Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Literaturoznawstwo

 • Małgorzata Czapiga-Klag

  Światy magiczne. Gry z symboliką w klechdach i dramatach Bolesława Leśmiana


  Zbiór czterech obszernych, interesujących studiów poświęconych twórczości Bolesława Leśmiana. Wszystkie dotyczą symboli związanych z magią, które pisarz wykorzystał w swoich baśniach i dramatach, nadając im nowe znaczenia.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Libor Martinek

  Paweł Kubisz. Monografie


  Książka przybliża życie i twórczość jednego z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy czeskich Śląska Cieszyńskiego, barda cieszyńskiego ludu, Pawła Kubisza (1907–1968) – poety, prozaika, dramatopisarza, publicysty.

  Cena: 30.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Dowlaszewicz

  Diabeł w legendzie


  Wyobrażenia diabła antropomorficznego w średniowiecznej literaturze niderlandzkiej

  Na podstawie exemplów i legend z XIV i XV w. w Niderlandach skonfrontowanych z tekstami literackimi kilka wieków wcześniejszymi autorka przestudiowała wyobrażenia diabła antropomorficznego w średniowiecznej literaturze niderlandzkiej.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Klimas

  Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig


  Publizistische und novellistische Zeitaussagen

  Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  Zbigniew Herbert. Poeta między kulturami / Ein Dichter zwischen den Kulturen


  Niniejszy tom jest rezultatem trzydniowych dyskusji o znaczeniu i wpływie Herberta oraz jego poezji na współczesnych odbiorców.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura


  Publikacja stanowi czwarty tom cyklu monografii slawistycznych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Norbert Morciniec

  Historia literatury niderlandzkiej do końca 19. wieku


  Opracowanie niniejsze daje przegląd historii literatury niderlandzkiej od pierwszych zabytków staroniderlandzkich aż do czasów odnowy literackiej pod koniec 19. wieku. 

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dawid Szkoła

  Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ‘56


  Autor w książce skupia się na wieloznaczności terminu „egzystencjalizm” oraz bada niespokojne granice literatury i filozofii, ich wzajemne przenikanie się i oddziaływanie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański (redakcja)

  Foi, croyance et incroyance au XIX siècle


  Jak mówić o wierze w XIX wieku, wieku wątpliwości i pytań, zrodzonym z rewolucji francuskiej i niosącym ze sobą kolejne rewolucje i daleko idące zmiany, tak na płaszczyźnie literackiej i artystycznej, jak społeczno-politycznej czy naukowo-technicznej? W jakim stopniu i w jakiej formie wiara jest w nim jeszcze obecna?

  Cena: 27.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agata Sadkowska-Fidala

  Edmond et Jules de Goncourt en Pologne. 1860–1918


  W dzisiejszych czasach nazwisko Goncourtów jest kojarzone przede wszystkim z nagrodą ich imienia, ufundowaną przez starszego z braci. Nawet we Francji dzieło Edmonda i Julesa jest dużo mniej znane szerokiej publiczności niż na przykład dzieło Zoli.

  Cena: 52.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aннa Ƃoгинcкaя (Anna Boginskaya)

  Три фрагмента о любви / (Trzy fragmenty o miłości)


  Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов XX века

  Autorka analizuje mało rozpoznane dotychczas zagadnienie dyskursu miłosnego w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Radłowska (redakcja)

  Bonifacy Miązek (1935–2018). Poeta – krytyk – historyk literatury


  Rozprawy i studia historycznoliterackie oraz szkice biograficzne prezentują i poddają analizie dorobek naukowy, poetycki i krytycznoliteracki Bonifacego Miązka – księdza profesora, historyka literatury polskiej, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, cenionego poety i krytyka literackiego, dwukrotnego laureata nagrody londyńskich „Wiadomości”, powszechnie szanowanego duszpasterza wiedeńskiej Polonii, kapłana posługującego w jednej z wiedeńskich parafii. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Krzyżostaniak

  Od Somosierry do Saragossy


  Wiele razy do roku podczas uroczystości w Polsce i za granicą rozbrzmiewają słowa: Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Czy pod tą opinią o Napoleońskich zwycięstwach podpisaliby się Polacy wcieleni w 1808 roku do Wielkiej Armii i w jej szeregach skierowani do walk na Półwyspie Iberyjskim podczas hiszpańskiej wojny o niepodległość?

