Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Roman Opiłowski, Waldemar Czachur (redakcja)

Sprache – Wissen – Medien


Festschrift für Professor Gerd Antos

Tom 4 „Język – Wiedza – Media” jest księgą jubileuszową i tym samym wyrazem głębokiej wdzięczności wobec prof. Gerda Antosa za jego osiągnięcia naukowe, przyjacielskie kontakty z polskimi germanistami oraz prawdziwie humanistyczne podejście do nauki.

Język: Komunikacja językowa znajduje się w centrum rozważań naukowych Jubilata. „Teflon-Wörter”, „Tarnkappen-Rhetorik” oraz „Resonanz-Phänomene” są określeniami, które w nader obrazowy sposób ujmują i wyjaśniają medialną obecność języka. Wiedza: Prof. Gerd Antos traktuje wiedzę w kategoriach transferu i przyswajania wiedzy o świecie podczas komunikacji językowej w społeczeństwie. Media: Są nieodzownym warunkiem zjawisk językowych i transferu wiedzy. Media jako kanały przekazu tekstów i jako współtwórcy społeczeństw, ich sposobów myślenia i postrzegania świata oraz również jako obszary aktywności dyskursów zawsze zajmowały prof. Gerda Antosa. 

 

Die in dieser Festschrift „Sprache – Wissen – Medien“ präsenten Beiträge sind ein Ausdruck der tiefen Dankbarkeit gegenüber Prof. Gerd Antos für seine wissenschaftlichen Leistungen, freundlichen Beziehungen mit polnischen Germanisten und seine offene, wahrhaft humanistische Herangehensweise an die Wissenschaft.
Sprache: Sie steht im Zentrum der Auseinandersetzungen des Jubilars. Teflon-Wörter, Tarnkappen-Rhetorik oder Resonanz-Phänomene sind Bezeichnungen, die die mediale Präsenz von Sprache anschaulich beschreiben und erklären. Wissen: Es geschieht bei Gerd Antos als Transfer und Aneignung des Weltwissens durch das gesellschaftliche Handeln mittels der Sprache. Medien: Sie sind eine unentbehrliche Voraussetzung sprachlicher und wissensbezogener Erscheinungen. Die Medien als Vermittlungskanäle von Texten und als Mitgestalter von Gesellschaften, ihren Denkweisen und nicht zuletzt als Operationsflächen von Diskursen haben Gerd Antos immer beschäftigt.

 

 

Współwydawca: Neisse Verlag Dresden, ISBN: 978-3-86276-173-9

 

 

26.00 PLN

39.00 PLN

w tym VAT 5%


Dostępność: TAK

ilość

Produkty powiązane

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.