Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM to seria naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prezentująca monografie historycznoliterackie i językoznawcze, zbiory rozpraw i esejów, a także antologie tekstów literackich wzbogacone o naukowe komentarze.
Teksty niemieckojęzyczne ukazują się w koprodukcji z drezdeńskim wydawnictwem Neisse Verlag.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Eugeniusza Tomiczka.

 • Das Oppelner Schlesien

  Monika Czok

  Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen

  Publikacja przedstawia obraz Śląska Opolskiego w dyskursie naukowym, w dyskusji społeczno-politycznej oraz w dyskursie medialnym na przestrzeni lat 1989–2014. Analizuje proces kształtowania statusu regionalnego tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Śląsk Opolski – Górny Śląsk.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig

  Agnieszka Klimas

  Publizistische und novellistische Zeitaussagen

  Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki.

  Cena: 65.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne / OUTLET

  Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów

  Zobacz więcej ⇒

  Cena: 10.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne

  Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz

  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury.

  Cena: 29.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar

  Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik (redakcja)

  Książka jest efektem współpracy środowisk naukowych Wrocławia, Zielonej Góry i kilku uczelni niemieckich. Zamieszczone w niej szkice literaturoznawców, językoznawców, historyków, historyków sztuki i muzykologów poświęcone są różnym aspektom życia społecznego i kulturalnego dawnych Żar jako znaczącego miejsca pamięci zbiorowej Serbołużyczan, Niemców i Polaków. Tworzą one spójny obraz miasta, które mogło szczycić się znakomitym szkolnictwem, kronikarzami dziejów miejskich oraz przedstawicielami świata literatury.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sprostać Zmartwychwstaniu... Eksplikacje poezji Bonifacego Miązka

  Edward Białek, Ksenia Olkusz (redakcja)

  Szkice różnych autorów poświęcone poezji Bonifacego Miązka, księdza i profesora, poety i krytyka literackiego, zasłużonego duszpasterza polskich środowisk emigracyjnych w Austrii.
  W książce m.in. teksty: Krzysztofa A. Kuczyńskiego Tęsknota za rodzinnym domem i ojczyzną w poetyckiej perspektywie polskiego kapłana na obczyźnie. O pisaniu wierszy, Ewy Jarosz-Sienkiewicz Bonifacego Miązka rozważania o przeszłości, Małgorzaty Mochoń Dramat człowieka piórem poety notowany.

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (redakcja)

  Cena: 23.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

  Emil Feilert

  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der Heiligen Schrift auf der Spur

  Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (redakcja)

  Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur

  Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Tom zawiera rozprawy dokumentujące recepcję Biblii w literaturze współczesnej.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

  Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (redakcja)

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena: 21.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich

  Edward Białek, Krzysztof Huszcza (redakcja)

  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku

  Piotr Kociumbas

  Celem rozprawy jest przedstawienie – z punktu widzenia literaturoznawcy – zjawiska, jakim na kulturalnej mapie Gdańska doby XVIII w. była kantata okolicznościowa, oraz udowodnienie tezy, że teksty takich kantat odwołują się do aktualnych wydarzeń z życia miasta.

  Cena: 24.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Auf der Suche nach humanitas. Festschrifft fur Prof. Dr Irena Światłowska - Prędota

  Auf der Suche nach humanitas. Festschrifft fur Prof. Dr Irena Światłowska - Prędota

  praca zbiorowa

  Am 1. Juli 2009 begeht Frau Professor Irena Światłowska – Prędota, Leiterin des Lehrstuhls fur Deutsche Literatur nach 1945 am Germanistischen Institut ihren 65. Geburtstag. Mit dieser Festschrift wollen Freunde, Kollegen und Schuler die Jubilarin und ihr seit uber vierzig Jahren wahrends Schaffen und Wirken in Forschung und Lehre der Breslauer Germanistik wurdigen.

  Cena: 25.00 PLN

  46.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz

  DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz

  Lesław Cirko, Martin Grimberg, Artur Tworek (redakcja)

  Karpacz 10-12.09.2007

  Materiały konferencyjne.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków / OUTLET

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów

  Zobacz więcej ⇒

  Cena: 15.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię, kulturę i historię zawarte w jego twórczości. Piszą o znaczeniu utworów tego poety dla piśmiennictwa i muzyki niemieckiej XX w., a także o jego miejscu w świadomości krytyków, tłumaczy i historyków literatury w Niemczech, Polsce i we Włoszech.

