Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Badania nad kulturą

 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom I


  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (redakcja)

  Audiosfera. Studia 1


  Wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (redakcja)

  Audiosfera. Studia 2


  Drugi tom serii „Audiosfera. Studia” stanowi wybór tekstów zamieszczonych w kolejnych (3. i 4.) numerach internetowego periodyku „Audiosfera.

  Cena: 15.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joanna Subel

  Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania do obecności muzyki w malarstwie, literaturze czy teatrze oraz charakterystyka życia muzycznego, rozwój instytucji, nowych gatunków i form w dobie romantyzmu.

  Cena: 10.00 PLN

  17.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marian Bugajski

  Jak pachnie rezeda?


  Praca prof. Mariana Bugajskiego, wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego, z zakresu lingwistyki kulturowej poświęcona analizie opisów woni w tekstach.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Helmut Hofbauer

  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet. Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation


  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego prowadzonego przez przedstawicieli wszystkich nauk społecznych.

  Cena: 13.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Juszczak

  Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej. Polsko-czesko-rosyjskie diachroniczne studium konfrontatywne


  Przedmiotem monografii jest rekonstrukcja i porównanie językowo-kulturowych obrazów przestrzeni miejskiej trzech miast Słowiańszczyzny: Warszawy, Brna i Moskwy na przełomie XIX i XX wieku.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Waldemar Żarski (redakcja)

  Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura


  Wspópraca: Tomasz Piasecki

  Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)

 • Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz (redakcja)

  Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność


  Jak przystało na region w Europie Środkowej, ziemia kłodzka istniała i istnieje realnie, determinowana geografią lub decyzjami politycznymi, a zarazem jest tworem wyobraźni, opisywanym w wielu tekstach i językach.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Rygielska

  Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego „Okolica Za-dniestrska”. Studium kulturoznawcze / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka dotyczy pracy uznanej za pierwszą polską monografię etnograficzną, zatytułowanej Okolica Za-dniestrska Między Stryiem i Łomnicą czyli Opis Ziemi i dawnych klęsk, lub odmian tey Okolicy; tudzież, iaki iest lud prosty dla religii i dla Pana swego? Zgoła, iaki ón iest? w całym sposobie życia swego, lub w swych Zabobonach albo zwyczaiach, która ukazała się w 1811 roku we Lwowie, w drukarni Jana Sznaydera.

  Cena: 25.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Mazurek

  Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989 / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych i ponadnarodowych kultur konsumpcji „realnego socjalizmu”.

  Cena: 19.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Marta Śleziak

  Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych


  Praca ta jest analizą gatunku, który jak dotąd nie doczekał się wyczerpującego opracowania naukowego w formie monografii. Dotyczy klepsydr – dokumentów życia społecznego, gatunku zbliżonego do nekrologu, jednak bardzo specyficznego ze względu na swoją efemeryczność (klepsydry są drukami ulotnymi). 

  Cena: 25.00 PLN

  33.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost | OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Burzyńska-Kamieniecka, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki (redakcja)

  Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą


  Tematyka kresowa, mimo że ciągle obecna w polskiej myśli naukowej, wciąż jest aktualna i z wielkim zainteresowaniem są przyjmowane kolejne opracowania na ten temat.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Edward Białek, Natalia Południak (redakcja)

  Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry. Studia i szkice


  Niniejsza monografia zbiorowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych naukowym przybliżeniem zjawisk składających się na życie literackie dawnej Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i innych miast Kotliny Jeleniogórskiej

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Kultura w nauce o literaturze
  Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (redakcja)

  Kultura w nauce o literaturze


  Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV

  Pojęcie „kultury” w literaturoznawstwie robi ostatnimi czasy zawrotną karierę – mówi się o „kulturowej orientacji”, uprawia się „kulturową teorię literatury”. Ale co właściwie znaczy to pojęcie? Co określa, a czego nie? Jak funkcjonuje ono w literaturoznawczym dyskursie i czego winniśmy od niego oczekiwać?

