Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

E-booki

 • Unter dem Maulbeerbaum

  Klaus Bachmann

  Pruski oficer kolonialny, członek Freikorpsu i podwójny morderca, radykalnie lewicowa pisarka, która ucieka z NRD do Berlina Zachodniego przed czystkami stalinowskimi, polski podróżnik i badacz w Afryce Centralnej i jego żona, którą antysemickie czystki wyganiają z jej polskiej ojczyzny do Wiednia…

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • „Nauka jest treścią mojego życia”… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło

  Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski

  Obszerna biografia profesora Stanisława Kulczyńskiego – botanika, twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonym do Polski Wrocławiu, wielkiego uczonego, demokraty i polityka – została napisana przez autorów cechujących się dociekliwością w ustalaniu faktów.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

  Anna Hanus

  Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. 

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krzyżowa ponownie odczytana

  Krzysztof Ruchniewicz

  Krzyżowa, niewielka wieś w pobliżu Świdnicy, jest nie tylko polskim miejscem pamięci. Polakom zwykle kojarzy się z mszą pojednania, która odbyła się tu w listopadzie 1989 roku. Z okazji jej kolejnych rocznic zjeżdżają się do Krzyżowej polscy i niemieccy politycy, naukowcy, dziennikarze.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945

  Bożena Kumor-Gomułka

  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej

  Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów

  Prezentowana monografia poświęcona krzyżom kamiennym, tym pomnikom przeszłości, które zdają się nieść ze sobą nieprzenikonione tajemnice dramatycznych wydarzeń sprzed stuleci, łączy cechy pracy naukowej i popularyzatorskiej.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego

  Ewa Repucho

  Postać i twórczość Leona Urbańskiego (1926–1998) skryły się w cieniu hałaśliwych mediów i pośpiesznego, tandetnego projektowania, które opanowało naszą komunikację społeczną w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”?

  Magdalena Latkowska

  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Drugi Bresław

  Andrzej Zawada

  Pierwszy Bresław autor pisał przed laty. Starał się znaleźć wyraz dla swojego osobistego poglądu na wielowątko­wą i splątaną relację Polaków i Niemców, polskości i niemieckości.

  Cena: 22.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Seriale z różnych stron

  Arkadiusz Lewicki, Jacek Grębowiec (redakcja)

  Jak pogodzić potrzebę oryginalności i wyjątkowości z potrzebą przewidywalności, bezpieczeństwa wynikającego z obcowania z tym, co znane i oswojone? Tworząc serial, który te dwie potrzeby zaspokaja.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

  Piotr Plichta

  Książka poświęcona problemowi wypalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli-wychowawców pracujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń

  Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (redakcja)

  Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Pałace i koszary

  Magdalena Abraham-Diefenbach

  Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką 1945­-1989

  Książka opisuje kształtowanie się kultury kinowej po 1945 roku w podzielonych granicą polsko-niemiecką miastach: Frankfurcie nad Odrą – Słubicach, Guben – Gubinie, Görlitz – Zgorzelcu w latach 1945-1989.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870

  Tomasz Grudziński

  Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Sprache und Bild im massenmedialen Text

  Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz

  Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

  Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne. Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, że obok refleksji teoretycznych konieczne są badania empiryczne nad różnymi rodzajami tekstów, aby móc stale doskonalić instrumentarium analityczne oraz wyjaśniać budowę i funkcjonowanie tekstów masowych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

  Anna Jagiełło-Szostak

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Światłopisanie. Film niemiecki 1895-2010

  Tomasz Małyszek

  Ta książka to fascynująca podróż w czasie, opowieść o kinie, filmach i jego twórcach, to rekonstrukcja najważniejszych dokonań kina niemieckiego w latach 1895-2010 ze szczególnym uwzględnieniem relacji między filmem a literaturą piękną.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Twierdza srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Niezwykła twierdza srebrnogórska już po raz czwarty przyciąga uwagę badaczy, którzy prezentują najnowsze ustalenia na jej temat i osadzają ją w szerokim kontekście militarnych zdarzeń i architektonicznych koncepcji.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.)