  Cena: 32.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutsch-polnischen Grammatik (dpg)

  Lesław Cirko, Martin Grimberg (redakcja)

  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 11.-13.09.2006

  Wybór referatów konferencyjnych dotyczących zagadnień związanych z teorią i praktyczną realizacją konfrontatywnej gramatyki polsko-niemieckiej w akademickim procesie dydaktycznym.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Einladung zur Odyssee

  Helmut Hofbauer

  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena: 35.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Günter Grass. Bürger und Schriftsteller

  Norbert Honsza, Irena Światłowska (redakcja)

  Zbiór rozpraw i szkiców poświęconych dorobkowi niemieckiego noblisty. Autorzy przybliżają starsze i nowe dzieła pisarza, analizują też jego odbiór w kilku krajach europejskich.

  Cena: 35.00 PLN

  55.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Interkulturelle Germanistik. Regionale und kanonisierte Identitätstexte

  Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer, Anna Mańko-Matysiak (redakcja)

  Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli młodzi naukowcy i studenci z Polski, Niemiec i Austrii, którzy wymieniali poglądy na temat teorii i polityki interkulturowości w badaniach germanistycznych.

  Cena: 12.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krainy retoryczne. Zapiski z podróży

  Iwona Bartoszewicz

  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane w badaniach z zakresu pragmalingwistyki, oraz inne, którym niestety dotąd poświęcono zbyt mało uwagi.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Literarisches Liegnitz

  Edward Białek, Hubert Unverricht (redakcja)

  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989

  Marcin Miodek

  Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, „straszak niemiecki”, socjotechnika, stereotypy narodowe, propaganda komunistyczna i prasoznawstwo to pojęcia najlepiej charakteryzujące treść tej książki. Ukazuje ona na przykładzie najstarszego, niezwykle popularnego i opiniotwórczego na Dolnym Śląsku dziennika regionalnego „Słowo Polskie” (do X 1946 r. pod nazwą „Pionier”) instrumentalizację szeroko pojętego zagadnienia niemieckiego w polskiej propagandzie lat 1945-1989.

  Cena: 35.00 PLN

  71.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwischen Übernahme und Ablehnung. Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater

  Marijan Bobinac

  Studium recepcyjne, którego przedmiotem jest obecność pisarzy niemieckich na scenach teatrów chorwackich.

  Cena: 12.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Über allen Gipfeln...”. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts

  Edward Białek, Jan Pacholski (redakcja)

  Zbiór rozpraw poświęconych motywom górskim w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Analizowane są obrazy Alp, Sudetów i innych łańcuchów górskich w tekstach Rainera Marii Rilkego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Carla Hauptmanna, Moniki Taubitz, Paula Kellera, Pauli Grogger i innych pisarzy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych / OUTLET

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Uwaga: egzemplarz pochodzący ze zwrotów

  Zobacz więcej ⇒

  Cena: 18.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie głównie symboliczne lub alegoryczne.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Literatura niemiecka w teorii i praktyce

  Tomasz Małyszek

  Drugie wydanie książki wrocławskiego germanisty i pisarza prezentującej nowoczesne spojrzenie na zagadnienia teoretycznoliterackie i praktyczne obcowanie z tekstami należącymi do piśmiennictwa niemieckojęzycznego.

  Cena: 19.00 PLN

  25.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą

  Willibald Omankowski / Omansen

  Dwujęzyczna antologia wierszy urodzonego w Gdańsku niemieckiego poety, felietonisty i krytyka muzycznego. Willibald Omankowski (1886-1976; od 1939 r. pod pseudonimem Omansen) w latach 1899-1907 uczęszczał do Gdańskiego Gimnazjum Miejskiego, następnie był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego, jako oficer artylerii w stopniu kapitana brał udział w I wojnie światowej.

  Cena: 28.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der Hüter des Humanen

  Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (redakcja)

  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena: 28.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der Zukunftsfette. Neue Beiträge zum Werk Elias Canettis

  Sven Hanuschek (redakcja)

  Zbiór rozpraw poświęconych twórczości laureata Nagrody Nobla.

