Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

E-booki

Po opłaceniu zamówienia Klient otrzyma email z linkiem do zakupionych publikacji. Ważność linków wynosi 7 dni od daty otrzymania w/w listu. Każdy z dokumentów można pobrać 3 razy.

 

 

 • Klaus Bachmann

  Unter dem Maulbeerbaum / EBOOK


  Pruski oficer kolonialny, członek Freikorpsu i podwójny morderca, radykalnie lewicowa pisarka, która ucieka z NRD do Berlina Zachodniego przed czystkami stalinowskimi, polski podróżnik i badacz w Afryce Centralnej i jego żona, którą antysemickie czystki wyganiają z jej polskiej ojczyzny do Wiednia…

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Mariusz Turowski

  Hobbes Studies Revisited. The Strauss-Macpherson Debate / EBOOK


  (The) book highlighting importance of the Strauss-Macpherson’s approach to Hobbes Studies (…) is a very successful attempt.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Józef Krawczyk, Ilona Żeber-Dzikowska, Jakub Maciej Łubocki (redakcja)

  O ciekawości poznawczej w edukacji przyrodniczej / EBOOK


  Przedstawiona [w książce] problematyka jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi współczesna dydaktyka przedmiotów przyrodniczych.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Klaus Bachmann

  Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz większe, a Europa coraz mniejsza / EBOOK


  Każdy w Polsce ma coś innego na myśli, kiedy myśli „Niemcy” – jedni widzą groźne nieprzyjazne państwo, które wobec Polski próbuje realizować cele Rzeszy Bismarcka pokojowymi sposobami, inni widzą w Niemczech ostatnią deskę ratunku dla liberalnej demokracji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Juliusz Jakubaszko, Tomasz Nowicki, Mateusz Paplicki (redakcja)

  Misja zawodów medycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli / EBOOK


  Świat medycyny poddany jest ogromnej presji w konfrontacji z trwającą od dwóch lat pandemią. Postawiła ona szczególne wyzwania tym strukturom ochrony zdrowia, które odpowiadają za ratowanie ludzkiego zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń. To właśnie medycyna ratunkowa i system ratownictwa medycznego stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią, tworząc swoisty łańcuch przeżycia złożony ze specjalistów szczególnych  poziomów kompetencji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Dobre dla zwierząt. Pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / EBOOK


  Książka jest próbą usytuowania kwestii relacji człowiek-zwierzę w kontekście zmian, często zmian systemowych, zachodzących we współczenym świecie, które są wynikiem ludzkiego zaangażowania w poprawę sytuacji zwierząt na świecie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Schindler, Hanna Schudy (redakcja)

  Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy / EBOOK


  Jak pisze w recenzji dr hab. Marek Magdziak, prof. UWr, „Lektura tomu będzie cenna dla wszystkich tych czytelników, których łączy przekonanie o konieczności podjęcia działań zapobiegających globalnej autodestrukcji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Wnętrze – zewnętrze. Przestrzeń wspólna, vol. 2 / EBOOK


  Interior. Exterior. Common Space, vol. 2

  Potrzeba dalszej debaty wyrażana przez uczestników pierwszej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w maju 2019 roku, oraz zgłoszenia nowych prelegentów pragnących uczestniczyć w sympozjum Wnętrze. Zewnętrze. Przestrzeń wspólna skłoniła jej organizatorów do kontynuowania tego wydarzenia pomimo niesprzyjających obostrzeń epidemicznych w roku 2020.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Mamzer

  Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne / EBOOK


  Los zwierząt nie-ludzkich na tej planecie zależy od nas, ludzi. Tylko my możemy o ten los zadbać – swoimi codziennymi działaniami, wyborami.

  Cena: 24.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt / EBOOK


  Zbiór tekstów poświęconych kulturowemu zróżnicowaniu ludzkich praktyk wobec innych gatunków zwierząt. 

  Cena: 32.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski

  „Nauka jest treścią mojego życia”… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło / EBOOK


  Obszerna biografia profesora Stanisława Kulczyńskiego – botanika, twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonym do Polski Wrocławiu, wielkiego uczonego, demokraty i polityka – została napisana przez autorów cechujących się dociekliwością w ustalaniu faktów.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Anna Hanus

  Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu / EBOOK


  Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. 

