Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia

Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia

Benedykt Chmielowski

Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia to dotyczący magii rozdział z części trzeciej Nowych Aten – sławnej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, wydanej drukiem w połowie XVIII wieku.

WIĘCEJ
50 lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1968–2018)

50 lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1968–2018)

Henryk Kasprzak, Ryszard Poprawski (red.)

50 lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1968–2018) Księga Jubileuszowa

Drodzy Czytelnicy! W wyniku pandemii czas realizacji zamówień może sie wydłużyć

Strona w przebudowie W przypadku problemów z dotarciem do poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy: wydawnictwo@atutoficyna.pl

Концепт «провинция» и медийный образ нестоличного театра в русской лингвокультуре (Koncept "prowincja")

Autor: Анастасия Безуглая (Anastasia Bezuglaya)


Monografia przedstawia wyniki badań nad zagadnieniem „prowincji” w Rosji, w społeczno-kulturowej przestrzeni, w której nadal dominuje i odgrywa ogromną rolę fenomen kultury i mentalności prowincjonalnej.

Książka wypełnia lukę w badaniach nad teatrem jako medium informacji o kulturze narodu oraz naświetla specyfikę mentalności współczesnych Rosjan przez pryzmat dyskursu teatralnego, który postrzegany jest z perspektywy stosunkowo młodego obszaru językoznawstwa – lingwistyki kulturowej.

W pracy przedstawiono analizę granic semantycznych konceptu „prowincja” oraz wszechstronną analizę dyskursu teatralnego, reprezentującego medialny „portret” teatru niestołecznego w Rosji. Szczególną uwagę zwrócono na jednostki językowe nacechowane kulturowo i kluczowe dominanty semantyczne, najpełniej odzwierciedlające świadomość językową przedstawicieli rosyjskiej lingwokultury.

 

Представленная монография посвящена концепту «провинция» в России, в социокультурном пространстве которой до сих пор доминирует и играет огромную роль феномен провинциальной культуры и ментальности.

Данная работа восполняет пробел в исследованиях над театром в качестве медиум информации о культуре народа, а также представляет особенности менталитета современных жителей России через призму театрального дискурса, рассматриваемого с перспективы достаточно молодой области языкознания – лингвокультурологии.

В книге анализируются семантические границы концепта «провинция» и дается подробный анализ театрального медиадискурса, актуализирующего медийный «портрет» нестоличного театра в России. Особое внимание уделено культурозначимым языковым единицам и ключевым семантическим доминантам, которые наиболее ярко и полно отражают языковое сознание представителей русской лингвокультуры.

 

 

38.00 PLN

w tym VAT 5%


Dostępność: TAK

ilość

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.