Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Pedagogika

 • Andrzej Ładyżyński

  Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej


  Autor książki, zdając sobie sprawę z ważności wspólnoty rodzinnej, ukazuje jej fundamenty, genezę i przejawy aktualnego funkcjonowania. Jako swą optykę obiera ujęcie rodziny jako związku osób w procesie dynamicznego rozwoju oraz zaprezentowanie jej w różnych kontekstach. Podejmuje również próbę ukazania tej zasadniczej grupy społecznej w układzie rozwojowym.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martyna Pryszmont

  Metodologia jako sztuka wyjścia


  Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem

  Metodologia badań, sztuka i macierzyństwo stanowią trzy obszary rozważań w niniejszej publikacji.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Mironiuk

  Dziwoląg, superbohater, zwyklak.


  Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej

  W książce omówiony został obraz osób z niepełnosprawnością ruchową w fil­mach fabularnych. 

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Golonka-Legut

  Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego


  Książka jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym, podsumowuje zrealizowane przez autorkę badania biograficzne, w których w centrum uwagi znalazły się tzw. biografie kompletne, czyli obejmujące całe życie zaproszonych do badań seniorów.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martyna Pryszmont-Ciesielska (redakcja)

  Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką. W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej


  Książka skupia się na macierzyństwie kobiet szczególnych, uwikłanych w różne skomplikowane sytuacje życiowe i wykorzenionych – pozbawionych wsparcia społecznego, socjalnego, psychicznego i edukacyjnego.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Jędrzejowska

  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej


  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (redakcja)

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 7


  Kultura w edukacji

  Dostrzegając doniosłą rolę kultury w życiu człowieka, autorzy publikacji naukowym dyskursem objęli różnorodne aspekty kultury i jej powiązania z edukacją, z uwzględnieniem zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (redakcja)

  Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań


  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce "Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Malinowska (redakcja)

  Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek


  Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

  Publikacja odnosi się do kapitału społecznego, który jest zasobem warunkującym rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Biedroń, Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Anna Mitręga (redakcja)

  Imaginarium interakcji społecznych


  Tytuł książki został zapożyczony od Charlesa Taylora, który traktuje imaginara jako wyobrażenia oraz działania zwykłych ludzi dotyczące ich społecznego otoczenia. Monografia prezentuje szerokie, interdyscyplinarne spectrum imaginariów odnoszących się do więzi społecznych, jakie występują w płynnej, zwielokrotnionej rzeczywistości.

  Cena: 35.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski (redakcja)

  Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa


  W czasach wielkich zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeniu ulegają również role rodzicielskie, co w konsekwencji wpływa na nową jakość wychowania i opieki nad dzieckiem. Rewolucyjność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefania Walasek

  Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku


  The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

  Książka (...) jest wynikiem niezwykle żmudnych i czasochłonnych poszukiwań źródłowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (redakcja)

  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym


  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Stefania Walasek, Kamila Gandecka (redakcja)

  Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku


  W roku 2014 minęła setna rocznica śmierci Jana Władysława Dawida, polskiego pedagoga i psychologa, wybitnej postaci życia kulturalno-oświatowego Królestwa Polskiego i Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Pamięć o nim była żywa w II Rzeczpospolitej, dowodzą tego liczne przedruki i wznowienia jego prac.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego


  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Dębska (redakcja)

  Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne


  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, społecznego i kulturowego.

  Cena: 22.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Kamińska (redakcja)

  Conflict. Intercultural Learning. Change


  Książka interesująca i inspirująca, skłania czytelnika do dialogu z autorami. Poświęcona konfliktowi, który pedagodzy chcą postrzegać jako możliwość do uczenia się.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Człowiek na pograniczach


  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Klebaniuk (redakcja)

  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych


  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów.

  Cena: 29.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Jędrzejowska

  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu.

  Cena: 20.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Jabłońska (redakcja)

  Estetyka, sztuka, media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też poszukiwanie kategorii pojawiających się w świecie estetyki, w świecie sztuki i w świecie mediów oraz uwypuklenie ważnych edukacyjnych aspektów na styku tej triady. Refleksja podjęta w tej książce może być inspiracją nie tylko dla pedagogów.

  Cena: 10.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (redakcja)

  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających.

  Cena: 25.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Pracownicy w rozwojowych ścieżkach zdrowia. O wypaleniu z perspektywy koncepcji resilience / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 42.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piotr Kwiatkowski

  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wita Szulc (redakcja)

  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich


  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia


  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (redakcja)

  Dom. Perspektywy i znaczenia / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel

  Dorastanie w małych miastach


  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena: 13.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arkadiusz Urbanek

  Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw


  Myśl, że wśród morderców są osoby niewywodzące się ze środowisk kryminogennych, które dokonały zabójstwa w sytuacji bezsilności, w akcie desperacji czy z rozpaczy, znalazła się u podstaw zamierzeń badawczych autora.

  Cena: 19.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga

  Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych


  Monografia jest rezultatem kilkuletnich studiów i badań, dla których pierwotnym impulsem było wiele nieformalnych dyskusji koncentrujących się na kondycji współczesnej rodziny, która znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Mirosława Furmanowska

  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej


  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii.
  Na podstawie bogatych materiałów źródłowych autorka ukazała najważniejsze obszary życia społecznego polskiej rodziny w okresie międzywojennym. To stało się tłem do przedstawienia i omówienia wszystkich ważniejszych inicjatyw ustawodawczych podejmowanych przez Sejm i najwyższe władze państwowe, które miały sprzyjać normalizacji życia i prawidłowemu rozwojowi rodziny.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (redakcja)

  Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne


  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny).

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 3


  Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej

  W trzecim tomie polsko-ukraińskich zeszytów naukowych zamieszczono teksty oscylujące wokół problematyki dziecka i dzieciństwa.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (redakcja)

  Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts


  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (redakcja)

  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku, t. 5


  Edukacja dorosłych w Polsce i na Ukrainie (XIX-XXI w.)

  Edukacja dorosłych stała się istotnym elementem działalności pedagogicznej w XIX wieku, kiedy jednym z priorytetowy kierunków okazało się upowszechnianie oświaty.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksander Kobylarek, Jerzy Semków (redakcja)

  Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej


  Artykuły zamieszczone w tomie zostały napisane w trosce o dalszy efektywny byt uniwersytetu na rynku różnych idei, w ciągłej konfrontacji z konkurencyjnymi podmiotami edukacyjnymi.

  Cena: 13.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka

  Familie im Wandel


  Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych socjologią rodziny, pedagogiką, teorią literatury. Kierowana jest także do dydaktów j. niemieckiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem znajomości j. niemieckiego, gdyż oferuje możliwość teoretycznego oraz praktycznego wykorzystania informacji dotyczących tendencji rozwojowych współczesnej niemieckiej literatury dla dzieci i młodzieży.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Malec (redakcja)

  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca zbiorowa, która podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.