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monika Czok, Nicolai Czemplik, Anja Nousch, Martin Veselka (redakcja)

  Między regionalizmami a kosmopolityzmem


  Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura
  Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu

  Cena: 32.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek

  Książki i ekrany. Eseje o kulturze popularnej


  Zbiór esejów, których przedmiotem jest współczesna kultura popularna. Wszystkie szkice utrzymują tę samą poetykę wieloaspektowej analizy i napisane zostały w jednym stylu, a wewnątrz każdego z nich pojawia się szereg egzemplifikacji zaczerpniętych z różnych obszarów kultury, zarówno wysokiej, jak i popularnej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Schindler, Hanna Schudy (redakcja)

  Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy


  Jak pisze w recenzji dr hab. Marek Magdziak, prof. UWr, „Lektura tomu będzie cenna dla wszystkich tych czytelników, których łączy przekonanie o konieczności podjęcia działań zapobiegających globalnej autodestrukcji.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Schindler, Hanna Schudy (redakcja)

  Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy / EBOOK


  Jak pisze w recenzji dr hab. Marek Magdziak, prof. UWr, „Lektura tomu będzie cenna dla wszystkich tych czytelników, których łączy przekonanie o konieczności podjęcia działań zapobiegających globalnej autodestrukcji.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz (redakcja)

  Kultura smutku / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Kolejna po "Hochzeit als ritus..." pozycja, której celem jest przybliżenie literatury i kultury niemieckiego, a przede wszystkim - śląskiego baroku, tym razem opracowana w języku polskim.

  Cena: 20.00 PLN

  52.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Augustyn

  Wrocław. Literacka geografia miasta


  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kamila Augustyn

  Wrocław. Literacka geografia miasta / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 20.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Palica

  Wrocław 1916. Kronika miasta w czasie wielkiej wojny


  Książka jest poświęcona kulturalnemu i obyczajowemu życiu we Wrocławiu w 1916 roku. Mimo uciążliwości i biedy spowodowanej wojną był to rok dużych zmian.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Krzysztof Antoni Kuczyński

  Wielobarwność pogranicza. Polsko-austriackie stosunki literackie / OUTLET


  Publikacja jest świadectwem wieloletnich, bogatych bilateralnych kontaktów, prawdziwą kopalnią wiedzy o polskich i austriackich ambasadorach literatury i kultury

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krzysztof A. Kuczyński

  Między Renem a Wisłą / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zbiór szkiców prezentujący rozmaite aspekty polsko-niemieckich związków kulturalnych.

  Cena: 15.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 02/2009


  Odwaga

  W numerze m.in. wywiad z prof. Tadeuszem Bartosiem o odwadze opuszczenia stanu kapłańskiego, o hermeneutyce i teologii, o kondycji Kościoła katolickiego; wspomnienie Zdzisława Najdera – dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; rozmowa z Waldemarem Krzystkiem – o Małej Moskwie, Teatrze Telewizji i wielkich projektach reżyserskich.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Znaczenia, 03/2010 | OUTLET


  Rozproszenia

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze m.in. rozmowa z prof. Włodzimierzem Pawluczukiem o kryzysie doktryny Kościoła, świecie dryfującym w nieznane i inżynierii kosmicznej; wywiad z Tomaszem Różyckim o jakości komunikacji literackiej, uprawianiu „geopoetyki” i literaturze małych ojczyzn; fragment książki Henry’ego Stappa „Mind, Matter and Quantum Mechanics” o świadomości w kategoriach fizyki kwantowej.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 04/2010 | OUTLET


  Iluzje

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze m.in. Janusz Tazbir o polskich iluzjach, martyrologii i zarządzaniu pamięcią, Padaczka Jacka Hugo-Badera, Rosjanie o łżenauce, krótka historia fenomenu gore.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Znaczenia, 05/2011 | OUTLET


  Wstyd

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze m.in. Polaków seks i wstyd – wywiad z prof. Zbigniewem Izdebskim, Niech żyje wstyd! – prof. Dariusz Doliński w eseju o pozytywnych funkcjach emocji, Innego piekła nie ma – o wstydzie i nie tylko – rozmowa z prof. Zbigniewem Paskiem, badaczem nowych ruchów religijnych i duchowości alternatywnej.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 06/2012


  Sąsiedztwo

  Można przeczytać m.in. rozmowę z Adamem Szostkiewiczem o stosunkach złosąsiedzkich; uwagi o sąsiadowaniu rosyjskiej cerkwi prawosławnej z innymi religiami; reportaż Krzysztofa Mroziewicza o szkole filmowej Garcíi Márqueza, wywiad z Milenią Fiedler w cyklu Rozmowy z montażystami.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Znaczenia, 07/2012 | OUTLET


  Wiara

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze m.in. Kościół temu winien – wywiad z pastorem Erichem Busse; Krzysztofa Mroziewicza refleksje o buddyzmie; o bezgrzesznej tajdze i wędrowcach osiadłych – wywiad z prof. Eleną Dutczak z Państwowego Uniwersytetu Tomskiego; Od Zobten do Sobótki – wspomnienia Hansa-Georga Andersa.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 08/2013 | OUTLET


