzie leksyki internacjonalnej języka polskiego i rosyjskiego.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Woźny

  Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories


  Głównym tematem książki jest porównanie kategoryzacji językowej i „kategoryzacji matematycznej”, czyli teorii zbiorów. 

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Woźny

  Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Głównym tematem książki jest porównanie kategoryzacji językowej i „kategoryzacji matematycznej”, czyli teorii zbiorów.

  Cena: 23.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 8 (2019)


  Contributions to General and Comparative Linguistics

  W tomie ósmym czasopisma zamieszczono m.in. artykuły: Moniki Bielińskiej Kontroversen um die lexikographische Theorie, Andrzeja S. Fereta Zwischen dem Plan und seiner Realisierung. Zu den Hodonymen in der Stadt Białystok im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung, Marty Rogozińskiej Akustische Analyse von Vokaldehnungen im sportlichen Kontext.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Magdalena Matkowska-Jerzyk

  Doleżal, Aurzadniczek i Trnka, czyli elementy czeskiego zasobu antroponimicznego w nazwiskach Polaków pod koniec XX wieku


  Niniejsza książka traktuje o przenikaniu wybranych elementów czeskiego zasobu antroponimicznego – czeskich nazwisk bądź ich cech – do zasobu nazwisk języka polskiego.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej

  W kręgu urbozonimii słowiańskiej.


  Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich

  Monografia przedstawia efekt badań nad zagadnieniem sło­wiańskiej urbo­zoonimii (nazewnictwo zwierząt miejskich) rozpatrywanej w szerszym aspekcie, na tle ogólnej zoonimii. 

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 15, 2019 (I)


  Tom przynosi m.in. teksty: Pawła Bąka Vom Fachlexem zum Unwort. Perspektive der Betrachtung. Perspektive der Erkenntnis, Jana Pacholskiego Wie weit ist es vom Harz ins Riesengebirge?, Anny Woroniny Textbildende Kategorien EIGEN und FREMD im Roman „Niedergang" von R. Graf.

  Cena: 30.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 16, 2019 (II)


  W szesnastym numerze czasopisma czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Pauliny Kaźmierczak O różnorodności nazw określających migrantów – na materiale leksykograficznym, Svitlany Kovtiukh Assimilationsphänomene des Stimmtons im modernen Ukrainischen aus multilateraler Perspektive, Artura Tworka Phonologie / Phonetik / Phonodidaktik – zu den Prinzipien der Ausspracheschulung aus philologischer Sicht.

  Cena: 30.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Małocha-Krupa

  Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych


  Wrocławska językoznawczyni Agnieszka Małocha-Krupa poświęciła nazwom żeńskim wiele artykułów naukowych, a przede wszystkim opracowała wraz z zespołem pierwszy w dziejach polskiej leksykografii Słownik nazw żeńskich polszczyzny (wyd. 2015). 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Hanus

  Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu / EBOOK


  Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. 

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 14, 2018


  Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft II

  Czternasty tom „Linguistische Treffen in Wrocław” prezentuje m.in. teksty: Michaila L. Kotina Die Grenzen der Erkenntnis in der Linguistik: Ontogenese und Phylogenese, Marceliny Kałasznik Formen der (Un)Höflichkeit in Titeln der deutschen Boulevardpresse, Joanny Szczęk „Der Raum spricht“. Zu den Ansätzen der Landscape Linguistic-Forschung (am Beispiel des deutschen und polnischen akademischen Raums).

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Marta Śleziak

  Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych


  Praca ta jest analizą gatunku, który jak dotąd nie doczekał się wyczerpującego opracowania naukowego w formie monografii. Dotyczy klepsydr – dokumentów życia społecznego, gatunku zbliżonego do nekrologu, jednak bardzo specyficznego ze względu na swoją efemeryczność (klepsydry są drukami ulotnymi). 

  Cena: 25.00 PLN

  33.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Siódmy zeszyt w serii Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft przynosi m.in. artykuły: Jürgena Ehrenmüllera Wie viel steht auf dem oder am Spiel? Diatopische Markiertheit von konventionalisierten Spielphraseologismen am Beispiel des österreichischen Deutsch; Magdaleny Z. Feret Was markiert „jener“?; Marty Rogozińskiej Markierte Intonation im wissenschaftlichen Vortrag. Eine Fallstudie.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Hanus

  Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu


  Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. 