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krzysztof Ruchniewicz

  Krzyżowa ponownie odczytana / EBOOK


  Krzyżowa, niewielka wieś w pobliżu Świdnicy, jest nie tylko polskim miejscem pamięci. Polakom zwykle kojarzy się z mszą pojednania, która odbyła się tu w listopadzie 1989 roku. Z okazji jej kolejnych rocznic zjeżdżają się do Krzyżowej polscy i niemieccy politycy, naukowcy, dziennikarze.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Bożena Kumor-Gomułka

  Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945 / EBOOK


  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów

  Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej / EBOOK


  Prezentowana monografia poświęcona krzyżom kamiennym, tym pomnikom przeszłości, które zdają się nieść ze sobą nieprzenikonione tajemnice dramatycznych wydarzeń sprzed stuleci, łączy cechy pracy naukowej i popularyzatorskiej.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Ewa Repucho

  Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego / EBOOK


  Postać i twórczość Leona Urbańskiego (1926–1998) skryły się w cieniu hałaśliwych mediów i pośpiesznego, tandetnego projektowania, które opanowało naszą komunikację społeczną w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Magdalena Latkowska

  „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? / EBOOK


  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Arkadiusz Lewicki, Jacek Grębowiec (redakcja)

  Seriale z różnych stron / EBOOK


  Jak pogodzić potrzebę oryginalności i wyjątkowości z potrzebą przewidywalności, bezpieczeństwa wynikającego z obcowania z tym, co znane i oswojone? Tworząc serial, który te dwie potrzeby zaspokaja.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Piotr Plichta

  Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych / EBOOK


  Książka poświęcona problemowi wypalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli-wychowawców pracujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Andrzej Zawada

  Drugi Bresław / EBOOK


  Pierwszy Bresław autor pisał przed laty. Starał się znaleźć wyraz dla swojego osobistego poglądu na wielowątko­wą i splątaną relację Polaków i Niemców, polskości i niemieckości.

  Cena: 22.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (redakcja)

  Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń / EBOOK


  Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Magdalena Abraham-Diefenbach

  Pałace i koszary / EBOOK


  Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką 1945­-1989

  Książka opisuje kształtowanie się kultury kinowej po 1945 roku w podzielonych granicą polsko-niemiecką miastach: Frankfurcie nad Odrą – Słubicach, Guben – Gubinie, Görlitz – Zgorzelcu w latach 1945-1989.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Grudziński

  Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870 / EBOOK


  Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz

  Sprache und Bild im massenmedialen Text / EBOOK


  Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

  Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne. Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, że obok refleksji teoretycznych konieczne są badania empiryczne nad różnymi rodzajami tekstów, aby móc stale doskonalić instrumentarium analityczne oraz wyjaśniać budowę i funkcjonowanie tekstów masowych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / EBOOK


  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Małyszek

  Światłopisanie. Film niemiecki 1895-2010 / EBOOK


  Ta książka to fascynująca podróż w czasie, opowieść o kinie, filmach i jego twórcach, to rekonstrukcja najważniejszych dokonań kina niemieckiego w latach 1895-2010 ze szczególnym uwzględnieniem relacji między filmem a literaturą piękną.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Małgorzata Łakota-Micker

  Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem / EBOOK


  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Twierdza srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie / EBOOK


  Niezwykła twierdza srebrnogórska już po raz czwarty przyciąga uwagę badaczy, którzy prezentują najnowsze ustalenia na jej temat i osadzają ją w szerokim kontekście militarnych zdarzeń i architektonicznych koncepcji.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Przerwa

  Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.) / EBOOK


  Pomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowania znakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i Justyny Kowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemów górskich obszarów Śląska.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Romuald M. Łuczyński

  Rezydencje i majątki szlacheckie w powiecie legnickim do 1945 roku / EBOOK


  Książka przedstawia rezydencje na obszarze obecnego powiatu legnickiego i ich właścicieli.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Antoni Barciak

  Między Polską a Czechami Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza / EBOOK


  Na książkę złożyło się piętnaście publikowanych wcześniej w różnych czasopismach i wydawnictwach, zarówno polskich, jak i czeskich, artykułów, których tematyka wiąże się ze Śląskiem i jego mieszkańcami i które oparte zostały w większości na źródłach czeskich. 