  Zdrada

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tematem przewodnim jest zdrada. W numerze m.in. Zdrada jest forpocztą chaosu – prof. Jerzy Jastrzębski w eseju o naturze wiarołomstwa, teksty Marii Magdaleny Morawieckiej O średniowiecznej  kartografii i naszych wobec niej uprzedzeniach i Małgorzaty Kolankowskiej O narkokulturze, narkoestetyce i narkomediach w Kolumbii i Meksyku.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 09/2013 | OUTLET


  Kara

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze miesięcznika, którego tematem wiodącym jest kara, czytelnik znajdzie m.in.  rozważania o moralnym porządku i karze prof. Jerzego Jastrzębskiego, wywiad z reportażystą i dziennikarzem śledczym Marcinem Kąckim, refleksje na temat rewolucji bolszewickiej w publicystyce Józefa Mackiewicza.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 10/2014 | OUTLET


  Sprzeciw

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Można przeczytać m.in. wywiad z Piotrem Zychowiczem, autorem „Obłędu ´44” i „Opcji niemieckiej”, esej Katarzyny Kasztenny o instytucjonalnej deprecjacji humanistyki, wspomnienia Jerzego Olka o Tadeuszu Różewiczu i... fotografii.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 11/2014


  Rozmowa

  W numerze m.in. o upokarzaniu w mediach – rozmowa Michała Rydlewskiego z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz; Aleksandry Wagner Analiza dyskursu medialnego o gazie łupkowym; Jacek Grębowiec w rozważaniach o Sennettowskiej koncepcji współpracy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Znaczenia, 12/2015


  Rzeczy

  W numerze m.in. Hans-Christian Trepte pamięci Tadeusza Różewicza, Jarosław Petrowicz o semantyce i funkcjach rzeczy, Urszuli Glensk Podróże po Polsce, Z Leilą Guerriero rozmawia Beata Szady.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Znaczenia, 13/2015 | OUTLET


  Wolność

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze m.in. fragmenty korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem, Jerzy Biniewicz o obrazie wolności w języku i dyskursach, Kamilla Biskupska o (pozornej) wolności w mieszkaniu estetycznym, spojrzenie Włodzimierza Karola Pessela na kryzys migracyjny w Danii.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 14/2016 | OUTLET


  Zmysły

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Czytelnik znajdzie w nim m.in. artykuły: Agnieszki Iwanickiej O Peggy Guggenheim, Marty Kaprzyk o starości i pożądaniu w kinie współczesnym, Agaty Montewskiej o rytualnej nagości w kinie Larsa von Triera.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 15/2016 | OUTLET


  Azyl

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Pośród wielu artykułów m.in.: pytanie o to, czym jest azyl, i nakreślenie kilku istotnych perspektyw; dwa kresy – Jacek Grębowiec o Buzzatim; rozprawy o agencie 007 – James Bond nie umiera nigdy?

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 16/2017 | OUTLET


  10 lat

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W numerze „Znaczeń”, który ukazał się na dziesięciolecie czasopisma, czytelnik znajdzie m.in. teksty Krzysztofa Obremskiego o dialogicznej niemocy i manipulacjach cechujących pewne rozprawy o Polsce i Kościele; Urszuli Glensk o historii plagiatu, a także Stanisława Beresia w szczerej rozmowie o Lemie z Tomaszem Fiałkowskim.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer, Anna Mańko-Matysiak (redakcja)

  Interkulturelle Germanistik. Regionale und kanonisierte Identitätstexte / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli młodzi naukowcy i studenci z Polski, Niemiec i Austrii, którzy wymieniali poglądy na temat teorii i polityki interkulturowości w badaniach germanistycznych.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom II / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Cena: 32.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Znaczenia, 17/2018 | OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przewodnim tematem tego numeru są młodzi badacze. W numerze m.in. Dominika Ziętek pisze o projektowaniu systemów orientacyjnych, Aleksandra Szady o kobiecości zmedykalizowanej, Kamila Szwarc o poszukiwaniach sensów meta w twórczości Michaela Hanekego.

  Cena: 15.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Magdalena Latkowska

  „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? / OUTLET


  Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.

  Cena: 25.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sebastian Ligarski, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn (redakcja)

  Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  W książce zaprezentowano wyniki badań koncentrujących się na postawach władz NRD i PRL wobec środowisk: twórczego, naukowego, dziennikarskiego i sportowego, które odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych.

