Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Politologia

 • Dorota Drałus

  Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte


  Przedmiotem niniejszej rozprawy są wybrane doktryny filozoficzno-polityczne określane łącznym mianem nowego kosmopolityzmu.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem / EBOOK


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Maciej Wronecki

  Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975


  Hiszpania począwszy od wyprawy Krzysztofa Kolumba w 1492 roku zdołała zbudować rozległe imperium w Ameryce. Do momentu wojen o niepodległość prowadzonych przez latynoamerykańskich wyzwolicieli na początku XIX wieku miała ona niekwestionowany wpływ na językowy, religijny i kulturowy krajobraz tamtejszych społeczeństw.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Mariusz Turowski

  Hobbes Studies Revisited. The Strauss-Macpherson Debate / EBOOK


  (The) book highlighting importance of the Strauss-Macpherson’s approach to Hobbes Studies (…) is a very successful attempt.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Bartłomiej Krzysztan, Wojciech Ufel, Mateusz Zieliński (redakcja)

  Polityka/polityczność. Granice dyskursu


  Monografia jest zbiorem tekstów, których wspólnym mianownikiem jest niezgoda na narzucone sztywne i ograniczające ramy dyskursu o polityce i polityczności, zarówno w obrębie analizy akademickiej, jak i w codziennej praktyce.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego.

  Cena: 27.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej.

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka (tekst), Tomasz Jakub Sysło (rysunki)

  Globalizacja. Traktat o rzeczach codziennych


  Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i homogenizacja kultur? Co to znaczy:"świat jako globalna wioska"? I jak internet zmienił życie każdego mieszkańca globu?

  Cena: 13.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka poświęcona różnym aspektom rozwoju kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, absorpcji wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz wpływowi tych czynników na konkurencyjność gospodarek Unii Europejskiej, a wśród nich także gospodarki polskiej.

  Cena: 19.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Stomma

  Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933


  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji historycznej, moralnej, politycznej. Do takich intelektualnych drogowskazów należy prezentowana książka Stanisława Stommy. Teksty te w minionej epoce dzieliły wspólny los – zostały przemilczane bądź skazane na niebyt w oficjalnej przestrzeni publicznej.

  Cena: 26.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Stemplowski

  Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w.


  Przedmiotem rozważań jest polityczno-filozoficzna treść koncepcji integracji państw. Autor skupia się na wyjaśnieniu projektowanych norm w powiązaniu z ich źródłami.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka, Wiesław Bokajło (redakcja)

  Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co nie jest możliwe bez odwołania się do podmiotu społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego obywatela.

  Cena: 20.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (redakcja)

  Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)


  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 29.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / EBOOK


  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (redakcja)

  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej


  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych.

 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Bil, Artur Błoński, Andrzej Małkiewicz

  Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego


  Książka poświęcona pracom Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Rywina. Autorzy pokazują niepodważalny dorobek Komisji i jednocześnie próbują wyjaśnić, dlaczego doszło do tak niezręcznego zakończenia jej prac.

  Cena: 5.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Konwent o przyszłości Europy


  Książka zajmuje się zasadniczo dwoma kwestiami: Czy - a jeżeli tak, to w jakim stopniu - Konwent odpowiada modelowi demokracji deliberatywnej? Czy Konwent uczynił system polityczny UE bardziej skutecznym, demokratycznym, przejrzystym i bliskim obywatelom niż była to w stanie uczynić konferencja międzyrządowa poprzedzająca podpisanie Traktatu Nicejskiego?

  Cena: 10.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Turczyński

  Europa w stosunkach międzynarodowych. Rys historyczny / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie jest próbą zwięzłego opisu i analizy układu sił pomiędzy Starym Kontynentem a kręgami kulturowymi, z którymi się kontaktował w kolejnych epokach. Narracja zaczyna się od czasów najdawniejszych, gdy poza wybrzeżem Morza Śródziemnego Europa była niemal nieznana ówczesnym podróżnikom.

  Cena: 38.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Turczyński

  Europa w stosunkach międzynarodowych. Rys historyczny


  Opracowanie jest próbą zwięzłego opisu i analizy układu sił pomiędzy Starym Kontynentem a kręgami kulturowymi, z którymi się kontaktował w kolejnych epokach. Narracja zaczyna się od czasów najdawniejszych, gdy poza wybrzeżem Morza Śródziemnego Europa była niemal nieznana ówczesnym podróżnikom.