  Cena: 15.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur

  Janina Bach

  Obszerne studium historycznoliterackie na temat śladów zainteresowania pisarzy niemieckich problematyką zagłady Żydów. Omawiana jest m.in. twórczość Stephana Hermlina, Luise Rinser, Heinricha Bölla i Edgara Hilsenratha.

  Cena: 23.00 PLN

  40.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945. Literarische Fallstudien

  Paweł Zimniak

  Obszerne studium imagologiczne prezentujące obrazy Dolnego Śląska w twórczości pisarzy niemieckich urodzonych w tej prowincji. W pracy sportretowani zostali następujący autorzy: Bodo Heimann, Jochen Hoffbauer, Dagmar Nick, Monika Taubitz, Friedrich Bischoff, Ernst Günther Bleisch, Dietmar Scholz i Christian Saalberg.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Schuhnummer oder Leben!”

  Edward Białek, Czesław Karolak (redakcja)

  Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum

  Wybór rozpraw i szkiców przybliżających nowoczesne metody pracy z tekstami literackimi na różnych poziomach nauczania. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych są przykładowe materiały dydaktyczne dla różnych grup odbiorców oraz wywiady z pisarzami: Peterem Härtlingiem (Niemcy) i Peterem Henischem (Austria).

  Cena: 25.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sonderwege in der Literatur. Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs

  Zygmunt Mielczarek

  Na przykładzie niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej XX w. autor monografii śledzi dyskurs outsidera. Odwołując się m.in. do myśli Nietzschego, Junga, Jaspersa, Binswangera, Prinzhorna, Benjamina, Lévinasa czy Foucault, opisuje literacką realizację takich idei i zagadnień, jak tożsamość, inność, obcość, obłęd, eksces, wolność, normalność i nienormalność.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Sprachlust – Norm – Kreativität

  Lesław Cirko, Martin Grimberg

  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 12.-14.09.2005

  Tom pokonferencyjny zawierający studia i szkice z zakresu językoznawstwa ogólnego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Archetypen der Weiblichkeit im multikulturellen Vergleich

  Mirosława Czarnecka, Christa Ebert, Grażyna B. Szewczyk (redakcja)

  Studien zur deutschsprachigen, polnischen, russischen und schwedischen Literatur

  Pokłosie konferencji zorganizowanej w Collegium Polonicum w Słubicach. Analizowane są obrazy kobiecości w twórczości następujących autorów: Kerstin Ekman, Cécile Ines Loos, Gertrud von le Fort, Agnes Miegel, Valentin Rasputin, Jan Twardowski, Gerhart Hauptmann, Stanisław Wyspiański.

  Cena: 26.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Die Quarantäne

  Edward Białek, Leszek Żyliński (redakcja)

  Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn

  Wydanie drugie rozszerzone. Praca zbiorowa poświęcona literaturze niemieckiej i austriackiej lat 50. Zaprezentowane zostały najważniejsze dokonania dekady cudu gospodarczego w prozie, dramacie i liryce. W orbicie zainteresowań znaleźli się autorzy: H. Lipinsky-Gottersdorf, F.C. Jünger, E. Jünger, H.H. Jahnn, A. Andersch, K. Jaspers, H.E. Nossack, T. Bernhard, M. Walser, G. Grass, H.W. Richter.

  Cena: 26.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Friedrich Schiller. W dwusetną rocznicę śmierci

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (redakcja)

  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena: 22.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Hans Lipinsky-Gottersdorf. Leben und Werk

  Wojciech Kunicki

  Monografia poświęcona wybitnemu pisarzowi niemieckiemu rodem z Górnego Śląska. Autor szczegółowo analizuje dorobek literacki zapomnianego dziś prekursora pojednania niemiecko- -polskiego.