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Gemra

  „Spojrzeć z innej perspektywy”. „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta i wybrane problemy współczesności


  Terry Pratchett jest jednym z najbardziej znanych współczesnych autorów uprawiających fantasy humorystyczną. Książka omawia kilka kwestii, jakie brytyjski autor porusza w swoim najsłynniejszym cyklu – w „Świecie Dysku”. Poszczególne rozdziały poświęcone są takim m.in. zagadnieniom, jak relacja pomiędzy człowiekiem a Absolutem, problem wolności, prawo do prawdy, rozumienie tolerancji czy wreszcie stosunek do śmierci.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Libor Martinek

  Wilhelm Przeczek. Monografie


  Monografia poświęcona została Wilhelmowi Przeczkowi (1936–2006) – poecie, prozaikowi, tłumaczowi i publicyście, który należał do czołówki poetów polskich czeskiego Śląska Cieszyńskiego, nazywanego niekiedy Zaolziem.

  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maria Tarnogórska, Katarzyna Lisowska (redakcja)

  Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze


  Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny

  Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Angela Bajorek (redakcja)

  Szczęśliwy, kto poznał Janoscha / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben


  Literackie korzenie tożsamości / Literarische Wurzeln der Identität

  Książka poświęcona Janoschowi, barwnej postaci kultury literackiej krajów języka niemieckiego, najsłynniejszemu obywatelowi dawnego i dzisiejszego Zabrza.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Żarski (redakcja)

  Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura


  Wspópraca: Tomasz Piasecki

  Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom I


  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom II


  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Cena: 37.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom III


  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Cena: 37.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Komisaruk

  Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet


  (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska)

  Blokada Leningradu jest bodaj jednym z najważniejszych wydarzeń, które stanowią źródło nieprzepracowanej traumy w historii Związku Radzieckiego. […] Ostatnie lata przyniosły wiele świadectw autentycznych i liczne opracowania uczciwie dokumentujące tamte wydarzenia.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Izabella Malej, Agnieszka Matusiak, Anna Paszkiewicz (redakcja)

  Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czułości


  Praca zbiorowa prezentuje wyniki najnowszych badań nad zjawiskiem czułych modernizmów w ujęciu literacko-teoretycznym, historyczno-literackim, kulturoznawczym.

  Cena: 46.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Radłowska, Edward Białek (redakcja)

  Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego


  Animatorzy życia artystycznego - tłumacze - instytucje kultury

  Zebrane w tomie rozprawy przynoszą wyniki badań literaturoznawców, historyków, socjologów i historyków sztuki nad historią polsko-austriackich powinowactw kulturalnych w przeszłości i czasach nam współczesnych.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 24


  W tym numerze m. n.:
  Maria Król "Die mittelalterliche Chronik und "Chronik" bei Christoph Hein";
  Henk J. Konig "E. T. A. Hoffman in Holland. Neue Funde";
  Paweł Zimniak "Verspatete Geburt. Zum niederschlesischen Bezug der Lyrik von Cristian Saalberg";

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek, Tomasz Wysłobocki (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 53


  W numerze m.in. teksty: Zwischen Affirmation und Ablehnung: Hermann Stehr im Urteil seiner Zeitgenossen Edwarda Białka i Justyny Radłowskiej, Obtenir l’égalité philosophique. L’accès des femmes àla philosophie en France (1868–1918) Annabelle Bonnet, Gdy runął mur. Literatura polska w dobie przełom Stanisława Beresia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Tomasz Małyszek, Natalia Południak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 52


  W numerze m.in. teksty: Anny Szóstak Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej, Rafała Szuberta Definicja realna vs. definicja nominalna w języku niemieckich rozpraw prawniczych dziewiętnastego wieku, Marty Filipowskiej Carl Hauptmanns Muse Anna Teichmüller – ein Porträt.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monika Zaśko-Zielińska, Dorota Nowicka, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 51


  W numerze m.in. teksty: Moniki Zaśko-Zielińskiej Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu, Marii Rudnickiej Od stosunków feudalnych do dziadka. Co znaczy słowo senior i jaka jest jego stabilność ekspresywna, Wojciecha Paszyńskiego Polska jak Wandalia. Kocepcja wandlska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich oraz Edwarda Białka i Marty Kuc Zur Rilke-Forschung in der frühen Nachkriegszeit anhand der Briefe von Dieter Bassermann an Helmut Wocke.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki (red.), Edward Białek (współpr.)

