Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM to seria naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prezentująca monografie historycznoliterackie i językoznawcze, zbiory rozpraw i esejów, a także antologie tekstów literackich wzbogacone o naukowe komentarze.
Teksty niemieckojęzyczne ukazują się w koprodukcji z drezdeńskim wydawnictwem Neisse Verlag.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Eugeniusza Tomiczka.

 • Edward Białek, Grzegorz Kowal (redakcja)

  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice – komentarze – interpretacje. Tom III


  Podziw jest pierwszym uczuciem, jakie wywołuje ta monumentalna publikacja. Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana została na sposób nowatorski i zarazem przyjazny czytelnikowi, nie jako monotonna narracja podręcznikowa, ale jako zestaw esejów, z których każdy poświęcono jednemu dziełu.

  Cena: 80.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Klimas

  Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig


  Publizistische und novellistische Zeitaussagen

  Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Czok

  Das Oppelner Schlesien


  Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen

  Publikacja przedstawia obraz Śląska Opolskiego w dyskursie naukowym, w dyskusji społeczno-politycznej oraz w dyskursie medialnym na przestrzeni lat 1989–2014. Analizuje proces kształtowania statusu regionalnego tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Śląsk Opolski – Górny Śląsk.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 28.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Ksenia Olkusz (redakcja)

  Sprostać Zmartwychwstaniu... Eksplikacje poezji Bonifacego Miązka


  Szkice różnych autorów poświęcone poezji Bonifacego Miązka, księdza i profesora, poety i krytyka literackiego, zasłużonego duszpasterza polskich środowisk emigracyjnych w Austrii.
  W książce m.in. teksty: Krzysztofa A. Kuczyńskiego Tęsknota za rodzinnym domem i ojczyzną w poetyckiej perspektywie polskiego kapłana na obczyźnie. O pisaniu wierszy, Ewy Jarosz-Sienkiewicz Bonifacego Miązka rozważania o przeszłości, Małgorzaty Mochoń Dramat człowieka piórem poety notowany.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (redakcja)

  Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 25.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Grzegorz Kowal (redakcja)

  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice – komentarze – interpretacje. Tom I


  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach.

  Cena: 80.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Grzegorz Kowal (redakcja)

  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice – komentarze – interpretacje. Tom II


  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach.

  Cena: 80.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Emil Feilert

  Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen


  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz
  Lesław Cirko, Martin Grimberg, Artur Tworek (redakcja)

  DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz


  Karpacz 10-12.09.2007

  Materiały konferencyjne.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (redakcja)

  Der Heiligen Schrift auf der Spur


  Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur

  Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Tom zawiera rozprawy dokumentujące recepcję Biblii w literaturze współczesnej.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza (redakcja)

  Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich


  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków


  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 15.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  Auf der Suche nach humanitas. Festschrifft fur Prof. Dr Irena Światłowska - Prędota


  Am 1. Juli 2009 begeht Frau Professor Irena Światłowska – Prędota, Leiterin des Lehrstuhls fur Deutsche Literatur nach 1945 am Germanistischen Institut ihren 65. Geburtstag. Mit dieser Festschrift wollen Freunde, Kollegen und Schuler die Jubilarin und ihr seit uber vierzig Jahren wahrends Schaffen und Wirken in Forschung und Lehre der Breslauer Germanistik wurdigen.

  Cena: 25.00 PLN

  46.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost | OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kociumbas

  Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Celem rozprawy jest przedstawienie – z punktu widzenia literaturoznawcy – zjawiska, jakim na kulturalnej mapie Gdańska doby XVIII w. była kantata okolicznościowa, oraz udowodnienie tezy, że teksty takich kantat odwołują się do aktualnych wydarzeń z życia miasta.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marcin Miodek

  Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989


  Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, „straszak niemiecki”, socjotechnika, stereotypy narodowe, propaganda komunistyczna i prasoznawstwo to pojęcia najlepiej charakteryzujące treść tej książki. Ukazuje ona na przykładzie najstarszego, niezwykle popularnego i opiniotwórczego na Dolnym Śląsku dziennika regionalnego „Słowo Polskie” (do X 1946 r. pod nazwą „Pionier”) instrumentalizację szeroko pojętego zagadnienia niemieckiego w polskiej propagandzie lat 1945-1989.

