Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Literaturoznawstwo

 • Małgorzata Dowlaszewicz

  Diabeł w legendzie


  Wyobrażenia diabła antropomorficznego w średniowiecznej literaturze niderlandzkiej

  Na podstawie exemplów i legend z XIV i XV w. w Niderlandach skonfrontowanych z tekstami literackimi kilka wieków wcześniejszymi autorka przestudiowała wyobrażenia diabła antropomorficznego w średniowiecznej literaturze niderlandzkiej.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Klimas

  Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig


  Publizistische und novellistische Zeitaussagen

  Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Radłowska (redakcja)

  Bonifacy Miązek (1935–2018). Poeta – krytyk – historyk literatury


  Rozprawy i studia historycznoliterackie oraz szkice biograficzne prezentują i poddają analizie dorobek naukowy, poetycki i krytycznoliteracki Bonifacego Miązka – księdza profesora, historyka literatury polskiej, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, cenionego poety i krytyka literackiego, dwukrotnego laureata nagrody londyńskich „Wiadomości”, powszechnie szanowanego duszpasterza wiedeńskiej Polonii, kapłana posługującego w jednej z wiedeńskich parafii. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Gemra

  „Spojrzeć z innej perspektywy”. „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta i wybrane problemy współczesności


  Terry Pratchett jest jednym z najbardziej znanych współczesnych autorów uprawiających fantasy humorystyczną. Książka omawia kilka kwestii, jakie brytyjski autor porusza w swoim najsłynniejszym cyklu – w „Świecie Dysku”. Poszczególne rozdziały poświęcone są takim m.in. zagadnieniom, jak relacja pomiędzy człowiekiem a Absolutem, problem wolności, prawo do prawdy, rozumienie tolerancji czy wreszcie stosunek do śmierci.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom I


  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 53


  W numerze m.in. teksty: Zwischen Affirmation und Ablehnung: Hermann Stehr im Urteil seiner Zeitgenossen Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej, Obtenir l’égalité philosophique. L’accès des femmes àla philosophie en France (1868–1918) Annabelle Bonnet, Gdy runął mur. Literatura polska w dobie przełom Stanisława Beresia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Małyszek, Natalia Południak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 52


  W numerze m.in. teksty: Anny Szóstak Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej, Rafała Szuberta Definicja realna vs. definicja nominalna w języku niemieckich rozpraw prawniczych dziewiętnastego wieku, Marty Filipowskiej Carl Hauptmanns Muse Anna Teichmüller – ein Porträt.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 27


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 28


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Witold Ucherek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 36


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 37


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tomasz Szymański, Witold Ucherek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 41


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Marcin Miodek, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 47  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 49


  W numerze m.in. teksty: Kai Gostkowskiej Złożony świat kolorów w terminologii, czyli o nazwach pigmentów używanych w malarstwie z punktu widzenia semantycznego i pojęciowego, Reginy Solovej O nazywaniu języka władzy. Polsko-francuski rekonesans, Tomasza Małyszka Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017).

  Cena: 45.00 PLN

  95.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 54


  W numerze m.in. teksty: Ewy Matkowskiej Theologische Essays von Rudolf Krämer-Badoni, Ewy Grabowskiej Deutsche Substantivkomposita und ihre Entsprechungen im Dänischen, Miłosza Bukwalta „Kto napisze moją historię?” Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch.

  Cena: 59.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Cieński

  Czytając Poświatowską


  Andrzej Cieński, profesor literaturoznawstwa, proponuje zbiór osobistych – dalekich od naukowej sztampy – przemyśleń, rozważań, notatek poczynionych podczas lektury wierszy Haliny Poświatowskiej, jednej z najbardziej nietuzinkowych poetek polskich drugiej połowy minionego stulecia.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Die Bilder der neuen Frau in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts
  Krystyna Gabryjelska, Mirosława Czarnecka, Christa Ebert (redakcja)

  Die Bilder der neuen Frau in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts


  Lata 20. XX stulecia były czasem znacznego postępu cywilizacyjnego. Towarzyszyły temu znaczące zmiany stylu życia i obyczajów, w czym ważna rola przypadła kobietom. Warto wspomnieć, że zebrane w niniejszym tomie prace sięgają nawet do mniej znanych literatur, np. serbskiej czy południowoafrykańskiej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Marian Ursel

  Aleksander Fredro. Na scenie życia i teatru


  Na książkę złożyły się rozprawy i studia dotyczące dwóch zasadniczych wątków tematyczno-problemowych, związanych z biografią literacką i twórczością Aleksandra Fredry.