  Cena: 58.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Opalińska

  Lustracja w Polsce i w Niemczech


  Książka ukazuje w sposób syntetyczny debatę na temat jednego z głównych elementów dekomunizacji, tzw. lustracji, oraz jej skutki polityczne, prawne i społeczne.

  Cena: 32.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Opalińska

  Lustracja w Polsce i w Niemczech. Próba porównania


  Temat lustracji wywołuje w Polsce i w Niemczech wiele burzliwych debat. Agnieszka Opalińska dokonuje w swej książce porównania takich aspektów lustracji w Polsce i w Niemczech, jak: kontekst historyczny, zakres przedmiotowy ustaw, sankcje wynikające z lustracji i jej wpływ na sytuację polityczną w obydwu krajach.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Klaus Bachmann

  Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz większe, a Europa coraz mniejsza


  Każdy w Polsce ma coś innego na myśli, kiedy myśli „Niemcy” – jedni widzą groźne nieprzyjazne państwo, które wobec Polski próbuje realizować cele Rzeszy Bismarcka pokojowymi sposobami, inni widzą w Niemczech ostatnią deskę ratunku dla liberalnej demokracji.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz większe, a Europa coraz mniejsza / EBOOK


  Każdy w Polsce ma coś innego na myśli, kiedy myśli „Niemcy” – jedni widzą groźne nieprzyjazne państwo, które wobec Polski próbuje realizować cele Rzeszy Bismarcka pokojowymi sposobami, inni widzą w Niemczech ostatnią deskę ratunku dla liberalnej demokracji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Anna Jagiełło-Szostak (redakcja)

  Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja jest efektem pracy piętnastu naukowców z Polski i Chorwacji i dotyczy najnowszych dziejów najmłodszego członka Unii Europejskiej.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Uwe Dempwolff, Marek Hałub

  Europa im Wandel / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór artykułów prezentujących problematykę rozszerzenia Unii Europejskiej z perspektywy przedstawicieli różnych nauk. Analizowana jest m.in. tematyka tożsamości współczesnych mieszkańców Starego Kontynentu, miejsce Polonii w Europie oraz stosunki polsko-niemieckie.

  Cena: 15.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński

  Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media


  Dla współczesnej Szkocji dewolucja jest najważniejszym procesem w kontekście politycznym, społecznym, kulturalnym czy tożsamościowym. Ważnym i widocznym następstwem tego procesu jest powstanie odrębnego systemu politycznego Szkocji.

  Cena: 25.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Robert Grzeszczak (redakcja)

  Europa na rozdrożu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na książkę złożyły się artykuły, będące plonem cyklu seminariów, podczas których prawnicy i politolodzy prowadzili dyskusje dotyczące przede wszystkim metodologii zmian w konstytucji dla Europy.

  Cena: 5.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (redakcja)

  Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja to swoisty przegląd warsztatów polskich badaczy zajmujących się polską lewicą – zarówno starszych, jak i młodszych. Mnogość poruszanych przez naukowców zjawisk, rozpiętość tematyki oraz ujęć rodzić może przekonanie, że badania nad polską lewicą mają się znakomicie.

  Cena: 30.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwanzig Jahre danach / Dwadzieścia lat później


  Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag / Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  W 2011 r. przypada dwudziesta rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej  współpracy. Z tej okazji Tytus Jaskułowski i Karoline Gil  przeprowadzili wywiady z osobami związanymi z jego genezą, bezpośrednim przygotowaniem, implementacją i oceną.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Zdzisław Ilski

  System wyborczy do Izby Poselskiej parlamentu Polski przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego / EBOOK


  Autor opisał wybory posłów na sejmy I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1831 r.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Katarzyna Gelles

  Róża Luksemburg


  W czasach, kiedy o sprawach ważnych decydowali mężczyźni, a za powołanie kobiet uważano rolę żony i matki, ona – żyjąc po swojemu – dowiodła, że nie musi tak być. Biografia Róży Luksemburg to niezwykła opowieść o jednej z najsłynniejszych socjalistek.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

  Słownik polityczny IV RP / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie ponad stu słów i wyrażeń z języka polityki IV RP, niezbędnik dla wszystkich zainteresowanych polityką, marketingiem politycznym, komunikacją polityczną i propagandą. Wśród haseł: „moherowe berety”, „Yes, yes, yes!”, „teletubiś”.

  Cena: 20.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zdzisław Ilski

  System wyborczy do Izby Poselskiej parlamentu Polski przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego


  Autor opisał wybory posłów na sejmy I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1831 r.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.