  Cena: 35.00 PLN

  71.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Helmut Hofbauer

  Einladung zur Odyssee


  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Obrączka (opracowanie)

  Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej


  Książka przynosi wybór i analizy XIX-wiecznych parodystycznych przekładów poezji niemieckiej na swoistą gwarę śląską, czyli dialekt, będący żartobliwą kontaminacją polszczyzny, autentycznej gwary śląskiej i germanizmów.

  Cena: 7.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Jan Pacholski (redakcja)

  „Über allen Gipfeln...”. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts


  Zbiór rozpraw poświęconych motywom górskim w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Analizowane są obrazy Alp, Sudetów i innych łańcuchów górskich w tekstach Rainera Marii Rilkego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Carla Hauptmanna, Moniki Taubitz, Paula Kellera, Pauli Grogger i innych pisarzy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Iwona Bartoszewicz

  Krainy retoryczne. Zapiski z podróży


  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane w badaniach z zakresu pragmalingwistyki, oraz inne, którym niestety dotąd poświęcono zbyt mało uwagi.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Hubert Unverricht (redakcja)

  Literarisches Liegnitz


  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marijan Bobinac

  Zwischen Übernahme und Ablehnung. Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater


  Studium recepcyjne, którego przedmiotem jest obecność pisarzy niemieckich na scenach teatrów chorwackich.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Cirko, Martin Grimberg (redakcja)

  Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutsch-polnischen Grammatik (dpg)


  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 11.-13.09.2006

  Wybór referatów konferencyjnych dotyczących zagadnień związanych z teorią i praktyczną realizacją konfrontatywnej gramatyki polsko-niemieckiej w akademickim procesie dydaktycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie głównie symboliczne lub alegoryczne.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer, Anna Mańko-Matysiak (redakcja)

  Interkulturelle Germanistik. Regionale und kanonisierte Identitätstexte / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli młodzi naukowcy i studenci z Polski, Niemiec i Austrii, którzy wymieniali poglądy na temat teorii i polityki interkulturowości w badaniach germanistycznych.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (redakcja)

  Anatomia dyskursu / OUTLET


  Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Konstruktywizm manifestuje się w tej książce nie tylko w sferze metodologii, nie tylko – w tak dla niego istotnej – empirii, ale także instytucjonalnie. Młodych badaczy cechuje niezmiennie entuzjazm, optymizm poznawczy i odwaga stawiania pytań bez unikania odpowiedzi na nie.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Honsza, Irena Światłowska (redakcja)

  Günter Grass. Bürger und Schriftsteller / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór rozpraw i szkiców poświęconych dorobkowi niemieckiego noblisty. Autorzy przybliżają starsze i nowe dzieła pisarza, analizują też jego odbiór w kilku krajach europejskich.

  Cena: 35.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Cirko, Martin Grimberg

  Sprachlust – Norm – Kreativität


  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 12.-14.09.2005

  Tom pokonferencyjny zawierający studia i szkice z zakresu językoznawstwa ogólnego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Czesław Karolak (redakcja)

  „Schuhnummer oder Leben!”


  Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum

  Wybór rozpraw i szkiców przybliżających nowoczesne metody pracy z tekstami literackimi na różnych poziomach nauczania. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych są przykładowe materiały dydaktyczne dla różnych grup odbiorców oraz wywiady z pisarzami: Peterem Härtlingiem (Niemcy) i Peterem Henischem (Austria).