  Cena: 24.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gabriela Abrasowicz

  Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010


  Przedmiotem rozważań naukowych autorki jest współczesny teatr południowosłowiański oraz dramatopisarstwo kobiece ujmowane przede wszystkim z perspektywy antropologii ciała i gender studies oraz badań postzależnościowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Kodzis-Sofińska

  Irrwege, Irrgärten, Irrtationen


  Entwicklungsrichtungen der deutschen Theaterstücke nach 1989

  Osiągnięcia współczesnego teatru niemieckiego są żywym tematem badań podejmowanych przez teatrologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Jednakże dotychczasowe studia nad tą materią skupiały się głównie na konkretnych jej aspektach, takich jak recepcja, zagadnienia gatunkowe i transfer kulturowy, lub na analizie poszczególnych utworów.

  Cena: 19.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marta J. Bąkiewicz

  Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna


  Max von der Grün (1926-2005) był bez wątpienia wszechstronnie utalentowanym pisarzem, a także dziennikarzem poruszającym szerokie spektrum tematów w różnych formach literackich i publicystycznych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Synezjusz z Cyreny. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  O snach


  Traktat ten został podobno napisany w ciągu zaledwie jednej nocy (ok. 370–413 r.) z nakazu bóstwa usłyszanego we śnie.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski

  Nowe Ateny. Traktat Dubitantius


  Dubitantius to jeden spośród dwudziestu ośmiu „tytułów” pierwszego tomu Nowych Aten, dzieła kompilacyjnego o charakterze encyklopedycznym wydanego w połowie XVIII w. we Lwowie. 

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Flegon z Tralles

  O dziwach i ludziach długo żyjących


  Grecki zbiór niezwykłych opowieści „O dziwach i ludziach długo żyjących” powstał w II wieku n.e. Jego autorem był wyzwoleniec cesarza Hadriana, Flegon z Tralles, który zebrał i opracował 35 historii dotyczących antropologicznych fenomenów, do których należały m.in. przypadki zmartwychwstań, hermafrodytyzmu, a także nadludzko wielkie szkielety, monstrualne płody oraz nadzwyczaj mnogie ciąże.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Ratajczyk (opracowanie)

  Aviarium staropolskie


  Edycja poświęconych ptakom ksiąg zawartych w trzech szesnastowiecznych zielnikach polskich: Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mistrz Grzegorz. Przekład i opracowanie: Magdalena Wolf

  Cudowności miasta Rzymu


  Cudowności miasta Rzymu to swoisty przewodnik po Wiecznym Mieście napisany przez niejakiego Mistrza Grzegorza.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 55


  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski

  Disiecta membra czyli drobiazgi filologiczne


  Zebrane w tomie teksty traktują o dziełach autorów znanych, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Daniel Naborowski, ale również o tandetnych straganowych druczkach zawierających teksty popularnych pieśni lub o pozostałościach tradycji średniowiecznej obecnych w literaturze polskiego renesansu i baroku.

  Cena: 25.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dorota Zaperty

  Austria i Austriacy w prozie Adama Zielińskiego


  Twórczość Adama Zielińskiego wyrosła z głębokiej potrzeby określenia tożsamości człowieka w skomplikowanym życiorysie, na którą składają się doświadczenia polskie, żydowskie i austriackie. W pracy zostały zaprezentowane te aspekty twórczości pisarza, które wpisują się w austriacki dyskurs dotyczący tworzenia wyznaczników austriackiej tożsamości narodowej.

  Cena: 12.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Bonter

  B. Traven. Tajemniczy autor bestsellerów i jego polska recepcja


  Publikacja poświęcona B. Travenowi, autorowi bestsellerów, który jest nazywany „największą zagadką literacką XX w”.

