Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

M

Andreas Maier (ur. 1967)

Andreas Maier ‒ niemiecki pisarz. Studiował germanistykę, filologię klasyczną i filozofię na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Obronił doktorat, przedstawiając rozprawę dotyczącą poetyki i retoryki w prozie Thomasa Bernharda. Zdobył uznanie powieściami Walchestag (2000) oraz Klausen (2002). Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Ernsta Wilhelma (2000), Nagrody im. Clemensa Brentano (2003), Nagrody Kandyda Towarzystwa Literackiego z Minden (2004). Na język polski została przełożona powieść Kiryłow (2006).

Publikacje autora wydane u nas

Wojciech Majczyk

Wojciech Majczyk

Wojciech Majczyk ‒ artysta i plastyk, członek ZPAP Polska Sztuka Użytkowa. Jego działalność obejmowała projektowanie magazynów, tworzenie wzorów okładek oraz rozwijanie całościowej koncepcji graficznej dla magazynów „Śledztwo” i „Oblicza Zbrodni”, a także rocznika literackiego „Pomosty”. Zajmował się również projektowaniem logotypów, grafik internetowych i newsletterów oraz pracował w dziedzinie fotografii reklamowej.

 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęcia: archiwum wydawnictwa

Publikacje autora wydane u nas

Karol Maliszewski (ur. 1960)

Karol Maliszewski

Karol Maliszewski – poeta, prozaik,  krytyk literacki, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie literaturoznawstwa. Jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył również podyplomowo polonistykę. Obecnie pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał również w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001). Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2007 r. został nominowany do Nagrody Literackiej Nike za tom szkiców krytycznych Rozproszone głosy.

 

 

 

Źródło zdjęcia: Tomasz Leśniowski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92343651

Publikacje autora wydane u nas

Tomasz Małyszek (ur. 1971)

Tomasz Małyszek

Tomasz Małyszek – pisarz, tłumacz,  profesor zwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie germanistyki. Został uhonorowany prestiżowymi stypendiami Fundacji Humboldta oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za swoje dokonania naukowe. Opublikował dziesięć książek, w tym trzy powieści: Światło i cień (Warszawa 1996), Kraina pozytywek (Warszawa 2001), Ambra. Baśń z Chin (Wałbrzych 2007) oraz siedem monografii w języku polskim i niemieckim, m.in. Wassermaler und Hungerkünstler. Kunst als Ding und Körper in der Literatur (Berlin 2010), Światłopisanie. Film niemiecki 1895–2010 (Wrocław 2013).  Współtworzył serię przekładów rozpraw filozofów niemieckiego oświecenia oraz wybranych dramatów Gerharta Hauptmanna. Jego działalność naukowa skupia się na badaniu zależności między dziełami literackimi i innymi rodzajami sztuki oraz współczesną prozą niemiecką.

 

 

Źródło zdjęcia: archiwum wydawnictwa

Publikacje autora wydane u nas

Bonifacy Miązek (1935‒2018)

Bonifacy Miązek ‒ ksiądz katolicki, poeta emigracyjny, historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego. Debiutował jako poeta na łamach „Więzi” w 1964 r. Od 1965 r. mieszkał na stałe w Wiedniu. Po obronie pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1972 r., podjął pracę w Instytucie Slawistyki tej uczelni, gdzie wykładał historię literatury polskiej. W 1984 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Publikował wiersze, a także prace historyczne i krytyczne dotyczące literatury polskiej. Dwukrotny laureat nagrody literackiej „Wiadomości” za tom poezji Ziemia otwarta oraz antologię poezji kapłańskiej Słowa na pustyni, a także Nagrody Kościelskich. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Publikacje autora wydane u nas

Norbert Morciniec (ur. 1932)

Norbert Morciniec

Norbert Morciniec ‒ germanista, niderlandysta, wykładowca akademicki, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny UWr. Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił funkcje: kierownika Katedry Języka Niemieckiego i Niderlandystyki, prodziekana Wydziału Filologicznego, prorektora Uniwersytetu do spraw nauki, dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Współtworzył Katedrę Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pierwszy jej kierownik) oraz Katedrę Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 publikacji, w tym 15 książek (monografie, podręczniki, słowniki). Do najważniejszych publikacji należą: Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen (1964), Zarys niemieckiej intonacji zdaniowej (1979), Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej (2022), Historia języka niemieckiego (2021), Historia języka niderlandzkiego (2023). Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Przez lata swojej pracy otrzymywał sporo odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Korony (Belgia) oraz Krzyż Komandorski Orderu Oranje-Nassau (Holandia).

 

Źródło zdjęcia: archiwum wydawnictwa

Publikacje autora wydane u nas

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.