  Cena: 25.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Zimniak

  Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945. Literarische Fallstudien / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Obszerne studium imagologiczne prezentujące obrazy Dolnego Śląska w twórczości pisarzy niemieckich urodzonych w tej prowincji. W pracy sportretowani zostali następujący autorzy: Bodo Heimann, Jochen Hoffbauer, Dagmar Nick, Monika Taubitz, Friedrich Bischoff, Ernst Günther Bleisch, Dietmar Scholz i Christian Saalberg.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Der Hüter des Humanen


  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena: 28.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Willibald Omankowski / Omansen

  Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą


  Dwujęzyczna antologia wierszy urodzonego w Gdańsku niemieckiego poety, felietonisty i krytyka muzycznego. Willibald Omankowski (1886-1976; od 1939 r. pod pseudonimem Omansen) w latach 1899-1907 uczęszczał do Gdańskiego Gimnazjum Miejskiego, następnie był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego, jako oficer artylerii w stopniu kapitana brał udział w I wojnie światowej.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zygmunt Mielczarek

  Sonderwege in der Literatur. Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs


  Na przykładzie niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej XX w. autor monografii śledzi dyskurs outsidera. Odwołując się m.in. do myśli Nietzschego, Junga, Jaspersa, Binswangera, Prinzhorna, Benjamina, Lévinasa czy Foucault, opisuje literacką realizację takich idei i zagadnień, jak tożsamość, inność, obcość, obłęd, eksces, wolność, normalność i nienormalność.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Janina Bach

  Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Obszerne studium historycznoliterackie na temat śladów zainteresowania pisarzy niemieckich problematyką zagłady Żydów. Omawiana jest m.in. twórczość Stephana Hermlina, Luise Rinser, Heinricha Bölla i Edgara Hilsenratha.

  Cena: 23.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek

  Literatura niemiecka w teorii i praktyce


  Drugie wydanie książki wrocławskiego germanisty i pisarza prezentującej nowoczesne spojrzenie na zagadnienia teoretycznoliterackie i praktyczne obcowanie z tekstami należącymi do piśmiennictwa niemieckojęzycznego.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sven Hanuschek (redakcja)

  Der Zukunftsfette. Neue Beiträge zum Werk Elias Canettis / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór rozpraw poświęconych twórczości laureata Nagrody Nobla.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lesław Cirko, Martin Grimberg (redakcja)

  Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich


  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 27-29.09.2004

  Materiały międzynarodowej konferencji językoznawczej, która odbyła się jesienią 2004 r. w Karpaczu. Autorzy referatów: Jarosław Aptacy, Joachim Ballweg, Jacek Barański, Monika Bielińska, Lesław Cirko, Marek Gładysz, Anna Pilarski, Alicja Sakaguchi, Anna Socka, Artur Tworek, Heinz Vater, Agnieszka Vogelsang-Doncer i Ewa Wojaczek.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Friedrich Schiller. W dwusetną rocznicę śmierci


  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena: 22.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Friedrich Schiller. W dwusetną rocznicę śmierci / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena: 18.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Carsten Gansel, Paweł Zimniak (redakcja)

  Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Fallstudien


  Zbiór rozpraw niemieckich i polskich historyków literatury poświęconych wybranym aspektom piśmiennictwa niemieckojęzycznego okresu powojennego. Zawiera m.in. artykuły o twórczości Ericha Hackla, Otto F. Waltera, Maxa Frischa, Christy Wolf, Johannesa Borowskiego, Ilse Aichinger, Norberta Gstreina, Heinricha Bölla, Petera Härtlinga, Martina Walsera, Güntera Eicha i Paula Celana.

  Cena: 23.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Detlef Haberland (redakcja)

  Zwischen Verlust und Fülle. Studien zur Literatur und Kultur Festschrift für Louis Ferdinand Helbig


  Księga pamiątkowa dla wybitnego badacza dziejów literatury niemieckiej, w tym niemieckojęzycznego piśmiennictwa śląskiego, prof. Louisa Ferdinanda Helbiga.

  Cena: 25.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.