  Orbis Linguarum, vol. 50


  Kolejny, jubileuszowy, numer „Orbis Linguarum” został przygotowany przez pracowników Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Przeważają w nim teksty w języku francuskim, które oscylują wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych ze znaczeniem i sensem, zarówno w ujęciu językoznawczym, jak i literaturoznawczym.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 21


  W tym numerze m. in.: Christa Wolf im Gesprach mit Hubert Orłowski; Paul Gerhard Klussmann "Wissenschaft und Kunst der Interpretation"; Karl Konrad Polheim "Eichendorffs Vermischte Schriften von 1866"; Birgit Sekulski "Was ist ein Stammtisch?"; Leszek Żyliński "Regionalizm uniwersalny albo fenomen BORUSSII".

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 23


  W tym numerze czasopisma zebrano prace ofiarowane prof. Annie Stroce w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Zdzisław Latajka, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 25


  Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Norbert Heisig

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Orbis Linguarum, vol. 26
  praca zbiorowa

  Orbis Linguarum, vol. 26


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 27


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 28


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Orbis Linguarum, vol. 29
  Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 29


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 30


  Cena: 10.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 31


  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 32


  Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag

  Cena: 15.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 33


  Nowy Tom Orbis Linguarum dedykujemy Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu. Poznański uczony, który w ubiegłym roku skończył 70 lat, pozostał nadal czynny w nauce, dydaktyce i w życiu intelektualnym. Nasz gest nie wynika więc z chęci pożegnania, ale z potrzeby odnotowania faktu ważnego dla nas - jego przyjaciół, uczniów, czytelników.

  Cena: 15.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 35


  35 tom Orbis Linguarum dedykujemy pamięci zmarłego przed dziesięciu laty Profesora Konrada Gajka (ur. 17.021931 w Dąbrowie Górniczej, zm, 18.02.1999 we Wrocławiu), wybitnego wrocławskiego germanisty, historyka literatury niemieckiej, znamienitego znawcy XVII-wiecznej kultury śląskiej, niezapomnianego wychowawcy wielu pokoleń studentów, z zamiłowania myśliwego i gawędziarza.

  Cena: 15.00 PLN

  58.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Witold Ucherek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 36


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 37


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Mirosława Czarnecka, Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 38


  Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki

  Cena: 25.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marek Bojarski, Aleksandra Kubicz, Gerhard M. Oremek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 39


  Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Heisig

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Ewa Rychter (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 40


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Tomasz Szymański, Witold Ucherek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 41


  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Katarzyna Lisowska, Jan Pacholski (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 42


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Grzegorz Kowal, Jaroslaw Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 43


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Katarzyna Nowakowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 44


  Cena: 45.00 PLN

  75.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 45


  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 46


  Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag

  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Angela Bajorek, Edward Białek, Małgorzata Chrobak (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 48  Cena: 60.00 PLN

  90.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marcin Miodek, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 47  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek, Edward Białek (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 49


  W numerze m.in. teksty: Kai Gostkowskiej Złożony świat kolorów w terminologii, czyli o nazwach pigmentów używanych w malarstwie z punktu widzenia semantycznego i pojęciowego, Reginy Solovej O nazywaniu języka władzy. Polsko-francuski rekonesans, Tomasza Małyszka Metafizyczna funkcja literatury w tomie Hartmuta Langego „Über das Poetische” (2017).

  Cena: 60.00 PLN

  95.00 PLN   w tym VAT 8%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 54


  W numerze m.in. teksty: Ewy Matkowskiej Theologische Essays von Rudolf Krämer-Badoni, Ewy Grabowskiej Deutsche Substantivkomposita und ihre Entsprechungen im Dänischen, Miłosza Bukwalta „Kto napisze moją historię?” Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch.