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Żarski (redakcja)

  Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura


  Wspópraca: Tomasz Piasecki

  Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)

 • Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot

  Przystępność tekstów urzędowych w internecie


  Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację polskiej komunikacji urzędowej. Będziemy ją badać każdego roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej – także w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony internetowe polskich urzędów z lat 2015–2017. Badaliśmy wiadomości płynące ze stron internetowych prezydenta, premiera, wszystkich ministerstw oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.

   

 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 13, 2017 / OUTLET


  Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W 13 tomie serii, dla którego inspiracją stały się słowa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świata”, czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Piotra Bartelika Zu den Grenzen der grammatischen (Re)Analyse, Krzysztofa Huszczy Literatur grenzenlos. Zur überregionalen Entwicklung der niederösterreichischen Zeitschrift „Podium“, Renaty Nadobnik Die Aussagekraft der Bilder in deutsch-polnischen Sprachführern.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Augustyn

  Wrocław. Literacka geografia miasta


  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Augustyn

  Wrocław. Literacka geografia miasta / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 20.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Józef Jarosz

  Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen. Material 1780-2015 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom 5 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. 

  Cena: 38.00 PLN

  57.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Sprachebenen und ihre Kategorisierungen / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W szóstym zeszycie serii lingwistycznej redagowanej przez filologów germańskich z Uniwersytetu Wrocławskiego znalazły się m.in. artykuły: Magdaleny Feret Erwägungen zu Adjektiven und Quantoren in Nominalphrasenstrukturen, Ireneusza Gaworskiego Mehrfache syntaktisch gleiche Nachfeldbesetzung und ihre Funktionen – Ergebnisse einer diachronen Analyse religiöser Texte i Piotra A. Owsińskiego Frühneuhochdeutsche Neuerungen im Spiegel der Schreibung der Krakauer Stadtkanzle.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Józef Jarosz

  Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen. Material 1780-2015


  Tom 5 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. 

  Cena: 45.00 PLN

  57.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Iwańczak

  Od Kosmasa do Eschenloera. Piśmiennictwo czeskie w średniowieczu


  Wybór rozpraw profesora Wojciecha Iwańczaka wprowadza czytelnika w świat czeskiego piśmiennictwa doby średniowiecza czeskojęzycznego, ale również łacińsko- i niemieckojęzycznego. Taka była bowiem językowa mozaika nie tylko Czech, Korony Czeskiej, ale i całej Europy Środkowej, a może i Europy w ogóle. 

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Karpiński

  Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren


  Książka Jacka Karpińskiego porusza problem struktury fraz nominalnych w języku niderlandzkim i polskim. Autor dokonuje analizy konfrontatywnej 1200 niderlandzkich i 1200 polskich nominalnych grup wyrazowych występujących w różnorodnych formularzach i poszukuje możliwości zastosowania jej wyników w dydaktyce języka niderlandzkiego i polskiego jako obcego.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis


  Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 12, 2016 / OUTLET


  Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch III

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W kolejnym, dwunastym tomie serii czytelnik znajdzie teksty m.in. Adama Gołębiowskiego Zum Gebrauch von Kopulasätzen in deutschen und polnischen wissenschaftlichen Texten, Marceliny Kałasznik Echter Promi, verwöhnter Star – zu Kollokationen im Bereich der Bezeichnungen für bekannte Personen, Anny Sulikowskiej Semantische Besonderheiten der Phraseologismen am Beispiel des Idioms ein hartes Brot.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Zaśko-Zielińska, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekota (redakcja)

  Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi


  Profesor Jan Miodek jest znakiem rozpoznawczym wrocławskiej polonistyki, autorem książek, felietonistą w „Słowie Polskim”, od lat prowadzi programy telewizyjne o języku polskim („Ojczyzna polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”, „Polska z Miodkiem”).

  Cena: 50.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Zaśko-Zielińska, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekota (redakcja)

  Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Profesor Jan Miodek jest znakiem rozpoznawczym wrocławskiej polonistyki, autorem książek, felietonistą w „Słowie Polskim”, od lat prowadzi programy telewizyjne o języku polskim („Ojczyzna polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”, „Polska z Miodkiem”).