  Cena: 12.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Jabłecki

  Benjamin Neukirch (1665-1729) – śląski poeta przełomu wieków XVII i XVIII


  Studium biograficzne i historycznoliterackie dorobku pisarza dwóch epok: baroku oraz oświecenia. Autor książki przedstawia nam Neukircha jako poetę wykwintnego, okolicznościowego, jako satyryka, teoretyka oraz tłumacza. Badacz, analizując twórczość Neukircha, zastanawia się również nad problemem periodyzacji epok.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marcin Nowak

  Das ‘Leben in Scheidung’. Conditio humana im Werk von Botho Strauß


  Studium socjologicznoliterackie, w którym analizowane są wybrane teksty niemieckiego pisarza Botho Straußa. Autor doszukuje się w nich elementów krytyki określonych postaw i zachowań współczesnego człowieka.

  Cena: 15.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Pacholski

  Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel. Theodor Fontane als Kriegsberichterstatter


  Rozprawa przynosi szczegółową analizę relacji wojennych Theodora Fontane, niemieckiego powieściopisarza i publicysty, przedstawiciela niemieckiego realizmu XIX w.

  Cena: 12.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Anna Piasta

  Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik


  Rozprawa z pogranicza muzykologii i historii literatury. Przedmiotem badań są relacje między językiem a muzyką na przykładzie niemieckiej pieśni romantycznej.

  Cena: 15.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Subel

  Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania do obecności muzyki w malarstwie, literaturze czy teatrze oraz charakterystyka życia muzycznego, rozwój instytucji, nowych gatunków i form w dobie romantyzmu.

  Cena: 10.00 PLN

  17.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak (redakcja)

  Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór artykułów prezentujących portrety literackie kilkunastu pisarzy niemieckich i polskich z Dolnego i Górnego Śląska. Analizowane są m.in. utwory, w których pojawia się motyw utraconej ojczyzny. Omawiane są teksty zarówno autorów bardzo znanych, jak i mniej głośnych.

  Cena: 25.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Evelyna Schmidt

  Beschreiben des Unbeschreibbaren


  Komik und Holocaust im Schaffen von Jurek Becker und Edgar Hilsenrath

  Studium o komizmie w obrazach zagłady Żydów na przykładzie prozy Jurka Beckera i Edgara Hilsenratha.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Olga Taranek-Wolańska

  Bezsensy ironiczności. Juliusz Słowacki i romantyczne ironie


  Ironia we współczesnej humanistyce traktowana bywa jako figura nieczytelności albo też niewyrażalności sensu. W książce Olga Taranek-Wolańska stawia pytania o ironiczny odłam romantyzmu polskiego.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hans-Joachim Hahn (redakcja)

  Gerhart Hauptmann und ‘die Juden’


  Pokłosie konferencji zorganizowanej w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. Badacze z Niemiec i Polski próbują ustalić rolę i znaczenie Żydów w życiu i dziele śląskiego noblisty.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Emil Feilert

  Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen


  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Jagodziński

  „Ich reise Fuβnoten hinterher” Leben und Werk Dietmar Griesers


  Studium monograficzne poświęcone życiu i działalności twórczej austriackiego pisarza Dietmara Griesera, jednego z najważniejszych przedstawicieli niemieckojęzycznej literatury faktu.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Kasperski, Żaneta Nalewajk (redakcja)

  Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator


  Czy i jakim nowatorem był Poe? W jakim stopniu jego pisarstwo zrywało z przeszłością, w jakim zaś było od niej zależne? Czy i na ile odrywał się on od dostępnej mu współczesności oraz wykraczał w przyszłość? Jakie kierunki w literaturze inspirował?

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Katarzyna Norkowska

  Ein vereinnahmter Klassiker? Das Goethe-Bild im Werk Gottfried Benns


  Przedmiotem analizy uczyniła autorka „produktywną” recepcję twórczości Goethego w pisarstwie eseistycznym i poetyckim Gottfrieda Benna.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Kuligowski

  Epaenus sive Aenigma. Dwa słowa o "Pytyjskiej drugiej"


  Książka stanowi rozbudowaną interpretację liczącego niespełna sto wierszy ułamka poezji starogreckiej, słynnej ody "Pytyjskiej drugiej" Pindara – uznawanej za najbardziej tajemniczy utwór tego przysłowiowo trudnego, hermetycznego poety. Autor interpretacji wykorzystuje te same techniki retoryczne, z których korzysta Pindar, i uzyskuje dzięki temu swoiste podwojenie sytuacji hermeneutycznej, którą jest każda lektura.

