Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Socjologia

 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska

  Funkcjonariuszki Służby Więziennej. Wybrane aspekty socjologiczne


  Autorka, korzystając z dorobku zarówno socjologii, jak i nauk o bezpieczeństwie, przygląda się obecności kobiet w kadrach mundurowych Służby Więziennej, najmniej zmaskulinizowanej formacji bezpieczeństwa w Polsce.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Buchner

  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90


  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji.

  Cena: 10.00 PLN

  32.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hubert Orłowski

  Die Lesbarkeit von Stereotypen


  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Joanna Lutostańska, Anna Rzym (redakcja)

  Cross-Border Interactions. Polish-German Stereotype: Media Image and Change / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka jest plonem konferencji Interactions with the Others, która odbyła się 25-26 marca 2010 r. we Wrocławiu.

  Cena: 15.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples, Hans Henning Hahn (redakcja)

  Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie


  Zebrane artykuły kilkunastu autorów – przede wszystkim Niemców i Polaków – związane z takimi zagadnieniami, jak: znaczenie upamiętniania przeszłości dla współczesnego myślenia o minionych wydarzeniach, rola mediów oraz związanych z nimi ludzi w procesie kształtowania i zakorzeniania się w pamięci zbiorowej określonego wizerunku narodu sąsiedniego, wspomnienia o historii, tej wielkiej (gest Willy’ego Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie) i tej nieco mniejszej (wizerunek Wrocławia i Dolnego Śląska w ,,Gazecie Wyborczej”).

  Cena: 12.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Człowiek na pograniczach


  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Kębłowska-Ławniczak

  From Concept-City to City Experience. A Study in Urban Drama


  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego doświadczenia zagubienia i niepewności, jako przestrzeń dezintegracji zarówno miasta, jak i tożsamości pomieszkujących w nim ludzi.

  Cena: 25.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 29.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Anna Jagiełło-Szostak

  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii / EBOOK


  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Jeszcze w zielone gramy... (?) Rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach


  Jaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapieżnej młodości i aktywności?

  Cena: 15.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystyna Dziubacka

  Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi


  Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinterpretować przebieg procesów industrializacji w powojennej Polsce, ich polityczne tło i konsekwencje dla funkcjonowania obszarów wiejskich zarówno w okresie PRL, jak i po transformacji w 1989 roku.

  Cena: 25.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Andrzej Sakson

  Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami


  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami i Niemcami, publikowanych w pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych w okresie ostatnich lat.

  Cena: 20.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka (redakcja)

  Wyprowadzić na prostą


  Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

  Cena: 18.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewelina Olszewska

  Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa


  Praca napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do powstania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu?

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Klaus Bachmann

  Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz

  Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka stanowi kontynuację zagadnień podjętych w publikacji Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej (2010). Tym razem autorzy skoncentrowali się na wizerunkach kobiet i mężczyzn popularyzowanych przez media drukowane oraz na ich twórcach i twórczyniach.

  Cena: 12.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Irena Wolska-Zogata

  Obrazy początków pandemii w Polsce. Analiza jakościowa cybermemów


  Rozważania podjęte w niniejszej książce skupiają się wokół recepcji wydarzeń, sytuacji związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-19 , jej codzienności na przykładzie polskiego społeczeństwa.

  Cena: 66.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Justyna Radłowska, Edward Białek (redakcja)

  Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego


  Animatorzy życia artystycznego - tłumacze - instytucje kultury

  Zebrane w tomie rozprawy przynoszą wyniki badań literaturoznawców, historyków, socjologów i historyków sztuki nad historią polsko-austriackich powinowactw kulturalnych w przeszłości i czasach nam współczesnych.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ewa Banasiewicz-Ossowska

  Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej


  Zasadniczym tematem książki jest problem chłopsko‑żydowskich kontaktów kulturowych w kontekście prawnej, społecznej, gospodarczej, religijnej i obyczajowej izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej Żydów polskich.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Jarosław Klebaniuk (redakcja)

  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów.

