Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Anna Maciejewska, Iga Pękala, Marek Okólski, Michał Pick (redakcja)

Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych / OUTLET


Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów. Sprawdź ⇒

Małgorzata Mieszek zajmuje się „elementami wokalno-muzycznymi” (przede wszystkim na podstawie drukowanych sumariuszy teatralnych), ich rolą w przedstawieniach teatru jezuickiego.

Autorka rozpoczyna pracę przez wprowadzenie wątków ogólnych dotyczących celów, środków, ewolucji, oddziaływania społecznego teatru jezuickiego. Praca ma dzięki temu pouczający, encyklopedyczny i przeglądowy charakter, zapewniając czytelnikowi wgląd w najważniejsze aspekty funkcjonowania „muzyki” w dramatach jezuickich (liczne przykłady w tekście). Anna Maciejewska analizuje zjawisko „tańca” w kulturze dworskiej widzianej oczyma przede wszystkim Łukasza Górnickiego i jego czytelników. Autorka podejmuje też ważny problem „dystynkcji” społecznej, a także fenomen tańca w powiązaniu z ideałem sprezzatura.

dr hab. Witold Wojtowicz, prof. IBL PAN

 

Wśród zebranych w tomie artykułów nie zabrakło namysłu nad biografią skorelowaną z jej artystycznym wymiarem. Komparatystyczne ujęcia bywają w książce niekiedy praktycznym, współczesnym i przekonującym przykładem zastosowania metody hermeneutycznego kręgu oraz przejawem działania empatycznego aspektu fenomenologii (Krzysztof Biliński o tańcu Wacława Niżyńskiego). Mamy zarazem do czynienia z przekonującym połączeniem metod analizy językoznawczej i literaturoznawczej (Bogna Wiczyńska o poemacie Jerzego Szatkowskiego). Zdarza się, że tekst pośrednio przenosi nas w świat reminiscencji z dzieciństwa. Nie jest on jednak infantylny, lecz reprezentuje piękną dojrzałość form (Beata Kornatowska o E.T.A. Hoff mannie i jego wizerunkach śpiewaczek). Czasem wkomponowuje się wręcz w wyrazisty nurt kultury współczesnej (Krzysztof Witczak o roli głosu w pisarstwie kobiet na przykładzie twórczości Krystyny Kofty).

prof. dr hab. Dorota Heck

 

„Przedstawiona publikacja wpisuje się w obecny, dobry trend, łączenia interdyscyplinarnego, różnego rodzaju zainteresowań badawczych. Widoczny tutaj przekrój tematyczny, jak i czasowy (od starożytności po współczesność), względem wyselekcjonowanego obszaru badawczego, sprzyja wielowątkowemu spojrzeniu na wybrane treści. Tekst Michała Picka ujawnia dobre erudycyj-nie przygotowanie, wyczuwalny jest namysł nad poszczególnymi elementami struktury wideoklipów. Z kolei Iga Pękala w swoim artykule analizuje wybrane przykłady greckiego kina, biorąc na  warsztat badawczy twórczość Yorgosa Lanthimosa. Autorka omawia przymioty tańca – komunikacyjne, estetyczne czy semantyczne, funkcje tańca analizuje w obszarze języka filmu jak i w perspektywie percepcji widza. Jej artykuł ma sporą wartość poznawczą. Tekst Małgorzaty Kosackiej stanowi solidny przegląd implementacji figury mitologicznej „królewny” w świat operowy i literacki. Jest to rzetelny, analityczny artykuł, faktycznie heurystycznie i hermeneutycznie ukierunkowany. Marek Okólski stara się natomiast zapełnić lukę powstałą w piśmiennictwie, dotyczącym spuścizny muzycznej Hellady. Problem badawczy próbuje rozwiązać, analizując język, malarstwo, poezję czy teatr. Tekst ma wartość systematyzującą, akcentuje także potrzebę większego namysłu badawczego nad samą „muzycznością” starożytnej Grecji.

dr Szymon Nożyński


22.00 PLN

30.00 PLN

w tym VAT 5%


Dostępność: TAK

ilość

Produkty powiązane

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.