  Cena: 10.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Arletta Szmorhun

  Erfahrung und Erinnerung in der poetischen Sprache von Peter Paul Wiplinger


  Monograficzne przedstawienie twórczości wiedeńskiego poety Petera Paula Wiplingera, znanego reprezentanta austriackiej literatury zaangażowanej.

  Cena: 15.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochanowska-Nieborak

  Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku


  Książka pragnie przybliżyć czytelnikowi obraz Polski i Polaków w największych niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX w. – Brockhausie oraz Meyerze. Osiągały najwyższe nakłady oraz charakteryzowały się największą liczbą wydań w tym okresie, co pozwala na analizę porównawczą kolejnych wydań oraz wyłonienie najważniejszych etapów w kształtowaniu się niemieckiego obrazu Polski. Dla porównania przytaczane były także przykłady z dwóch leksykonów o mniejszej liczbie nakładów, którym również udało się pozyskać stałe grono czytelników – są to Pierer oraz Herder.

   

  Cena: 20.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Friedrich Schiller. W dwusetną rocznicę śmierci


  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena: 22.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Friedrich Schiller. W dwusetną rocznicę śmierci / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena: 18.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Dariusz Lewera

  Lekarz jako autor i bohater literacki / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka prezentuje dorobek pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego, reprezentują zarazem stan lekarski.

  Cena: 42.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Dariusz Lewera

  Lekarz jako autor i bohater literacki


  Książka prezentuje dorobek pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego, reprezentują zarazem stan lekarski.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Czapiga-Klag

  Światy magiczne. Gry z symboliką w klechdach i dramatach Bolesława Leśmiana / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór czterech obszernych, interesujących studiów poświęconych twórczości Bolesława Leśmiana. Wszystkie dotyczą symboli związanych z magią, które pisarz wykorzystał w swoich baśniach i dramatach, nadając im nowe znaczenia.

  Cena: 24.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Czapiga-Klag

  Światy magiczne. Gry z symboliką w klechdach i dramatach Bolesława Leśmiana


  Zbiór czterech obszernych, interesujących studiów poświęconych twórczości Bolesława Leśmiana. Wszystkie dotyczą symboli związanych z magią, które pisarz wykorzystał w swoich baśniach i dramatach, nadając im nowe znaczenia.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ernest Kuczyński

  Historia i teraźniejszość. Życie i twórczość Marion Grafin Donhoff


  W publikacjach hrabiny Polaków najczęściej pozytywnie zaskakiwał obiektywizm wypowiedzi, ponieważ prawie każdy temat był ukazany z punktu widzenia obu stron, przy czym pozwalał on na wyciągnięcie własnych wniosków, prezentując tym samym w obrazowy sposób omawiane problemy.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak

  „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...” Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej


  Książka ta omawia znaczenie prognostyków i znaków cudownych w przestrzeni wyobrażeń kultury staropolskiej.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monika Zaśko-Zielińska, Dorota Nowicka, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 51


  W numerze m.in. teksty: Moniki Zaśko-Zielińskiej Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu, Marii Rudnickiej Od stosunków feudalnych do dziadka. Co znaczy słowo senior i jaka jest jego stabilność ekspresywna, Wojciecha Paszyńskiego Polska jak Wandalia. Kocepcja wandlska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich oraz Edwarda Białka i Marty Kuc Zur Rilke-Forschung in der frühen Nachkriegszeit anhand der Briefe von Dieter Bassermann an Helmut Wocke.

  Cena: 49.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki (red.), Edward Białek (współpr.)

  Orbis Linguarum, vol. 50


  Kolejny, jubileuszowy, numer „Orbis Linguarum” został przygotowany przez pracowników Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Przeważają w nim teksty w języku francuskim, które oscylują wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych ze znaczeniem i sensem, zarówno w ujęciu językoznawczym, jak i literaturoznawczym.