  Cena: 29.00 PLN

  50.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski (redakcja)

  Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny


  Problematyka pracy jest interesująca i dobrze ustrukturyzowana. Można tę książkę uznać za udaną kontynuację Socjologii medycyny Magdaleny Sokołowskiej.

  Cena: 27.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Paweł Pawiński

  Semantyka Internetu Społeczne konstruowanie sieci komputerowej


  Praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie: czym jest Internet? Główną jej częścią jest rekonstrukcja semantyki Internetu w sferze naukowej i potocznej oparta na postulatach metodologii (konstruktywistycznej) teorii ugruntowanej. 

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Dojwa-Turczyńska

  Funkcjonariuszki Służby Więziennej. Wybrane aspekty socjologiczne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Autorka, korzystając z dorobku zarówno socjologii, jak i nauk o bezpieczeństwie, przygląda się obecności kobiet w kadrach mundurowych Służby Więziennej, najmniej zmaskulinizowanej formacji bezpieczeństwa w Polsce.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Aldona Wiktorska-Święcka

  Familie im Wandel / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych socjologią rodziny, pedagogiką, teorią literatury. Kierowana jest także do dydaktów j. niemieckiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem znajomości j. niemieckiego, gdyż oferuje możliwość teoretycznego oraz praktycznego wykorzystania informacji dotyczących tendencji rozwojowych współczesnej niemieckiej literatury dla dzieci i młodzieży.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Martine Lani-Bayle, Aneta Słowik

  Formation de l’événement, événements en formation... Regards croisés / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Książka przedstawia refleksyjną analizę badań biograficznych prowadzonych przez międzynarodowy zespół w Japonii, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Maroku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej.

  Cena: 13.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dariusz Wojtaszyn

  Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne


  Sport odgrywał we wschodnioniemieckim państwie wyjątkową rolę, a stadiony wykorzystywane były w charakterze inscenizacji i służyły teatralizacji władzy. Polityczna instrumentalizacja imprez piłkarskich wywoływała nasilone reakcje kibiców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Dobre dla zwierząt. Pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / EBOOK


  Książka jest próbą usytuowania kwestii relacji człowiek-zwierzę w kontekście zmian, często zmian systemowych, zachodzących we współczenym świecie, które są wynikiem ludzkiego zaangażowania w poprawę sytuacji zwierząt na świecie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Mamzer

  Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne / EBOOK


  Los zwierząt nie-ludzkich na tej planecie zależy od nas, ludzi. Tylko my możemy o ten los zadbać – swoimi codziennymi działaniami, wyborami.

  Cena: 24.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt / EBOOK


  Zbiór tekstów poświęconych kulturowemu zróżnicowaniu ludzkich praktyk wobec innych gatunków zwierząt. 

  Cena: 32.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Mirosława Furmanowska

  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii.

  Cena: 10.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer

  Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne


  Los zwierząt nie-ludzkich na tej planecie zależy od nas, ludzi. Tylko my możemy o ten los zadbać – swoimi codziennymi działaniami, wyborami.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt


  Zbiór tekstów poświęconych kulturowemu zróżnicowaniu ludzkich praktyk wobec innych gatunków zwierząt. 

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Dobre dla zwierząt. Pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich


  Książka jest próbą usytuowania kwestii relacji człowiek-zwierzę w kontekście zmian, często zmian systemowych, zachodzących we współczenym świecie, które są wynikiem ludzkiego zaangażowania w poprawę sytuacji zwierząt na świecie.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Katarzyna Gelles

  Róża Luksemburg


  W czasach, kiedy o sprawach ważnych decydowali mężczyźni, a za powołanie kobiet uważano rolę żony i matki, ona – żyjąc po swojemu – dowiodła, że nie musi tak być. Biografia Róży Luksemburg to niezwykła opowieść o jednej z najsłynniejszych socjalistek.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (redakcja)

  Interakcje Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego


  Zebrane teksty dotyczą historycznego i współczesnego wymiaru spotkań między Polakami i Niemcami, ich wzajemnej percepcji oraz kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań, które rzutują na charakter i intensywność wzajemnego zainteresowania.