  Cena: 42.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (redakcja)

  Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń / EBOOK


  Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Monika Czok, Nicolai Czemplik, Anja Nousch, Martin Veselka (redakcja)

  Między regionalizmami a kosmopolityzmem


  Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura
  Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu

  Cena: 32.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 11, 2015 / OUTLET


  Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch II

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Jedenasty tom w serii przynosi m.in. artykuły Pleonasmus der deutschen Gegenwartssprache Pawła Bąka, Tautologische Strukturen: Zuordnung, Funktion und ein Versuch der Interpretation tautologischer Äußerungen im Gebrauch Edyty Błachut, Textbildende Potenz von Phraseologismen in deutschprachigen und dänischen Grabinschriften Józefa Jarosza.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Opiłowski

  Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht


  Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten

  Tom 3 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (redakcja)

  Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń


  Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Paweł Zimniak

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ / OUTLET


  Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ (KEK), czyli Niemiecki. Kognitywnie – emotywnie – komunikatywnie to tytuł nieprzypadkowy.

  Cena: 28.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz

  Sprache und Bild im massenmedialen Text / EBOOK


  Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

  Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne. Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, że obok refleksji teoretycznych konieczne są badania empiryczne nad różnymi rodzajami tekstów, aby móc stale doskonalić instrumentarium analityczne oraz wyjaśniać budowę i funkcjonowanie tekstów masowych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 10, 2014 / OUTLET


  Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch I

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom dziesiąty serii, w którym redaktorzy przypominają dokonania nieżyjącego już prof. Eugeniusza Tomiczka, przynosi m.in. teksty: Iwony Bartoszewicz Prof. Dr. Habil. Eugeniusz Tomiczek: Forscher und akademischer Lehrer, Danieli Elsner Der konstruktionelle Status von Phrasen im Nachfeld, Joanny Szczęk i Marceliny Kałasznik Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – Trophotismen im deutschen Phraseolexikon.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte – Methoden – Didaktik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W książce zebrane zostały referaty zaprezentowane w czasie 24. międzynarodowej konferencji lingwistycznej w Karpaczu w dniach 16–18 września 2013 r. Wśród nich znalazły się teksty: Jana Pacholskiego Studienreisen als Methode der Literaturdidaktik. Reflexionen eines Praktikers, Karin Pittner Ebenen des Vergleichs von Arbeiten deutscher und polnischer Studierender, Rafała Szuberta Zur lexikalisch-semantischen Explikation des Personbegriffes.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz

  Sprache und Bild im massenmedialen Text / OUTLET


  Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne.

  Cena: 28.00 PLN

  39.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ulrich Engel (redakcja)

  Argumentieren. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast


  Druga pozycja w serii poświęconej aspektom komunikacji językowej. Autorzy ukazują w ujęciu porównawczym, niemiecko-polskim, językowe środki wyrażania wartościowania, negowania, uzasadniania, wyróżniania, relacjonowania i in. aspektów szeroko rozumianej komunikacji językowej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Waldemar Żarski (redakcja)

  Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze


  Książka zawiera zróżnicowane tematycznie i metodologicznie artykuły poświęcone dobrze znanemu filologom zjawisku kondensacji językowej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 9, 2013 / OUTLET


  Im Anfang war das Wort II

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W dziewiątym tomie w serii zaprezentowano m.in. teksty: Józefa Jarosza „Stilfiguren der Umstellung in deutschen Grabinschriften”, Anny Małgorzewicz „Zwischen Wort und Konzept – Überlegungen zu ausgewälten polnischen und deutschen Übersetzungen des Neuen Testaments“, Stanisława Prędoty „Deutsche euphemistische Phraseologismen und ihre polnischen Äquivalente“.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Sprache in Wissenschaft und Unterricht / OUTLET


  Akten der 23. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 14.–16.05.2012

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja po 23. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 14–16 maja 2012 roku.  W tomie m.in. teksty: Marii Biskup Zu Besonderheiten der Rechtssprache Deutschlands, Małgorzaty Czarneckiej Zur Rolle des Vorwissens beim Fremdsprachenlernen, Ireneusza Gaworskiego Zum sprachlichen Potenzial der Textsorten im DaF–Unterricht. Eine Lehrwerkanalyse.


  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 8, 2012 / OUTLET


  Im Anfang war das Wort I

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W ósmym tomie serii teksty m.in. Pawła Bąka Verhüllung und Verschleierung als relative Kategorien, Anny Dargiewicz Es geht um die Einfachheit vor allem: Zu einigen neuen gängigen Wortbildungsmustern im modernen Deutsch, Georga Schuppenera Im Anfang war das Zahlwort.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom zawiera referaty z 22. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 10-12 października 2011.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Czachur

  Diskursive Weltbilder im Kontrast.


  Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien

  Tematem książki są lingwistyczne koncepcje i metody kontrastywnej analizy dyskursów niemieckich i polskich mediów. Autor jest zdania, że wiedza o języku jest zarazem wiedzą o kulturze i że porównanie dyskursów jest jednocześnie porównaniem kultur.

  Cena: 15.00 PLN

  39.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 6, 2011 / OUTLET


  Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Referaty uczestników III Spotkań Językoznawczych we Wrocławiu zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego. Problematyka prezentowanych tekstów to językoznawstwo germanistyczne w relacjach interdyscyplinarnych.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 7, 2011 / OUTLET


  Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tematyczne spektrum tekstów zamieszczonych w siódmym tomie serii to historyczna i nowa leksykologia, leksykografia i frazeologia, dialektologia, dydaktyka nauczania języków obcych, lingwistyka tekstu. Dobrze reprezentowana jest także lingwistyka tekstów prawniczych i religijnych, retoryka, a także psycho- i socjolingwistyka.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (redakcja)

  Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 25.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Philipp Teichfischer (redakcja)

  Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken / OUTLET


  Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 25.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Adam Gołębiowski

  Kontamination: Form – Semantik – Pragmatik / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W pracy podjęto próbę charakterystyki ogólnego mechanizmu tworzenia kontaminatów leksykalnych i frazowych oraz ich opisu pod względem formalnym, semantycznym i pragmatycznym. Analiza obejmuje kontaminaty polskie i niemieckie, a dla lepszego zilustrowania omawianych problemów przywoływane są również przykłady z języka angielskiego.

  Cena: 14.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 5, 2010 / OUTLET


  Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejny tom pokonferencyjny w serii. Tematy prezentowanych referatów to m.in. składnia i semantyka idiomów, uroczystości w polskich i niemieckich przysłowiach, słownictwo specjalistyczne w tłumaczeniu literackim.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Szczęk

  Auf der Suche nach der phraseologischen Motiviertheit im Deutschen (am lexikographischen Material)


  Interesujące studium z dziedziny frazeologii, w którym podjęto próbę ustalenia wpływu wybranych związków frazeologicznych na proces kreowania wypowiedzi przez użytkowników języka niemieckiego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz
  Lesław Cirko, Martin Grimberg, Artur Tworek (redakcja)

  DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz


  Karpacz 10-12.09.2007

  Materiały konferencyjne.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Cecylia Jarmuła

  Die Indoktrination durch Sprache am Beispiel der Lehrwerke der Nazi- und der DDR-Zeit


  Studium lingwistyczne ukazujące instrumentalizację języka w systemach totalitarnych na przykładzie podręczników wydawanych w III Rzeszy i Niemieckiej Republice Demokratycznej.

  Cena: 22.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost | OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 3, 2009 / OUTLET


  Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom pokonferencyjny zawierający szkice i artykuły językoznawców z Polski, Rosji, Niemiec i innych krajów. W centrum zainteresowania autorów znajduje się miejsce lingwistyki jako dyscypliny badawczej i przedmiotu nauczania akademickiego.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 4, 2009 / OUTLET


  Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejny tom, w którym zostały zebrane artykuły językoznawców prezentowane w 2008 r. na międzynarodowej konferencji Germanistische Linguistik extra muros w Instytucie Filologii Germańskiej we Wrocławiu. Zakres tematyczny to: leksykologia, leksykografia, lingwistyka tekstu.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Cirko

  Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest studium językoznawczym, analitycznym, wolnym od wszelkich form preskryptywizmu. Jednym z najważniejszych wątków pracy jest dyskusja nad kryteriami, dzięki którym odbiorca klasyfikuje teksty jako neutralne, nierzucające się w oczy, innymi słowy akceptowalne.

  Cena: 35.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (redakcja)

  Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Antologia rozpraw najwybitniejszych niemieckich lingwistów (m.in. Klausa Brinkera, Michaela Klemma, Ulli Fix) z zakresu lingwistyki tekstu w przekładzie na język polski. Lektura obowiązkowa dla polskich humanistów oraz osób zainteresowanych problematyką międzyludzkiej komunikacji – jej składnikami, odmianami i funkcjami.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (redakcja)

  Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Drugi tom pracy poświęconej aktualnym zagadnieniom z zakresu lingwistyki tekstu.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska

  PASE Papers 2008, vol. 1. Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom pokonferencyjny zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa i metodologii nauczania języków obcych prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cena: 12.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Cichoń, Ewa Kębłowska-Ławniczak (redakcja)

  PASE Papers 2008, vol. 2. Studies in Culture and Literature / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tomie zamieszczone zostały teksty prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cena: 12.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zuzanna Bułat Silva

  Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy


  W pracy zostało zinterpretowanych kilkanaście istotnych dla języka i kultury portugalskiej jednostek leksykalnych, głównie z domeny emocji, wybranych na podstawie badań frekwencyjnych lizbońskich pieśni fado.