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Jerzy Luty

  John Cage. Filozofia muzycznego przypadku / EBOOK


  Pierwsza w literaturze filozoficznej monografia na temat Johna Cage’a (1912-1992), amerykańskiego kompozytora, filozofa, poety, teoretyka muzyki, artysty, jednego z liderów powojennej awangardy. 

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Alicja Szerląg (redakcja)

  Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych / EBOOK


  Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji.

  Cena: 33.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Katarzyna Sulej

  Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544) / EBOOK


  Dla renesansowej kultury i sztuki Śląska dzieła ufundowane przez Heinricha Rybischa mają fundamentalne znaczenie. Podjął on i wzmocnił nowe idee artystyczne, wprowadzone po raz pierwszy do społecznego obiegu przez biskupa Jana V Thurzo. Z kolei jego dzieło kontynuował książę Jerzy II Piast, inicjator renesansowej przebudowy zamku w Brzegu.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Andrzej Gwóźdź

  Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego / EBOOK


  Książka wyłania fakty, zjawiska i procesy spoza kanonu kina niemieckiego, sytuując je w obrębie takich zagadnień, jak techniki kulturowe wczesnego kina, reprezentacje cielesności w twórczości filmowej Republiki Weimarskiej, pamięć w filmie czy realizm kapitalistyczny Heimatfilmu.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Małgorzata Wyrzykowska

  Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741 / EBOOK


  W pracy zostały przedstawione wpływy sztuki austriackiej na formowanie się oblicza artystycznego Śląska w okresie od zakończenia wojny trzydziestoletniej do końca panowania habsburskiego, w kontekście kształtowania się postaw lojalistycznych śląskich mecenasów. Materiał badawczy stanowiły wybrane dzieła sztuki śląskiej: architektury, ogrodnictwa, rzeźby i malarstwa.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Twierdza srebrnogórska III. Miasteczko i fortyfikacje / EBOOK


  Ostatni tom przedstawiający wyniki badań nad Srebrną Górą i jej twierdzą w założonym przez autorów projekcie. W większym stopniu niż dotychczas obejmuje dzieje miejscowości, co pozwala na bardziej zrównoważone i szersze podejście do historii tego zakątka Dolnego Śląska. W książce nie zabrakło także wątków fortecznych.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Bogusław Czechowicz (redakcja)

  Śródmiejska katedra. Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia / EBOOK


  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • David Pindur

  Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1450-1528) i jego władztwo / EBOOK


  Studium wypełnia lukę w piśmiennictwie historycznym dotyczącym dziejów Śląska XV-XVI w. Poświęcone jest działalności księcia Kazimierza II, którego aktywność polityczna obejmuje blisko pół wieku. 

  Cena: 26.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz

  Dzieje Ziemi Kłodzkiej / EBOOK


  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności.

  Cena: 43.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krystyna Tyszkowska (redakcja)

  Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów / EBOOK


  Teksty składające się na książkę są częścią plonu, jaki przyniósł konkurs na wspomnienie o repatriacji ogłoszony w 1991 roku przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Twierdza srebrnogórska II. Wojna 1806-1807 – miasteczko / EBOOK


  Publikacja prezentuje rezultaty badań nad dziejami Srebrnej Góry. Historia tego górskiego miasteczka dostarcza wciąż nowych, godnych uwagi tematów badawczych.

  Cena: 21.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Andrzej Zawada

  Pochwała prowincji / EBOOK


  Wnikliwe spojrzenie na Dolny Śląsk ostatniego półwiecza i świadectwo o nim utrwalone w literaturze i kulturze, na Dolny Śląsk jako region pograniczny: historycznie, geograficznie, etnicznie, kulturowo, na miejsca ważne dla jego mieszkańców oraz dla ludzi, którzy tworzą jego mitologię.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Romuald M. Łuczyński

  Chronologia dziejów Dolnego Śląska / EBOOK


  Książka zawiera ułożony chronologicznie ciąg wydarzeń istotnych dla dziejów Śląska. Jej niewątpliwym atutem jest to, że została podzielona na kilka segmentów tematycznych, co ułatwia czytelnikowi odnalezienie informacji z konkretnej dziedziny.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.