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wilhelm Hauff

  Baśnie


  Baśnie Wilhelma Hauffa są ukoronowaniem dorobku tego przedwcześnie zmarłego pisarza niemieckiego (1802-1827). W swojej formie nawiązują one do znanych podówczas tekstów tego gatunku ze zbioru Braci Grimmów oraz do tradycji XVIII-wiecznych francuskich contes des fees

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Lidia Czarska

  Carówna Lodowinka i inne baśnie


  Przekład: Nelly Staffa, Ryszard Waksmund

  Baśnie Czarskiej pozostają w cieniu jej dorobku powieściowego, kierowanego przeważnie do dorastającej młodzieży. Rewolucja bolszewicka usunęła je ze szkolnych i publicznych bibliotek, ponieważ nie wspierały oficjalnej ideologii. 

  Cena: 35.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Maciejewska, Iga Pękala, Marek Okólski, Michał Pick (redakcja)

  Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych


  Małgorzata Mieszek zajmuje się „elementami wokalno-muzycznymi” (przede wszystkim na podstawie drukowanych sumariuszy teatralnych), ich rolą w przedstawieniach teatru jezuickiego. Autorka rozpoczyna pracę przez wprowadzenie wątków ogólnych dotyczących celów, środków, ewolucji, oddziaływania społecznego teatru jezuickiego. Praca ma dzięki temu pouczający, encyklopedyczny i przeglądowy charakter, zapewniając czytelnikowi wgląd w najważniejsze aspekty funkcjonowania „muzyki” w dramatach jezuickich (liczne przykłady w tekście). Anna Maciejewska analizuje zjawisko „tańca” w kulturze dworskiej widzianej oczyma przede wszystkim Łukasza Górnickiego i jego czytelników. Autorka podejmuje też ważny problem „dystynkcji” społecznej, a także fenomen tańca w powiązaniu z ideałem sprezzatura.

  dr hab. Witold Wojtowicz, prof. IBL PAN

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Cieński

  Czytając Poświatowską


  Andrzej Cieński, profesor literaturoznawstwa, proponuje zbiór osobistych – dalekich od naukowej sztampy – przemyśleń, rozważań, notatek poczynionych podczas lektury wierszy Haliny Poświatowskiej, jednej z najbardziej nietuzinkowych poetek polskich drugiej połowy minionego stulecia.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Der Hüter des Humanen


  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena: 28.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der Triumph des Mythos
  Cezary Lipiński

  Der Triumph des Mythos


  Carl Wilhelm Salice-Contessa nie należy do najbardziej znanych niemieckich autorów I połowy XIX wieku. Publikacja ta służy przypomnieniu tej postaci, a zarazem uzupełnia literacki krajobraz Śląska minionych stuleci.

  Cena: 16.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sven Hanuschek (redakcja)

  Der Zukunftsfette. Neue Beiträge zum Werk Elias Canettis


  Zbiór rozpraw poświęconych twórczości laureata Nagrody Nobla.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Die Bilder der neuen Frau in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts
  Krystyna Gabryjelska, Mirosława Czarnecka, Christa Ebert (redakcja)

  Die Bilder der neuen Frau in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts


  Lata 20. XX stulecia były czasem znacznego postępu cywilizacyjnego. Towarzyszyły temu znaczące zmiany stylu życia i obyczajów, w czym ważna rola przypadła kobietom. Warto wspomnieć, że zebrane w niniejszym tomie prace sięgają nawet do mniej znanych literatur, np. serbskiej czy południowoafrykańskiej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Joanna Skubisz

  O Kupidynie na łyżwach i nie tylko


  Emblematy niderlandzkiego Złotego Wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

  Emblematyka, gatunek będący połączeniem słowa i obrazu, budzi ciekawość wielu badaczy. Niderlandzka emblematyka powstała w Złotym Wieku nie jest jednak znana szerokiemu gronu odbiorców w Polsce.

  Cena: 56.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marian Ursel

  Aleksander Fredro. Na scenie życia i teatru


  Na książkę złożyły się rozprawy i studia dotyczące dwóch zasadniczych wątków tematyczno-problemowych, związanych z biografią literacką i twórczością Aleksandra Fredry.