  Cena: 49.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Witwicki. Opracowanie: Ludwika Ślękowa i Aleksandra Oszczęda

  Abrys doczesnej szczęśliwości


  Abrys doczesnej szczęśliwości biskupa Stanisława Witwickiego, wyda­ny po raz pierwszy w 1685 roku, był w swoich czasach i w stuleciu następnym dziełem popularnym.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wilhelm Hauff

  Baśnie


  Baśnie Wilhelma Hauffa są ukoronowaniem dorobku tego przedwcześnie zmarłego pisarza niemieckiego (1802-1827). W swojej formie nawiązują one do znanych podówczas tekstów tego gatunku ze zbioru Braci Grimmów oraz do tradycji XVIII-wiecznych francuskich contes des fees

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Mirosława Czarnecka (redakcja)

  Carl und Gerhart Hauptmann. Zwischen regionaler Vereinnahmung und europäischer Perspektivierung / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom pokonferencyjny; zawiera referaty wygłoszone na sesji naukowej poświęconej wybranym aspektom twórczości Carla i Gerharta Hauptmannów.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Lidia Czarska

  Carówna Lodowinka i inne baśnie


  Przekład: Nelly Staffa, Ryszard Waksmund

  Baśnie Czarskiej pozostają w cieniu jej dorobku powieściowego, kierowanego przeważnie do dorastającej młodzieży. Rewolucja bolszewicka usunęła je ze szkolnych i publicznych bibliotek, ponieważ nie wspierały oficjalnej ideologii. 

  Cena: 35.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Lidia Czarska

  Carówna Lodowinka i inne baśnie / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przekład: Nelly Staffa, Ryszard Waksmund

  Baśnie Czarskiej pozostają w cieniu jej dorobku powieściowego, kierowanego przeważnie do dorastającej młodzieży. Rewolucja bolszewicka usunęła je ze szkolnych i publicznych bibliotek, ponieważ nie wspierały oficjalnej ideologii. 

  Cena: 25.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stefan Kiedroń

  Christian Hofman von Hofmanswaldau und seine ‘niederländische Welt’


  Publikacja wrocławskiego germanisty i niderlandysty poświęcona życiu i twórczości Christiana Hofmana von Hofmanswaldau (1616-1679).

  Cena: 32.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (przekład i opracowanie)

  Czyściec świętego Patryka


  Wśród miejsc uchodzących w średniowieczu za wejścia do podziemnego świata zmarłych największą sławę zyskała sobie położona na małej skalistej wysepce jeziora Lough Derg w północno-zachodniej Irlandii tajemnicza jaskinia.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Der Hüter des Humanen


  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena: 28.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Bzdok

  Der „schwierige Schlesier” Hans Niekrawietz’ Anteil am oberschlesischen Literaturbetrieb im bundesdeutschen „Exil”


  Eine kritische Standortbestimmung anhand seiner Korrespondenz und anderer Quellen

  Szczegółowa prezentacja postaci i dorobku pisarza śląskiego Hansa Niekrawietza, laureata Nagrody Literackiej im. Eichendorffa, jednej z bardziej kontrowersyjnych osobistości niemieckiego życia literackiego w okresie powojennym.

  Cena: 15.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (redakcja)

  Der Heiligen Schrift auf der Spur


  Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur

  Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Tom zawiera rozprawy dokumentujące recepcję Biblii w literaturze współczesnej.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek

  Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur


  Książka, która po polsku nosiłaby tytuł: „Zagubiona granica między życiem i śmiercią w zwierciadle współczesnej literatury”, przedstawia fenomen śmierci klinicznej oraz  innych doznań z pogranicza życia i śmierci w niemieckiej literaturze współczesnej.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ryszard Waksmund, Dorota Michułka (redakcja)

  Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdyscyplinarnych prac o problematyce łowieckiej, wśród nich najważniejsze to Z Mickiewiczem na łowach i Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności.

  Cena: 38.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Sadkowska-Fidala

  Edmond et Jules de Goncourt en Pologne. 1860–1918


  W dzisiejszych czasach nazwisko Goncourtów jest kojarzone przede wszystkim z nagrodą ich imienia, ufundowaną przez starszego z braci. Nawet we Francji dzieło Edmonda i Julesa jest dużo mniej znane szerokiej publiczności niż na przykład dzieło Zoli.

  Cena: 52.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański (redakcja)

  Foi, croyance et incroyance au XIX siècle


  Jak mówić o wierze w XIX wieku, wieku wątpliwości i pytań, zrodzonym z rewolucji francuskiej i niosącym ze sobą kolejne rewolucje i daleko idące zmiany, tak na płaszczyźnie literackiej i artystycznej, jak społeczno-politycznej czy naukowo-technicznej? W jakim stopniu i w jakiej formie wiara jest w nim jeszcze obecna?