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Obrączka (opracowanie)

  Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej


  Książka przynosi wybór i analizy XIX-wiecznych parodystycznych przekładów poezji niemieckiej na swoistą gwarę śląską, czyli dialekt, będący żartobliwą kontaminacją polszczyzny, autentycznej gwary śląskiej i germanizmów.

  Cena: 7.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz

  Krainy retoryczne. Zapiski z podróży


  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane w badaniach z zakresu pragmalingwistyki, oraz inne, którym niestety dotąd poświęcono zbyt mało uwagi.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Cirko, Martin Grimberg (redakcja)

  Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutsch-polnischen Grammatik (dpg)


  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 11.-13.09.2006

  Wybór referatów konferencyjnych dotyczących zagadnień związanych z teorią i praktyczną realizacją konfrontatywnej gramatyki polsko-niemieckiej w akademickim procesie dydaktycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 2, 2008 / OUTLET


  Linguistica et res cotidianae

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kontynuacja prezentacji referatów wygłoszonych podczas konferencji językoznawczej „Linguistik-Tage in Wrocław” (2006). Artykuły publikowane w tomie obejmują przede wszystkim zagadnienia z obszaru tzw. językoznawstwa stosowanego (pragmalingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka itp.).

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Józef Jarosz

  Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wszechstronna i wyczerpująca analiza ważnych i produktywnych temporalnych konstrukcji przyimkowych. Praca ta wiele wnosi nie tylko do morfologii (zwłaszcza duńskiej), ale również studiów kontrastywnych.

  Cena: 20.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marta Czyżewska

  Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und das Fremdwort / OUTLET


  Eine Untersuchung der deutschen Presse am Ende des 19. Jahrhunderts

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 20.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ireneusz Gaworski

  Auswirkungen interlingualer Interferenz auf die deutsche Wort- und Satzgliedstellung im schriftlichen Bereich


  Rozprawa językoznawcza o interferencji w obrębie języka pisanego. Przedmiotem analizy są wypowiedzi pisemne reprezentatywnej grupy dorosłych Polaków posługujących się językiem niemieckim jako wyuczonym w systemie edukacji szkolnej.

  Cena: 12.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (redakcja)

  Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 1, 2007 / OUTLET


  Fundamenta linguisticae

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom jest pokłosiem zorganizowanej w 2006 r. przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji językoznawczej „Linguistik-Tage in Wrocław”. Zawiera artykuły z zakresu fonetyki, morfologii, składni i frazeologii języka niemieckiego w konfrontacji z innymi językami, głównie słowiańskimi, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Dargiewicz

  Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben


  Praca językoznawcza z zakresu walencji. Przedmiotem analizy są tzw. półprefiksy, jedna z cech charakterystycznych języka niemieckiego.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ulrich Engel

  Gaudium in scientia linguarum. Ausgewählte Schriften


  Tom zawiera 22 eseje prof. dr. hab. Ulricha Engela i dokumentuje szeroki zakres badań słynnego językoznawcy. Prace wybrane z ponad 100 publikacji obejmują okres prawie 45-letniej działalności naukowej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Artur Tworek

  Konsonantensysteme des Polnischen und des Deutschen / OUTLET


  Fehleranalyse im Bereich der Perzeption und der Artikulation der deutschen Konsonanten bei Deutsch lernenden Polen

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marek Kuźniak

  Combing ‘Unkempt Thoughts’. The aphorism


  A cognitive-axiological study of Myśli nieuczesane by St. J. Lec

  Publikacja poświęcona jest językoznawczej analizie wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca zaczerpniętych z Myśli nieuczesanych. Kluczowe zagadnienie stanowi rekonstrukcja modelu kognitywno-aksjologicznego aforyzmu, rozumianego jako kategoria konceptualna w odróżnieniu od tradycyjnego ujęcia, w którym to aforyzm postrzega się wyłącznie jako gatunek literacki.

  Cena: 12.00 PLN

  23.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.