  Cena: 24.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Małyszek

  Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur


  Książka, która po polsku nosiłaby tytuł: „Zagubiona granica między życiem i śmiercią w zwierciadle współczesnej literatury”, przedstawia fenomen śmierci klinicznej oraz  innych doznań z pogranicza życia i śmierci w niemieckiej literaturze współczesnej.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gabriela Abrasowicz

  Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010


  Przedmiotem rozważań naukowych autorki jest współczesny teatr południowosłowiański oraz dramatopisarstwo kobiece ujmowane przede wszystkim z perspektywy antropologii ciała i gender studies oraz badań postzależnościowych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Agnieszka Kodzis-Sofińska

  Irrwege, Irrgärten, Irrtationen


  Entwicklungsrichtungen der deutschen Theaterstücke nach 1989

  Osiągnięcia współczesnego teatru niemieckiego są żywym tematem badań podejmowanych przez teatrologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Jednakże dotychczasowe studia nad tą materią skupiały się głównie na konkretnych jej aspektach, takich jak recepcja, zagadnienia gatunkowe i transfer kulturowy, lub na analizie poszczególnych utworów.

  Cena: 23.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Berenika Palus

  Literatura in statu nascendi. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota


  Prowadzone w Polsce badania nad całokształtem intelektualnego dorobku Denisa Diderota koncentrowały się dotąd jedynie na dwóch zagadnieniach: na diderotowej refleksji filozoficznej oraz na kwestiach związanych z zawartością ideologiczną, procesem powstawania i recepcją Encyklopedii. Dotychczas w Polsce nie ukazała się publikacja, która szerzej omawiałaby prozę pisarza, a nie podjęto nigdy starań o przełożenie obcojęzycznych monografii naukowych poświęconych jego utworom.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marta J. Bąkiewicz

  Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna


  Max von der Grün (1926-2005) był bez wątpienia wszechstronnie utalentowanym pisarzem, a także dziennikarzem poruszającym szerokie spektrum tematów w różnych formach literackich i publicystycznych.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund (redakcja)

  Folklor, literatura dziecięca i nie tylko. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej


  Książka składa się z artykułów naukowych przyjaciół i sympatyków prof. Jolanty Ługowskiej, napisanych do tego tomu specjalnie z okazji 50-lecia Jej pracy naukowej.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (przekład i opracowanie)

  Uczta Cypriana


  Uczta Cypriana opowiada o uroczystościach weselnych, jakie król Joel wyprawił w Kanie Galilejskiej. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Pseudo-Albert Wielki. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Joanna Zagożdżon

  O sekretach białogłowskich


  Wstęp: Joanna Zagożdżon

  Dzieło opisuje roz­rodcze funkcje niewieściego ciała, miesiączkę, powstawanie zarodka i formowanie się płodu, oznaki poczęcia i płci dziecka w łonie matki.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (redakcja)

  Wizja Tnugdala


  Opis zaświatowej podróży grzesznego rycerza Tnugdala. Bohater utworu odbył ją, pozostając w stanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, śmierci klinicznej. Prowadzony przez swojego Anioła Stróża, odwiedza piekło

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (opracowanie)

  Proroctwo Pseudo-Metodiusza


  z Wykładem Wolfganga Aytingera

  Sławne w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie dzieło historyczno-apokaliptyczne, przedstawione w jego staropol­skiej wersji z drugiej połowy XVI wieku.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim)

  O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc.


  Wstęp i komentarz: Jacek Sokolski

  Opis świata demonicznych istot, wywo­dzących się głównie z niemieckiego folkloru i średniowiecznej poezji.

  Cena: 22.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Marcińczak (przekład)

  Podróże Jana z Mandeville


  Opowieść o powstaniu jednego z największych bestsellerów późnego średniowiecza, przesyconego fantastyką sprawozdania z egzotycznej wyprawy, przełożonego na kilka europejskich języków, najpierw nie­ustannie kopiowanego, a następnie systematycznie przedrukowywa­nego aż po wiek osiemnasty.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Emilia Żybert (przekład i opracowanie)

  Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni


  Traktat Kyranides za­wiera wiedzę magiczno-medyczną na temat ukrytych właściwości roślin, zwierząt i kamieni. 