  Cena: 27.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Emilia Żybert, Jacek Sokolski (przekład)

  Historia Adama i Ewy


  Wstęp i komentarz: Jacek Sokolski

  Jeżeli wierzyć niektórym dawnym pisarzom, Adam i Ewa zostali wygnani z Raju niemal natychmiast potem, jak Bóg ich do niego wprowadził (zdarzali się i tacy, którzy utrzymywali, że nastąpiło to tego samego dnia).

  Cena: 18.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Morciniec

  Historia literatury niderlandzkiej do końca 19. wieku


  Opracowanie niniejsze daje przegląd historii literatury niderlandzkiej od pierwszych zabytków staroniderlandzkich aż do czasów odnowy literackiej pod koniec 19. wieku. 

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (opracowanie)

  Historia o kobiecie papieżu


  Przedziwna legenda o kobiecie, która podstępem, udając mężczy­znę, zdołała dostać się na tron Piotrowy, poczynając od połowy XIII w. pojawiała się w formie krótkich wzmianek w dziełach niektórych kronikarzy i autorów kolekcji kaznodziejskich przykładów.

  Cena: 24.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Emilia Żybert (przekład i opracowanie)

  Hymny orfickie


  Hymny orfickie są zbiorem pieśni heksametrycznych poświęconych greckim oraz małoazjatyckim boginiom i bogom.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków


  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 15.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Feliks Przybylak

  Inskrypcje ulotności


  Praca próbuje uchwycić wspólne momenty w twórczości tych autorów, którzy zaproponowali nowy model poetyki, decydujący o obliczu literatury współczesnej.

  Cena: 16.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Cieński

  Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta


  Profesor literaturoznawstwa Andrzej Cieński pokazał wiersze Herberta takimi, jakie udało mu się je zobaczyć. Dłuższe interpretacje wierszy sąsiadują z krótkimi notatkami o tekstach. Książka osobista, niestandardowa.  

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Justyna Ratajczyk (opracowanie)

  Koło ptastwa powietrznego


  Anonimowa broszurka wydana zapewne w drugiej połowie XVII w. ma charakter satyry politycznej. Akcja toczy się w królestwie ptaków, którego przedstawiciele gromadzą się, aby wybrać spośród siebie nowego władcę. 

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (przekład i opracowanie)

  Księga monstrów


  Liber monstrorum de diversis generibus to niewielkie encyklopedyczne dziełko powstałe, jak wszystko na to wskazuje, w VII albo VIII w. Jego autorem był nieznany z imienia (najprawdopodobniej anglosaski) zakonnik, który zebrał tu pochodzące z różnych źródeł przyrodnicze i etnograficzne rewelacje, często wyrażając zresztą przy tej okazji swój sceptycyzm wobec treści przekazanych przez starożytnych pisarzy.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Żarski (redakcja)

  Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura


  Wspópraca: Tomasz Piasecki

  Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)

 • Emilia Żybert (przekład i opracowanie)

  Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni


  Traktat Kyranides za­wiera wiedzę magiczno-medyczną na temat ukrytych właściwości roślin, zwierząt i kamieni. 

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Szczurek (opracowanie)

  Lapidarium staropolskie


  Adresatami dawnych zielników byli przede wszystkim lekarze i aptekarze. Dzieła te były encyklopediami w systematyczny sposób porządkującymi i opisującymi wszystko to, co składało się na ówczesną materia medica.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Libor Martinek

  Lašsko-evropskỳ básník Óndra Łysohorsky. Monografie


  Literaturoznawcza monografia poświęcona jest postaci i twórczości „trilingwalnego” poety, epigramatyka, tłumacza i eseisty dr. Erwina Goja (Erwin Goy), poety pochodzącego z Frýdku w Republice Czeskiej, który posługiwał się pseudonimem Óndra Łysohorsky.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Bereś

  Niepamięć. O literaturze polskiej XX wieku


  Ta książka opowiada o kilku wyprawach w poszukiwaniu spraw przez kogoś zapomnianych albo ukrytych – przed sobą lub innymi.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Bereś

  Niepamięć. O literaturze polskiej XX wieku / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Ta książka opowiada o kilku wyprawach w poszukiwaniu spraw przez kogoś zapomnianych albo ukrytych – przed sobą lub innymi.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak

  Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia


  Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia to dotyczący magii rozdział z części trzeciej Nowych Aten – sławnej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, wydanej drukiem w połowie XVIII wieku. 

