Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura

Niemiecka Republika Demokratyczna jest już przeszłością. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. zniknęła z mapy Europy. Dzieje tego państwa, jego polityki, społeczeństwa i kultury budzą nadal spore zainteresowanie, ale także kontrowersje i burzliwe debaty między naukowcami. Chcemy udostępnić polskiemu czytelnikowi ważne publikacje badaczy zajmujących się tą problematyką.

Seria NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura jest wydawana we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Redagują ją prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Marion Brandt, dr Tytus Jaskułowski, dr Łukasz Kamiński, prof. Jerzy Kochanowski, dr Ilko-Sascha Kowalczuk, dr Ulrich Maehlert, prof. Krzysztof Ruchniewicz (przewodniczący) i prof. Marek Zybura.

 • Magdalena Latkowska

  „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? / EBOOK


  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Magdalena Latkowska

  „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? / OUTLET


  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sebastian Ligarski, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn (redakcja)

  Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W książce zaprezentowano wyniki badań koncentrujących się na postawach władz NRD i PRL wobec środowisk: twórczego, naukowego, dziennikarskiego i sportowego, które odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych.

  Cena: 22.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dariusz Wojtaszyn

  Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne


  Sport odgrywał we wschodnioniemieckim państwie wyjątkową rolę, a stadiony wykorzystywane były w charakterze inscenizacji i służyły teatralizacji władzy. Polityczna instrumentalizacja imprez piłkarskich wywoływała nasilone reakcje kibiców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Opalińska

  Lustracja w Polsce i w Niemczech


  Książka ukazuje w sposób syntetyczny debatę na temat jednego z głównych elementów dekomunizacji, tzw. lustracji, oraz jej skutki polityczne, prawne i społeczne.

  Cena: 32.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dariusz Wojtaszyn

  Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD


  Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnął niezwykły sukces. Przez długie lata był tą dziedziną życia, z którą światowa opinia publiczna utożsamiała NRD.

  Cena: 22.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tytus Jaskułowski

  Ostatnie miesiące NRD


  Nowatorska próba syntetycznego przedstawienia politycznej historii NRD w trakcie dziewięciu ostatnich miesięcy jej istnienia. Obejmuje ona okres pomiędzy zakończeniem pokojowej rewolucji z 1989 r. a wejściem w życie traktatów przywracających w 1990 r. jedność Niemiec.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Marion Brandt

  „Polacy potrafią!” Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich


  Na podstawie dokumentów, publikacji, wspomnień i wywiadów autorka rekonstruuje reakcje pisarzy i intelektualistów z NRD na polski Październik 1956 r. i rewolucję Solidarności lat 1980-1981. Interesuje ją przy tym, w jakim stopniu pisarze z NRD powtarzali nacechowane ideologicznie i narodowo stereotypy o Polsce, a w jakim je przełamywali.

  Cena: 28.00 PLN

  48.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Lasowy-Pudło

  Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990


  Próba kompleksowego ujęcia, analizy i charakterystyki przebiegu procesu recepcji literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce, który odbywał się na kilku płaszczyznach, jednak zgodnie z tezą niniejszej pracy największy wpływ na niego miała wzajemna polityka władz NRD oraz PRL.

  Cena: 35.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Mazurek

  Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych i ponadnarodowych kultur konsumpcji „realnego socjalizmu”.

  Cena: 19.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Rudolf Urban

  Patron. Życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko-polskiego


  Günter Särchen (1927-2004) poświęcił swe życie polsko-niemieckiemu pojednaniu, na rzecz którego pracował w ramach Kościoła katolickiego w NRD. Jego praca nie zawsze spotykała się z aprobatą. Książka opowiada o życiu i dziele Särchena, z uwzględnieniem istniejących wtedy napięć wewnątrz Kościoła katolickiego w NRD, oraz stosunkach między Wschodnimi Niemcami a PRL.

  Cena: 21.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (redakcja)

  Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Relacje między NRD a PRL w sferze oficjalnej miały charakter fasadowy, nie wykraczały poza określone odgórnie rytuały. Kontakty między społeczeństwami były ograniczone. Jakie były te stosunki? Co je warunkowało?

  Cena: 32.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kochanowski

  Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949


  W pierwszych latach powojennych stykające się ze sobą społeczeństwa polskie i niemieckie, mimo bolesnej i głębokiej przepaści, którą wykopała między nimi wojna, pokazały, że są w stanie zbudować, bardzo chwiejne i raczej intuicyjne niż świadome, porozumienie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tytus Jaskułowski

  Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990


  Najnowsza historia wschodniej części Niemiec, a w szczególności proces uwalniania się NRD z okowów totalitarnego systemu rządów i rola w tym kontekście demokratycznej opozycji nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem polskich historyków i politologów. Na dobrą sprawę przed tą książką demokratycznemu przełomowi w NRD w latach 1989-1990 została poświęcona zaledwie jedna publikacja. Praca wypełnia więc tę lukę.

  Cena: 22.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tytus Jaskułowski

  Władza i opozycja w NRD 1949-1988. Próba zarysu / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka skierowana przede wszystkim do studentów historii, nauk politycznych, germanistyki oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią wschodniej części Niemiec. Autor podjął próbę całościowego spojrzenia na historię polityczną NRD w latach 1949-1988 ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała w niej opozycja.

  Cena: 20.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.