  Cena: 45.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (redakcja)

  Interakcje Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zebrane teksty dotyczą historycznego i współczesnego wymiaru spotkań między Polakami i Niemcami, ich wzajemnej percepcji oraz kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań, które rzutują na charakter i intensywność wzajemnego zainteresowania.

  Cena: 35.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Radosław Grzybek, Przemysław Winiecki (redakcja)

  Wybrane problemy współczesnej psychologii / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Zaprezentowane w książce treści opierają się zarówno na analizach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia i wartości podejścia eksperymentalnego.

  Cena: 10.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska (redakcja)

  Ponowoczesne konteksty edukacji. Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Prace autorytetów w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów, dydaktyki ogólnej, dydaktyki informatyki, psychologii kształcenia oraz kognitywistyki, metodologii badań w naukach społecznych, socjologii i prace empiryczne młodszych pracowników nauki i nauczycieli.

  Cena: 15.00 PLN

  33.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (redakcja)

  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena: 8.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (redakcja)

  Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego zwłaszcza na gruncie socjologii, etnopedagogiki oraz edukacji. Dlatego oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest propozycją wniknięcia w przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi z tych właśnie perspektyw.

  Cena: 32.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Michał Garcarz

  African American Hip Hop Slang. A Sociolinguistic Study of Street Speech / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Socjolingwistyczne studium slangu hip-hopowego używanego i kojarzonego z Afroamerykanami zamieszkującymi getta dużych amerykańskich metropolii. Autor szczegółowo omawia społeczne uwarunkowania powstania afroamerykańskiej odmiany angielszczyzny w USA, a także jej główne cechy językowe (fonologiczne oraz gramatyczne), co pozwala czytelnikowi zrozumieć naturę odrębności i wyjątkowości tej odmiany angielszczyzny.

  Cena: 30.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Urszula Dębska (redakcja)

  Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, społecznego i kulturowego.

  Cena: 19.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Alicja Kuczyńska, Elżbieta Katarzyna Dzikowska (redakcja)

  Understanding Sex and Gender / Zrozumieć płeć III / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Jak ustosunkować się do ewolucyjnych „zysków płciowości” z perspektywy osiągnięć współczesnego świata? Jaka była kiedyś, a jaka jest dzisiaj rola płci w życiu człowieka? Jak ma się płeć do pragnienia odnalezienia naszej „platońskiej” połowy, do edukacji, nauki i twórczości, życia zawodowego, polityki i ekonomii?

  Cena: 20.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (redakcja)

  Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Dojrzewanie jako fenomen kulturowo-społeczny ma nieskończenie wiele twarzy, zaskakuje wieloznacznością i różnorodnością. Prezentowany tom przedstawia ten wieloaspektowy proces i próby jego literackiego zapisu w piętnastu diametralnie odmiennych odsłonach. Ich autorzy zapraszają do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest i może być dojrzałość.

  Cena: 15.00 PLN

  38.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (redakcja)

  Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław / OUTLET


  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

  Motywem przewodnim dla artykułów z tomu pokongresowego jest spotkanie; jego szeroko rozumiany fenomen został tu ukazany w różnych odsłonach: literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, łączących przeszłość z teraźniejszością czy też Swojego z Obcym.

  Cena: 35.00 PLN

  52.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer, Piotr Białas

  Jedno zdrowie. Ludzie i inne gatunki


  Pandemiczna rzeczywistość wymknęła się analizom dotyczącym eksploatacji gatunków nie-ludzkich, a przecież rozprzestrzenienie się COVID-19, tak jak wielu innych zoonoz, jest bezpośrednim skutkiem tego, jak ludzie globalnie kreują relacje z gatunkami pozaludzkimi.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hanna Mamzer (redakcja)

  Zwierzęta. Ludzie. Pomoc


  Tom prezentuje wieloaspektowe podejście do zagadnienia pomagania zwierzętom. W książce krzyżują się perspektywy różnych dziedzin, co daje możliwość wielostronnego spojrzenia na omawiany temat. Ważną cechą tej monografii jest próba łączenia podejść humanistycznych ze ścisłymi.

  Cena: 55.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.