Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM to seria naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prezentująca monografie historycznoliterackie i językoznawcze, zbiory rozpraw i esejów, a także antologie tekstów literackich wzbogacone o naukowe komentarze.
Teksty niemieckojęzyczne ukazują się w koprodukcji z drezdeńskim wydawnictwem Neisse Verlag.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Eugeniusza Tomiczka.

 • Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig

  Agnieszka Klimas

  Publizistische und novellistische Zeitaussagen

  Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Das Oppelner Schlesien

  Monika Czok

  Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen

  Publikacja przedstawia obraz Śląska Opolskiego w dyskursie naukowym, w dyskusji społeczno-politycznej oraz w dyskursie medialnym na przestrzeni lat 1989–2014. Analizuje proces kształtowania statusu regionalnego tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Śląsk Opolski – Górny Śląsk.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne

  Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar

  Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik (redakcja)

  Książka jest efektem współpracy środowisk naukowych Wrocławia, Zielonej Góry i kilku uczelni niemieckich. Zamieszczone w niej szkice literaturoznawców, językoznawców, historyków, historyków sztuki i muzykologów poświęcone są różnym aspektom życia społecznego i kulturalnego dawnych Żar jako znaczącego miejsca pamięci zbiorowej Serbołużyczan, Niemców i Polaków. Tworzą one spójny obraz miasta, które mogło szczycić się znakomitym szkolnictwem, kronikarzami dziejów miejskich oraz przedstawicielami świata literatury.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Sprostać Zmartwychwstaniu... Eksplikacje poezji Bonifacego Miązka

  Edward Białek, Ksenia Olkusz (redakcja)

  Szkice różnych autorów poświęcone poezji Bonifacego Miązka, księdza i profesora, poety i krytyka literackiego, zasłużonego duszpasterza polskich środowisk emigracyjnych w Austrii.
  W książce m.in. teksty: Krzysztofa A. Kuczyńskiego Tęsknota za rodzinnym domem i ojczyzną w poetyckiej perspektywie polskiego kapłana na obczyźnie. O pisaniu wierszy, Ewy Jarosz-Sienkiewicz Bonifacego Miązka rozważania o przeszłości, Małgorzaty Mochoń Dramat człowieka piórem poety notowany.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (redakcja)

  Cena: 23.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

  Emil Feilert

  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich

  Edward Białek, Krzysztof Huszcza (redakcja)

  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

  Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 21.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der Heiligen Schrift auf der Spur

  Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (redakcja)

  Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur

  Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Tom zawiera rozprawy dokumentujące recepcję Biblii w literaturze współczesnej.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku

  Piotr Kociumbas

  Celem rozprawy jest przedstawienie – z punktu widzenia literaturoznawcy – zjawiska, jakim na kulturalnej mapie Gdańska doby XVIII w. była kantata okolicznościowa, oraz udowodnienie tezy, że teksty takich kantat odwołują się do aktualnych wydarzeń z życia miasta.

  Cena: 24.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie głównie symboliczne lub alegoryczne.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Über allen Gipfeln...”. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts

  Edward Białek, Jan Pacholski (redakcja)

  Zbiór rozpraw poświęconych motywom górskim w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Analizowane są obrazy Alp, Sudetów i innych łańcuchów górskich w tekstach Rainera Marii Rilkego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Carla Hauptmanna, Moniki Taubitz, Paula Kellera, Pauli Grogger i innych pisarzy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Einladung zur Odyssee

  Helmut Hofbauer

  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Günter Grass. Bürger und Schriftsteller

  Norbert Honsza, Irena Światłowska (redakcja)

  Zbiór rozpraw i szkiców poświęconych dorobkowi niemieckiego noblisty. Autorzy przybliżają starsze i nowe dzieła pisarza, analizują też jego odbiór w kilku krajach europejskich.

  Cena: 35.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krainy retoryczne. Zapiski z podróży

  Iwona Bartoszewicz

  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane w badaniach z zakresu pragmalingwistyki, oraz inne, którym niestety dotąd poświęcono zbyt mało uwagi.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Literarisches Liegnitz

  Edward Białek, Hubert Unverricht (redakcja)

  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989

  Marcin Miodek

  Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, „straszak niemiecki”, socjotechnika, stereotypy narodowe, propaganda komunistyczna i prasoznawstwo to pojęcia najlepiej charakteryzujące treść tej książki. Ukazuje ona na przykładzie najstarszego, niezwykle popularnego i opiniotwórczego na Dolnym Śląsku dziennika regionalnego „Słowo Polskie” (do X 1946 r. pod nazwą „Pionier”) instrumentalizację szeroko pojętego zagadnienia niemieckiego w polskiej propagandzie lat 1945-1989.

  Cena: 35.00 PLN

  71.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwischen Übernahme und Ablehnung. Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater

  Marijan Bobinac

  Studium recepcyjne, którego przedmiotem jest obecność pisarzy niemieckich na scenach teatrów chorwackich.

  Cena: 12.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.