Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura

Niemiecka Republika Demokratyczna jest już przeszłością. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. zniknęła z mapy Europy. Dzieje tego państwa, jego polityki, społeczeństwa i kultury budzą nadal spore zainteresowanie, ale także kontrowersje i burzliwe debaty między naukowcami. Chcemy udostępnić polskiemu czytelnikowi ważne publikacje badaczy zajmujących się tą problematyką.

Seria NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura jest wydawana we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Redagują ją prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Marion Brandt, dr Tytus Jaskułowski, dr Łukasz Kamiński, prof. Jerzy Kochanowski, dr Ilko-Sascha Kowalczuk, dr Ulrich Maehlert, prof. Krzysztof Ruchniewicz (przewodniczący) i prof. Marek Zybura.

 • Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD

  Sebastian Ligarski, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn (redakcja)

  W książce zaprezentowano wyniki badań koncentrujących się na postawach władz NRD i PRL wobec środowisk: twórczego, naukowego, dziennikarskiego i sportowego, które odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? / EBOOK

  Magdalena Latkowska

  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”?

  Magdalena Latkowska

  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne

  Dariusz Wojtaszyn

  Sport odgrywał we wschodnioniemieckim państwie wyjątkową rolę, a stadiony wykorzystywane były w charakterze inscenizacji i służyły teatralizacji władzy. Polityczna instrumentalizacja imprez piłkarskich wywoływała nasilone reakcje kibiców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Lustracja w Polsce i w Niemczech

  Agnieszka Opalińska

  Książka ukazuje w sposób syntetyczny debatę na temat jednego z głównych elementów dekomunizacji, tzw. lustracji, oraz jej skutki polityczne, prawne i społeczne.

  Cena: 32.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD

  Dariusz Wojtaszyn

  Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnął niezwykły sukces. Przez długie lata był tą dziedziną życia, z którą światowa opinia publiczna utożsamiała NRD.

  Cena: 22.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Polacy potrafią!” Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich

  Marion Brandt

  Na podstawie dokumentów, publikacji, wspomnień i wywiadów autorka rekonstruuje reakcje pisarzy i intelektualistów z NRD na polski Październik 1956 r. i rewolucję Solidarności lat 1980-1981. Interesuje ją przy tym, w jakim stopniu pisarze z NRD powtarzali nacechowane ideologicznie i narodowo stereotypy o Polsce, a w jakim je przełamywali.

  Cena: 28.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989

  Małgorzata Mazurek

  Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych i ponadnarodowych kultur konsumpcji „realnego socjalizmu”.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Ostatnie miesiące NRD

  Tytus Jaskułowski

  Nowatorska próba syntetycznego przedstawienia politycznej historii NRD w trakcie dziewięciu ostatnich miesięcy jej istnienia. Obejmuje ona okres pomiędzy zakończeniem pokojowej rewolucji z 1989 r. a wejściem w życie traktatów przywracających w 1990 r. jedność Niemiec.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990

  Magdalena Lasowy-Pudło

  Próba kompleksowego ujęcia, analizy i charakterystyki przebiegu procesu recepcji literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce, który odbywał się na kilku płaszczyznach, jednak zgodnie z tezą niniejszej pracy największy wpływ na niego miała wzajemna polityka władz NRD oraz PRL.

  Cena: 35.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Patron. Życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko-polskiego

  Rudolf Urban

  Günter Särchen (1927-2004) poświęcił swe życie polsko-niemieckiemu pojednaniu, na rzecz którego pracował w ramach Kościoła katolickiego w NRD. Jego praca nie zawsze spotykała się z aprobatą. Książka opowiada o życiu i dziele Särchena, z uwzględnieniem istniejących wtedy napięć wewnątrz Kościoła katolickiego w NRD, oraz stosunkach między Wschodnimi Niemcami a PRL.

  Cena: 21.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990

  Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (redakcja)

  Relacje między NRD a PRL w sferze oficjalnej miały charakter fasadowy, nie wykraczały poza określone odgórnie rytuały. Kontakty między społeczeństwami były ograniczone. Jakie były te stosunki? Co je warunkowało?

  Cena: 35.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949

  Jerzy Kochanowski

  W pierwszych latach powojennych stykające się ze sobą społeczeństwa polskie i niemieckie, mimo bolesnej i głębokiej przepaści, którą wykopała między nimi wojna, pokazały, że są w stanie zbudować, bardzo chwiejne i raczej intuicyjne niż świadome, porozumienie.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990

  Tytus Jaskułowski

  Najnowsza historia wschodniej części Niemiec, a w szczególności proces uwalniania się NRD z okowów totalitarnego systemu rządów i rola w tym kontekście demokratycznej opozycji nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem polskich historyków i politologów. Na dobrą sprawę przed tą książką demokratycznemu przełomowi w NRD w latach 1989-1990 została poświęcona zaledwie jedna publikacja. Praca wypełnia więc tę lukę.

  Cena: 22.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Władza i opozycja w NRD 1949-1988. Próba zarysu

  Tytus Jaskułowski

  Książka skierowana przede wszystkim do studentów historii, nauk politycznych, germanistyki oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią wschodniej części Niemiec. Autor podjął próbę całościowego spojrzenia na historię polityczną NRD w latach 1949-1988 ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała w niej opozycja.

  Cena: 18.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.