Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft

Oficjalna strona pisma

ISSN: 2299-4122, e-ISSN: 2657-4799

Rocznik Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą publikowanych wcześniej w serii Beihefte zum Orbis Linguarum tomów (po raz pierwszy w 2006 roku), prezentujących wymianę myśli naukowej i poglądów w czasie międzynarodowych spotkań językoznawczych odbywających się w Karpaczu pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej UWr., organizowanych przez Edytę Błachut i Adama Gołębiowskiego.

W roczniku publikowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim, o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo wciąż stanowi forum wymiany myśli dla naukowców spotykających się corocznie w Karpaczu.

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: Index Copernicus i Pol-index.

Redakcja

Rada Naukowa

Opis funkcjonowania KR i RNThe terms of appointing and functioning of the Editorial Board and Advisory Board

Warunki publikacji

Hinweise zur Manuskriptgestaltung / Dla Autorów Oświadczenie Autora

Zasady etyki publikacyjnej / Ethics

 • Synchronie und Diachronie. Gegenstand – Methoden – Ziele

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  W tomie ósmym czasopisma zamieszczono m.in. artykuły: Moniki Bielińskiej Kontroversen um die lexikographische Theorie, Andrzeja S. Fereta Zwischen dem Plan und seiner Realisierung. Zu den Hodonymen in der Stadt Białystok im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung, Marty Rogozińskiej Akustische Analyse von Vokaldehnungen im sportlichen Kontext.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Siódmy zeszyt w serii Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft przynosi m.in. artykuły: Jürgena Ehrenmüllera Wie viel steht auf dem oder am Spiel? Diatopische Markiertheit von konventionalisierten Spielphraseologismen am Beispiel des österreichischen Deutsch; Magdaleny Z. Feret Was markiert „jener“?; Marty Rogozińskiej Markierte Intonation im wissenschaftlichen Vortrag. Eine Fallstudie.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sprachebenen und ihre Kategorisierungen

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  W szóstym zeszycie serii lingwistycznej redagowanej przez filologów germańskich z Uniwersytetu Wrocławskiego znalazły się m.in. artykuły: Magdaleny Feret Erwägungen zu Adjektiven und Quantoren in Nominalphrasenstrukturen, Ireneusza Gaworskiego Mehrfache syntaktisch gleiche Nachfeldbesetzung und ihre Funktionen – Ergebnisse einer diachronen Analyse religiöser Texte i Piotra A. Owsińskiego Frühneuhochdeutsche Neuerungen im Spiegel der Schreibung der Krakauer Stadtkanzle.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte – Methoden – Didaktik

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  W książce zebrane zostały referaty zaprezentowane w czasie 24. międzynarodowej konferencji lingwistycznej w Karpaczu w dniach 16–18 września 2013 r. Wśród nich znalazły się teksty: Jana Pacholskiego Studienreisen als Methode der Literaturdidaktik. Reflexionen eines Praktikers, Karin Pittner Ebenen des Vergleichs von Arbeiten deutscher und polnischer Studierender, Rafała Szuberta Zur lexikalisch-semantischen Explikation des Personbegriffes.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sprache in Wissenschaft und Unterricht

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Akten der 23. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 14.–16.05.2012

  Publikacja po 23. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 14–16 maja 2012 roku.  W tomie m.in. teksty: Marii Biskup Zu Besonderheiten der Rechtssprache Deutschlands, Małgorzaty Czarneckiej Zur Rolle des Vorwissens beim Fremdsprachenlernen, Ireneusza Gaworskiego Zum sprachlichen Potenzial der Textsorten im DaF–Unterricht. Eine Lehrwerkanalyse.


  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (redakcja)

  Tom zawiera referaty z 22. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 10-12 października 2011.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.