Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

G

Irena Gaweł

Irena Gaweł ‒ chemiczka, autorka utworów satyrycznych. Od dziecka marzyła o dziennikarstwie, ale wybrała praktyczne studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu pracowała w Katedrze Technologii Nafty PWr. Wkrótce potem wyjechała z mężem na Górny Śląsk po „złote runo”. Tam została kierownikiem laboratorium w kopalni, ale już po trzech miesiącach powróciła do Wrocławia. Po przyjeździe przez trzy lata uczyła chemii w liceum i technikum chemicznym, po czym rozpoczęła studia doktoranckie na PWr, gdzie uzyskała tytuł profesora. Głównym przedmiotem jej badań jest chemia i technologia asfaltów. Jest autorką bądź współautorką około 180 prac, w tym książki Asfalty drogowe (dwa wydania), oraz kilku rozdziałów w książkach zagranicznych. Niezależnie od pracy naukowej realizuje swoje hobby, jakim jest pisanie krótkich utworów satyrycznych. Niektóre z nich były publikowane w gazetach. Autorka na swoim koncie ma trzy publikacje książkowe: Fraszki i inne żarty (2013), Słowne igraszki (2015), Fraszki-baraszki (2017).

 

 

Publikacje autora wydane u nas

Zofia Gebhard (ur. 1947)

Zofia Gebhard ‒ poetka. Z wykształcenia jest historykiem sztuki, ale zawodowo zajmuje się literaturą i krytyką sztuki. Jest nauczycielką w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wykładała również w Akademii Sztuki Trzeciego Wieku. Od wielu lat związana z radiem, w którym przygotowuje słuchowiska i audycje dokumentalne. Pisze teksty piosenek i wiersze. Wydała m.in. tomiki wierszy List, Spotkanie, Piosenki, Rozmowy z ptakami, Podróże.

Publikacje autora wydane u nas

Jacek Grębowiec (ur. 1976)

Jacek Grębowiec ‒ wrocławianin, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesują go zagadnienia naukowe z zakresu kultury pogranicza, najnowszej literatury polskiej, teorii komunikacji i językoznawstwa pragmatycznego. Jest autorem monografii: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia (2008), Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka (2013), Inschriften im öffentlichen Raum in Wroclaw/Breslau (2014). Jest członkiem redakcji półrocznika „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo”.

Publikacje autora wydane u nas

Tadeusz Gumiński (1906‒2003)

Tadeusz Gumiński ‒ polski działacz społeczny, organizator turystyki, popularyzator wiedzy o Legnicy. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Wrocławia.  Aktywnie zaangażował się w rozwijanie ruchu turystycznego oraz badanie historii miasta, co znajdowało wyraz w publikacjach na łamach „Wiadomości Legnickich”. W Legnicy był inicjatorem utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego przez wiele lat był prezesem, a później prezesem honorowym. Jego zasługą było także założenie Muzeum Miedzi w 1962 r., a także redagowanie czasopisma „Szkice Legnickie”, które było wydawane w latach 1965‒1990. Pracując nad pierwszą powojenną monografią Legnicy w 1977 r., stworzył również pierwszy przewodnik po mieście. Wykraczał poza granice Legnicy, angażując się również w badania nad historią swojego rodzinnego miasta, Łowicza. Był aktywny w lokalnym oddziale PTTK w Legnicy. Jego wkład został doceniony w 1993 r., kiedy to otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Nawet po przejściu na emeryturę w 1972 r., kontynuował współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Muzeum Miedzi.

Publikacje autora wydane u nas

Andrzej Gwóźdź (ur. 1953)

Andrzej Gwóźdź ‒ filmoznawca, kulturoznawca, medioznawca, niemcoznawca. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Związany był też jako pracownik naukowo-dydaktyczny z Uniwersytetem Łódzkim. Był również profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szanghaju oraz wykładowcą uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Interesuje się zagadnieniami z dziedziny antropologii audiowizualności oraz kultury mediów, a także dziejami światowej myśli medioznawczej. Jest redaktorem kilkunastu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, a także historii kina na Górnym Śląsku. Jest również autorem kilku publikacji dotyczących kina niemieckiego, m.in. Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego (2011), W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe (2013), Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949 (2018). Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

Publikacje autora wydane u nas

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.