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (opracowanie)

  Staropolskie przepowiednie i mirabilia


  Mirabilia – niezwykłe zjawiska natury oraz osobliwe wypadki – jak pisze autor opracowania – stanowiły przedmiot sporego zainteresowania w dawniejszych epokach kulturowych. (...) Wiek XVI oraz (...) XVII przyniosły w całej Europie rozkwit specjalistycznego piśmiennictwa poświęconego tej osobliwej dziedzinie nauki.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (opracowanie)

  Staropolskie przepowiednie i mirabilia


  Mirabilia – niezwykłe zjawiska natury oraz osobliwe wypadki – jak pisze autor opracowania – stanowiły przedmiot sporego zainteresowania w dawniejszych epokach kulturowych. (...) Wiek XVI oraz (...) XVII przyniosły w całej Europie rozkwit specjalistycznego piśmiennictwa poświęconego tej osobliwej dziedzinie nauki.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Antygon z Karystos. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  Opowieści niezwykłe


  Autor w swojej pracy gromadzi wiedzę zaczerpniętą z różnych dzieł przyrodniczych, historycznych i geograficznych powstałych w wiekach V i IV.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Albert Wielki. Opracowanie: Jerzy Kroczak, Jacek Sokolski, Joanna Zagożdżon

  Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych


  Albertowi Wielkiemu, wybitnemu średniowiecznemu uczonemu, filozofowi i teologowi przypisywano niesłusznie autorstwo całej grupy tekstów, które aż po wiek XVIII cieszyły się w Europie niezwykłą popularnością.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Maciej Eder (przekład i opracowanie)

  Rozmowy Salomona z Marchołtem


  Anonimowy utwór będący przeróbką czy też adaptacją wcześniejszych wzorów i źródeł, w których Salomon, biblijny król, spiera się słownie z odrażająco brzydkim Marchołtem.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Palingeniusz (Marcellus Palingenius Stellatus)

  Zodiak życia


  Wstęp: Urszula Bednarz i Jacek Sokolski

  Zodiacus vitae, obszerny łaciński poemat, którego autorem był dość tajemniczy Marcellus Palingenius Stellatus, ukazał się po raz pierw­szy drukiem w Wenecji, najprawdopodobniej w roku 1536.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Synezjusz z Cyreny. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  O snach


  Traktat ten został podobno napisany w ciągu zaledwie jednej nocy (ok. 370–413 r.) z nakazu bóstwa usłyszanego we śnie.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Poklatecki. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Ewa Madeyska

  O snach i czarach


  Opatrzona obszernym wstępem i komentarzami edycja dwóch dzieł Snów dobrych obrona a szkodliwych przestroga i Pogrom czarnoksięskie błędy, latawców zdrady i alchimickie fałsze.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochan (opracowanie)

  Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu


  Szesnastowieczny utwór o charakterze moralizatorskim, z którego czytelnik ma się dowiedzieć, skąd wzięła się diabelska zawiść do rodzaju ludzkiego i nauczyć się, jak przejrzeć podstępne działania czarta. 

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski

  Nowe Ateny. Traktat Dubitantius


  Dubitantius to jeden spośród dwudziestu ośmiu „tytułów” pierwszego tomu Nowych Aten, dzieła kompilacyjnego o charakterze encyklopedycznym wydanego w połowie XVIII w. we Lwowie. 

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak i Jacek Sokolski

  Nowe Ateny. Umbry objaśnione


  Obszerny dwudziesty trzeci rozdział Nowych Aten, sławnej na swój sposób encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marcin Bielski

  Żywoty filozofów


  W roku 1535 ukazały się po raz pierwszy w Krakowie Żywoty filozofów Marcina Bielskiego. Był to przekład wyboru z niezwykle wówczas popularnego dziełka De vita et moribus philosophorum.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Fabian Birkowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak

  Kazania o naukach tajemnych


  Kazania o naukach tajemnych dominikanina Fabiana Birkowskiego, drukowane w latach dwudziestych XVII wieku, traktują o czarnoksięstwie, magii naturalnej i remediach na czary, astrologii, alchemii oraz teorii snów.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (redakcja)

  Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa


  z dodaniem nowego przekładu greckiego oryginału w opracowaniu Artura Pacewicza

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak

  Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia


  Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia to dotyczący magii rozdział z części trzeciej Nowych Aten – sławnej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, wydanej drukiem w połowie XVIII wieku. 