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak, Eliza Orman

  Nowe Ateny. Nowy Plinijusz


  Nowy Plinijusz to poświęcony naturze wywód z części trzeciej Nowych Aten – sławnej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, wydanej drukiem w połowie XVIII wieku.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Jacek Sokolski

  Nowe Ateny. Umbry objaśnione


  Obszerny dwudziesty trzeci rozdział Nowych Aten, sławnej na swój sposób encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki

  O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów


  Wydany w początkach XVII wieku, chociaż powstały w poprzednim stuleciu niewielki utwór O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów znakomicie wpisuje się w nurt bardzo popularnej w dobie renesansu literatury etnograficznej. Znaleźć z nim można zarówno wzmianki dotyczące położenia, klimatu oraz historii, jak i wiadomości związane ze strukturą społeczną oraz szeroko pojętą kulturą omawianych ludów.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Psellos

  O demonach


  Przypisywane bizantyńskiemu erudycie i pisarzowi Michałowi Psellosowi (XI w.) dwa teksty traktują o herezjach, demonach oraz szeroko pojętej wiedzy tajemnej, jaką mieli dysponować starożytni.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Plutarch. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajduje


  Dzieło zawiera informacje o zgubnych namiętnościach, które stają się przyczyną zmian nazw rzek oraz gór występujących w niemal całym świecie znanym ówcześnie Grekom.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim)

  O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc.


  Wstęp i komentarz: Jacek Sokolski

  Opis świata demonicznych istot, wywo­dzących się głównie z niemieckiego folkloru i średniowiecznej poezji.

  Cena: 22.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Albert Wielki. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Joanna Zagożdżon

  O sekretach białogłowskich


  Wstęp: Joanna Zagożdżon

  Dzieło opisuje roz­rodcze funkcje niewieściego ciała, miesiączkę, powstawanie zarodka i formowanie się płodu, oznaki poczęcia i płci dziecka w łonie matki.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Poklatecki. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Ewa Madeyska

  O snach i czarach


  Opatrzona obszernym wstępem i komentarzami edycja dwóch dzieł Snów dobrych obrona a szkodliwych przestroga i Pogrom czarnoksięskie błędy, latawców zdrady i alchimickie fałsze.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Krzyżostaniak

  Od Somosierry do Saragossy


  Wiele razy do roku podczas uroczystości w Polsce i za granicą rozbrzmiewają słowa: Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Czy pod tą opinią o Napoleońskich zwycięstwach podpisaliby się Polacy wcieleni w 1808 roku do Wielkiej Armii i w jej szeregach skierowani do walk na Półwyspie Iberyjskim podczas hiszpańskiej wojny o niepodległość?

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Antygon z Karystos. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  Opowieści niezwykłe


  Autor w swojej pracy gromadzi wiedzę zaczerpniętą z różnych dzieł przyrodniczych, historycznych i geograficznych powstałych w wiekach V i IV.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Libor Martinek

  Paweł Kubisz. Monografie


  Książka przybliża życie i twórczość jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy czeskich Śląska Cieszyńskiego, barda cieszyńskiego ludu, Pawła Kubisza (1907–1968) – poety, prozaika, dramatopisarza, publicysty.

  Cena: 30.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Marcińczak (przekład)

  Podróże Jana z Mandeville


  Opowieść o powstaniu jednego z największych bestsellerów późnego średniowiecza, przesyconego fantastyką sprawozdania z egzotycznej wyprawy, przełożonego na kilka europejskich języków, najpierw nie­ustannie kopiowanego, a następnie systematycznie przedrukowywa­nego aż po wiek osiemnasty.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dawid Szkoła

  Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ‘56


  Autor w książce skupia się na wieloznaczności terminu „egzystencjalizm” oraz bada niespokojne granice literatury i filozofii, ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochan (opracowanie)

  Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu


  Szesnastowieczny utwór o charakterze moralizatorskim, z którego czytelnik ma się dowiedzieć, skąd wzięła się diabelska zawiść do rodzaju ludzkiego i nauczyć się, jak przejrzeć podstępne działania czarta. 