  Cena: 22.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Palej

  Interkulturelle Wechselbeziehungen zwischen Polen und Österreich im 20. / OUTLET


  Jahrhundert anhand der Werke von Thaddäus Rittner, Adam Zieliński und Radek Knapp

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Praca poświęcona jest trzem pisarzom polsko-austriackim, których twórczość i działalność pozaliteracka przyczyniła się do zintensyfikowania dialogu kulturalnego między Polską i Austrią. Autorka prezentuje kompetentnie zredagowane studium przybliżające wybrane aspekty pisarstwa Rittnera, Zielińskiego i Knappa, podkreślając interkulturowy charakter ich dorobku.

  Cena: 11.00 PLN

  27.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jolanta Ługowska (redakcja)

  Anioł w literaturze i kulturze. Tom III / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków.

  Cena: 37.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Glensk

  Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na książkę składają się trzy szkice będące przyczynkiem do refleksji nad zmianą kryteriów ludzkiego postępowania, ewolucją obyczajów i przewartościowaniem w kulturze Zachodu.

  Cena: 5.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jacek Grębowiec

  Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Przedmiotem opracowania są inskrypcje sprzed 1945 r., jakie zachowały się w miejskiej przestrzeni Wrocławia. Jest to książka zarówno literaturoznawcza, jak i kulturoznawcza, a poniekąd dotykająca także najnowszej historii politycznej.

  Cena: 25.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Chodorowska

  Przywracanie kulturze dolnośląskiej jej regionalnej specyfiki / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Priorytetem dla autorki było zaprezentowanie przeszłości kulturowej Dolnego Śląska oraz dzisiejszej troski o nią. Zależało jej również na tym, aby praca przedstawiała materiał, który pozwoli w dobitny sposób wyróżnić ten region, jego specyfikę, czyli wielokulturowość i wieloetniczność, oraz pokazać, jak przez wieki bronił on swojej tożsamości.

  Cena: 10.00 PLN

  29.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego zwłaszcza na gruncie socjologii, etnopedagogiki oraz edukacji. Dlatego oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest propozycją wniknięcia w przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi z tych właśnie perspektyw.

  Cena: 32.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko, Bartosz Juszczak (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. V


  Monografia ze studiów slawistycznych V

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. IV


  Publikacja stanowi czwarty tom cyklu monografii slawistycznych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Agnieszka Kołodziej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Magdalena Ślawska, Anna Ursulenko (redakcja)

  Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, vol. IV / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja stanowi czwarty tom cyklu monografii slawistycznych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”.

  Cena: 45.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

  Słownik polityczny IV RP / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Opracowanie ponad stu słów i wyrażeń z języka polityki IV RP, niezbędnik dla wszystkich zainteresowanych polityką, marketingiem politycznym, komunikacją polityczną i propagandą. Wśród haseł: „moherowe berety”, „Yes, yes, yes!”, „teletubiś”.

  Cena: 20.00 PLN

  41.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Dębska (redakcja)

  Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, społecznego i kulturowego.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • praca zbiorowa

  Leopoldiana Wratislaviensia, Rok 1 / 1. Jg. | 2023


  Polska – Austria. Historia – Kultura – Nauka / Polen – Österreich. Geschichte – Kultur – Wissenschaft

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bartosz Jastrzębski

  Dies irae. Szkice nienowoczesne


  Szkice składające się na książkę stanowią (zgodnie z podtytułem) próbę spojrzenia na współczesne problemy, takie jak zanik pewnych cnót (rycerskości, honoru, męstwa), wzmagające się zjawisko samotności, pandemia czy atrofia przeżywania Boga – z perspektywy nienowoczesnej właśnie.

  Cena: 28.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Mariola Tymochowicz (redakcja)

  Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego


  Transgraniczny obszar południowo-wschodniej części Polski i północno-wschodniej Słowacji od wieków zamieszkiwały różne grupy etniczne i narodowe, współistniejąc w trudnych górskich i podgórskich terenach. Łączyły ich właśnie te mało sprzyjające warunki bytowania oraz wspólna historia i korzenie kulturowe, a różniły tradycje i religia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Hans-Georg Pott

  Krótka historia kultury europejskiej


  Zdaniem autora książki „kultura to wytwarzanie znaczeń”. Podążając warsztatowo za Janem Assmannem, Pott historię zdarzeniową Europy umieszcza w tle swojego wykładu, skupiając uwagę czytelnika na jej kulturowej warstwie symbolicznej i reflektujących ją dyskursach.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.