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jakub I Stuart

  Demonologia


  Demonologia, wydana drukiem w roku 1597 i 1603, napisana została nie przez prawnika czy teologa, lecz króla Szkocji Jakuba VI (późniejszego władcę Anglii – Jakuba I). Monarcha wystąpił w roli przewodnika dla swojego ludu, patriarchy, który instruuje poddanych i wiernych (jako głowa szkockiego Kościoła) wątpiących lub niedoinformowanych w kwestii czarów.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Psellos

  O demonach


  Przypisywane bizantyńskiemu erudycie i pisarzowi Michałowi Psellosowi (XI w.) dwa teksty traktują o herezjach, demonach oraz szeroko pojętej wiedzy tajemnej, jaką mieli dysponować starożytni.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki

  O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów


  Wydany w początkach XVII wieku, chociaż powstały w poprzednim stuleciu niewielki utwór O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów znakomicie wpisuje się w nurt bardzo popularnej w dobie renesansu literatury etnograficznej. Znaleźć z nim można zarówno wzmianki dotyczące położenia, klimatu oraz historii, jak i wiadomości związane ze strukturą społeczną oraz szeroko pojętą kulturą omawianych ludów.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Flegon z Tralles

  O dziwach i ludziach długo żyjących


  Grecki zbiór niezwykłych opowieści „O dziwach i ludziach długo żyjących” powstał w II wieku n.e. Jego autorem był wyzwoleniec cesarza Hadriana, Flegon z Tralles, który zebrał i opracował 35 historii dotyczących antropologicznych fenomenów, do których należały m.in. przypadki zmartwychwstań, hermafrodytyzmu, a także nadludzko wielkie szkielety, monstrualne płody oraz nadzwyczaj mnogie ciąże.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Sokolski (przekład i opracowanie)

  Księga monstrów


  Liber monstrorum de diversis generibus to niewielkie encyklopedyczne dziełko powstałe, jak wszystko na to wskazuje, w VII albo VIII w. Jego autorem był nieznany z imienia (najprawdopodobniej anglosaski) zakonnik, który zebrał tu pochodzące z różnych źródeł przyrodnicze i etnograficzne rewelacje, często wyrażając zresztą przy tej okazji swój sceptycyzm wobec treści przekazanych przez starożytnych pisarzy.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Ratajczyk (opracowanie)

  Koło ptastwa powietrznego


  Anonimowa broszurka wydana zapewne w drugiej połowie XVII w. ma charakter satyry politycznej. Akcja toczy się w królestwie ptaków, którego przedstawiciele gromadzą się, aby wybrać spośród siebie nowego władcę. 

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Benedykt Chmielowski. Opracowanie: Jerzy Kroczak, Eliza Orman

  Nowe Ateny. Nowy Plinijusz


  Nowy Plinijusz to poświęcony naturze wywód z części trzeciej Nowych Aten – sławnej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, wydanej drukiem w połowie XVIII wieku.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Szczurek (opracowanie)

  Lapidarium staropolskie


  Adresatami dawnych zielników byli przede wszystkim lekarze i aptekarze. Dzieła te były encyklopediami w systematyczny sposób porządkującymi i opisującymi wszystko to, co składało się na ówczesną materia medica.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pseudo-Plutarch. Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

  O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajduje


  Dzieło zawiera informacje o zgubnych namiętnościach, które stają się przyczyną zmian nazw rzek oraz gór występujących w niemal całym świecie znanym ówcześnie Grekom.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Witwicki. Opracowanie: Ludwika Ślękowa i Aleksandra Oszczęda

  Abrys doczesnej szczęśliwości


  Abrys doczesnej szczęśliwości biskupa Stanisława Witwickiego, wyda­ny po raz pierwszy w 1685 roku, był w swoich czasach i w stuleciu następnym dziełem popularnym.

  Cena: 29.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Ratajczyk (opracowanie)

  Bestiarium staropolskie


  Bestiarium staropolskie jest kontynuacją wydanych już w ramach serii Bibliotheca Curiosa edycji ksiąg o ptakach (Aviarium staropolskie) i o kamieniach (Lapidarium staropolskie) zamieszczonych w szesnastowiecznych polskich zielnikach Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Emilia Żybert (przekład i opracowanie)

  Argonautyki orfickie


  Wstęp: Emilia Żybert i Jacek Sokolski

  Pierwszy polski przekład Argonautyk orfickich, opatrzony komentarzem merytorycznym oraz poprzedzony obszernym wstępem umieszczającym utwór na tle literackiej i kulturowo-religijnej tradycji od antyku po czasy nowożytne.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Ratajczyk (opracowanie)