  Tomasz Przerwa

  Pomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowania znakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i Justyny Kowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemów górskich obszarów Śląska.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Między Polską a Czechami Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza

  Antoni Barciak

  Na książkę złożyło się piętnaście publikowanych wcześniej w różnych czasopismach i wydawnictwach, zarówno polskich, jak i czeskich, artykułów, których tematyka wiąże się ze Śląskiem i jego mieszkańcami i które oparte zostały w większości na źródłach czeskich. 

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • John Cage. Filozofia muzycznego przypadku

  Jerzy Luty

  Pierwsza w literaturze filozoficznej monografia na temat Johna Cage’a (1912-1992), amerykańskiego kompozytora, filozofa, poety, teoretyka muzyki, artysty, jednego z liderów powojennej awangardy. 

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych

  Alicja Szerląg (redakcja)

  Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji.

  Cena: 33.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego

  Andrzej Gwóźdź

  Książka wyłania fakty, zjawiska i procesy spoza kanonu kina niemieckiego, sytuując je w obrębie takich zagadnień, jak techniki kulturowe wczesnego kina, reprezentacje cielesności w twórczości filmowej Republiki Weimarskiej, pamięć w filmie czy realizm kapitalistyczny Heimatfilmu.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544)

  Katarzyna Sulej

  Dla renesansowej kultury i sztuki Śląska dzieła ufundowane przez Heinricha Rybischa mają fundamentalne znaczenie. Podjął on i wzmocnił nowe idee artystyczne, wprowadzone po raz pierwszy do społecznego obiegu przez biskupa Jana V Thurzo. Z kolei jego dzieło kontynuował książę Jerzy II Piast, inicjator renesansowej przebudowy zamku w Brzegu.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Śródmiejska katedra. Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia

  Bogusław Czechowicz (redakcja)

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1450-1528) i jego władztwo

  David Pindur

  Studium wypełnia lukę w piśmiennictwie historycznym dotyczącym dziejów Śląska XV-XVI w. Poświęcone jest działalności księcia Kazimierza II, którego aktywność polityczna obejmuje blisko pół wieku. 

  Cena: 26.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741

  Małgorzata Wyrzykowska

  W pracy zostały przedstawione wpływy sztuki austriackiej na formowanie się oblicza artystycznego Śląska w okresie od zakończenia wojny trzydziestoletniej do końca panowania habsburskiego, w kontekście kształtowania się postaw lojalistycznych śląskich mecenasów. Materiał badawczy stanowiły wybrane dzieła sztuki śląskiej: architektury, ogrodnictwa, rzeźby i malarstwa.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Twierdza srebrnogórska III. Miasteczko i fortyfikacje

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Ostatni tom przedstawiający wyniki badań nad Srebrną Górą i jej twierdzą w założonym przez autorów projekcie. W większym stopniu niż dotychczas obejmuje dzieje miejscowości, co pozwala na bardziej zrównoważone i szersze podejście do historii tego zakątka Dolnego Śląska. W książce nie zabrakło także wątków fortecznych.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów

  Krystyna Tyszkowska (redakcja)

  Teksty składające się na książkę są częścią plonu, jaki przyniósł konkurs na wspomnienie o repatriacji ogłoszony w 1991 roku przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Dzieje Ziemi Kłodzkiej

  Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz

  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności.

  Cena: 43.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Pochwała prowincji

  Andrzej Zawada

  Wnikliwe spojrzenie na Dolny Śląsk ostatniego półwiecza i świadectwo o nim utrwalone w literaturze i kulturze, na Dolny Śląsk jako region pograniczny: historycznie, geograficznie, etnicznie, kulturowo, na miejsca ważne dla jego mieszkańców oraz dla ludzi, którzy tworzą jego mitologię.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Twierdza srebrnogórska II. Wojna 1806-1807 – miasteczko

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Publikacja prezentuje rezultaty badań nad dziejami Srebrnej Góry. Historia tego górskiego miasteczka dostarcza wciąż nowych, godnych uwagi tematów badawczych.

  Cena: 21.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Chronologia dziejów Dolnego Śląska

  Romuald M. Łuczyński

  Książka zawiera ułożony chronologicznie ciąg wydarzeń istotnych dla dziejów Śląska. Jej niewątpliwym atutem jest to, że została podzielona na kilka segmentów tematycznych, co ułatwia czytelnikowi odnalezienie informacji z konkretnej dziedziny.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.