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (opracowanie)

  Proroctwo Pseudo-Metodiusza


  z Wykładem Wolfganga Aytingera

  Sławne w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie dzieło historyczno-apokaliptyczne, przedstawione w jego staropol­skiej wersji z drugiej połowy XVI wieku.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Tarnogórska, Katarzyna Lisowska (redakcja)

  Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze


  Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny

  Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Tarnogórska, Katarzyna Lisowska (redakcja)

  Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny

  Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji.

  Cena: 40.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 21 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze m. in.: Christa Wolf im Gesprach mit Hubert Orłowski; Paul Gerhard Klussmann "Wissenschaft und Kunst der Interpretation"; Karl Konrad Polheim "Eichendorffs Vermischte Schriften von 1866"; Birgit Sekulski "Was ist ein Stammtisch?"; Leszek Żyliński "Regionalizm uniwersalny albo fenomen BORUSSII".

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 23 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze czasopisma zebrano prace ofiarowane prof. Annie Stroce w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 24 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W tym numerze m. n.:
  Maria Król "Die mittelalterliche Chronik und "Chronik" bei Christoph Hein";
  Henk J. Konig "E. T. A. Hoffman in Holland. Neue Funde";
  Paweł Zimniak "Verspatete Geburt. Zum niederschlesischen Bezug der Lyrik von Cristian Saalberg";

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Zdzisław Latajka, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 25 / OUTLET


  Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Norbert Heisig

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 30 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 31 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 32 / OUTLET


  Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒


  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maciej Eder (przekład i opracowanie)

  Rozmowy Salomona z Marchołtem


  Anonimowy utwór będący przeróbką czy też adaptacją wcześniejszych wzorów i źródeł, w których Salomon, biblijny król, spiera się słownie z odrażająco brzydkim Marchołtem.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aннa Ƃoгинcкaя (Anna Boginskaya)

  Три фрагмента о любви / (Trzy fragmenty o miłości)


  Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов XX века

  Autorka analizuje mało rozpoznane dotychczas zagadnienie dyskursu miłosnego w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku.

  Cena: 25.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  Zbigniew Herbert. Poeta między kulturami / Ein Dichter zwischen den Kulturen


  Niniejszy tom jest rezultatem trzydniowych dyskusji o znaczeniu i wpływie Herberta oraz jego poezji na współczesnych odbiorców.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Palingeniusz (Marcellus Palingenius Stellatus)

  Zodiak życia


  Wstęp: Urszula Bednarz i Jacek Sokolski

  Zodiacus vitae, obszerny łaciński poemat, którego autorem był dość tajemniczy Marcellus Palingenius Stellatus, ukazał się po raz pierw­szy drukiem w Wenecji, najprawdopodobniej w roku 1536.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (przekład i opracowanie)

  Uczta Cypriana


  Uczta Cypriana opowiada o uroczystościach weselnych, jakie król Joel wyprawił w Kanie Galilejskiej. 

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Libor Martinek

  Wilhelm Przeczek. Monografie


  Monografia poświęcona została Wilhelmowi Przeczkowi (1936–2006) – poecie, prozaikowi, tłumaczowi i publicyście, który należał do czołówki poetów polskich czeskiego Śląska Cieszyńskiego, nazywanego niekiedy Zaolziem.

  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (redakcja)

  Wizja Tnugdala


  Opis zaświatowej podróży grzesznego rycerza Tnugdala. Bohater utworu odbył ją, pozostając w stanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, śmierci klinicznej. Prowadzony przez swojego Anioła Stróża, odwiedza piekło

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (redakcja)

  Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa


  z dodaniem nowego przekładu greckiego oryginału w opracowaniu Artura Pacewicza

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochan (opracowanie)

  Czarownica powołana


  W 1639 roku ukazała się drukiem anonimowa Czarownica powołana – pierwsze napisane po polsku dzieło, w którym sprzeciwiono się nadużyciom w sprawach czarownic. Traktat był przeznaczony dla sędziów odgrywających główną rolę w procesie inkwizycyjnym, na których spoczywał ciężar postępowania i od których roztropności zależało życie podsądnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.