  Aviarium staropolskie


  Edycja poświęconych ptakom ksiąg zawartych w trzech szesnastowiecznych zielnikach polskich: Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Kochan (opracowanie)

  Czarownica powołana


  W 1639 roku ukazała się drukiem anonimowa Czarownica powołana – pierwsze napisane po polsku dzieło, w którym sprzeciwiono się nadużyciom w sprawach czarownic. Traktat był przeznaczony dla sędziów odgrywających główną rolę w procesie inkwizycyjnym, na których spoczywał ciężar postępowania i od których roztropności zależało życie podsądnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mistrz Grzegorz. Przekład i opracowanie: Magdalena Wolf

  Cudowności miasta Rzymu


  Cudowności miasta Rzymu to swoisty przewodnik po Wiecznym Mieście napisany przez niejakiego Mistrza Grzegorza.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mistrz Grzegorz. Przekład i opracowanie: Magdalena Wolf

  Cudowności miasta Rzymu


  Cudowności miasta Rzymu to swoisty przewodnik po Wiecznym Mieście napisany przez niejakiego Mistrza Grzegorza. Autor tej nie­zwykle osobistej relacji, wielki miłośnik antyku, odwiedził Rzym pod koniec XII lub w początkach XIII wieku.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jacek Sokolski (przekład i opracowanie)

  Czyściec świętego Patryka


  Wśród miejsc uchodzących w średniowieczu za wejścia do podziemnego świata zmarłych największą sławę zyskała sobie położona na małej skalistej wysepce jeziora Lough Derg w północno-zachodniej Irlandii tajemnicza jaskinia.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jan Achacy Kmita

  Spitamegeranomachia albo bitwa Pigmeów z żurawiami


  Opracowanie: Jacek Sokolski

  Opublikowany po raz pierwszy w roku 1595 heroikomiczny poemacik bocheńskiego wierszopisa Jana Achacego Kmity, opowiada historię klęski poniesionej przez zamieszkujący rzekomo Indie baśniowy lud Pigmejów w wojnie z przybywającymi z północy żurawiami.

  Cena: 26.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jerzy Kroczak (przekład i opracowanie)

  Uczta Cypriana


  Uczta Cypriana opowiada o uroczystościach weselnych, jakie król Joel wyprawił w Kanie Galilejskiej. 

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Kunicki (przekład i opracowanie)

  Książę Ernest


  Książę Ernest jest chyba najpopularniejszym poematem niemieckiego średniowiecza. Opowiada o buncie wasala przeciw swojemu ojczy­mowi, cesarzowi Ottonowi I, o wojnie, wygnaniu i pielgrzymce do Jerozolimy, o licznych przygodach tytułowego bohatera na morzu i na lądzie, wreszcie o jego powrocie do ojczyzny i odzyskaniu łaski cesar­skiej.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Nelly Staffa, Ryszard Waksmund (wybór, przekład i opracowanie)

  Bajki carycy Katarzyny II dla wnuków i inne utwory baśniowe pisarzy rosyjskich XVIII wieku


  Te dwie oryginalne opowieści o egzotycznej dla nas scenerii i fabule razem z utworami Karamzina i Dmitrijewa stanowią wgląd w dzieje rosyjskiej baśni literackiej przed Puszkinem.

  Cena: 30.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz (redakcja)

  Orbis Linguarum, vol. 55


  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Stanisław Bereś

  Niepamięć. O literaturze polskiej XX wieku


  Ta książka opowiada o kilku wyprawach w poszukiwaniu spraw przez kogoś zapomnianych albo ukrytych – przed sobą lub innymi.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (redakcja)

  Anatomia dyskursu


  Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III

  Konstruktywizm manifestuje się w tej książce nie tylko w sferze metodologii, nie tylko – w tak dla niego istotnej – empirii, ale także instytucjonalnie. Młodych badaczy cechuje niezmiennie entuzjazm, optymizm poznawczy i odwaga stawiania pytań bez unikania odpowiedzi na nie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jacek Sokolski

  Disiecta membra czyli drobiazgi filologiczne


  Zebrane w tomie teksty traktują o dziełach autorów znanych, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Daniel Naborowski, ale również o tandetnych straganowych druczkach zawierających teksty popularnych pieśni lub o pozostałościach tradycji średniowiecznej obecnych w literaturze polskiego renesansu i baroku.

  Cena: 25.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne


  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.