  Cena: 32.00 PLN

  52.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich

  Lesław Cirko, Martin Grimberg (redakcja)

  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 27-29.09.2004

  Materiały międzynarodowej konferencji językoznawczej, która odbyła się jesienią 2004 r. w Karpaczu. Autorzy referatów: Jarosław Aptacy, Joachim Ballweg, Jacek Barański, Monika Bielińska, Lesław Cirko, Marek Gładysz, Anna Pilarski, Alicja Sakaguchi, Anna Socka, Artur Tworek, Heinz Vater, Agnieszka Vogelsang-Doncer i Ewa Wojaczek.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Fallstudien

  Carsten Gansel, Paweł Zimniak (redakcja)

  Zbiór rozpraw niemieckich i polskich historyków literatury poświęconych wybranym aspektom piśmiennictwa niemieckojęzycznego okresu powojennego. Zawiera m.in. artykuły o twórczości Ericha Hackla, Otto F. Waltera, Maxa Frischa, Christy Wolf, Johannesa Borowskiego, Ilse Aichinger, Norberta Gstreina, Heinricha Bölla, Petera Härtlinga, Martina Walsera, Güntera Eicha i Paula Celana.

  Cena: 23.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zwischen Verlust und Fülle. Studien zur Literatur und Kultur Festschrift für Louis Ferdinand Helbig

  Edward Białek, Detlef Haberland (redakcja)

  Księga pamiątkowa dla wybitnego badacza dziejów literatury niemieckiej, w tym niemieckojęzycznego piśmiennictwa śląskiego, prof. Louisa Ferdinanda Helbiga.

  Cena: 25.00 PLN

  47.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Der kleine Mann auf der Bühne

  Marijan Bobinac

  Aufsätze zum deutschsprachigen Volksstück im 20. Jahrhundert

  Wybór rozpraw germanisty z Zagrzebia, przybliżających meandry rozwoju dwudziestowiecznego teatru plebejskiego (Volksstück). Omawiane są m.in. utwory Ödöna von Horvatha, Petera Turriniego, Felixa Mitterera, Carla Zuckmayera i Marieluise Fleißer.

  Cena: 26.00 PLN

  34.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Skandinavien und Mitteleuropa. Literarische Verwandtschaften

  Maria Krysztofiak

  Wybór rozpraw badaczki literatury niemieckiej i literatur skandynawskich przybliżających powinowactwa kulturowe narodów północnej i środkowej Europy.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination

  Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak (redakcja)

  Zbiór artykułów prezentujących portrety literackie kilkunastu pisarzy niemieckich i polskich z Dolnego i Górnego Śląska. Analizowane są m.in. utwory, w których pojawia się motyw utraconej ojczyzny. Omawiane są teksty zarówno autorów bardzo znanych, jak i mniej głośnych.

  Cena: 37.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Historyjka o Jungu i Filemonie

  Tomasz Małyszek

  Książka jest owocem wykładów i seminariów, które Tomasz Małyszek prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2000-2004. Czytelnik znajdzie w niej m.in. teksty „O reinkarnacji sztuki”, „O Nietzschem i Jungu”, „O estetyce mitu”.

  Cena: 13.00 PLN

  21.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Książki i ekrany. Eseje o kulturze popularnej

  Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek

  Zbiór esejów, których przedmiotem jest współczesna kultura popularna. Wszystkie szkice utrzymują tę samą poetykę wieloaspektowej analizy i napisane zostały w jednym stylu, a wewnątrz każdego z nich pojawia się szereg egzemplifikacji zaczerpniętych z różnych obszarów kultury, zarówno wysokiej, jak i popularnej.

  Cena: 9.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Weltbilder des Intellekts

  Stefan H. Kaszyński

  Zbiór rozpraw znanego poznańskiego germanisty poświęconych rozwojowi austriackiego aforyzmu w XX w. Omawiane są utwory Ernsta von Feuchterslebena, Franza Kafki, Eliasa Canettiego, Petera Handkego i Franza Josefa Czernina. W drugiej części książki autor zamieszcza wybór z tych tekstów.

  Cena: 15.00 PLN

  26.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gerhart Hauptmann und ‘die Juden’

  Hans-Joachim Hahn (redakcja)

  Pokłosie konferencji zorganizowanej w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. Badacze z Niemiec i Polski próbują ustalić rolę i znaczenie Żydów w życiu i dziele śląskiego noblisty.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag

  Stefan Kiedroń, Agata Kowalska-Szubert (redakcja)

  Księga uświetniająca obchody 60-lecia urodzin wybitnego językoznawcy wrocławskiego, profesora Stanisława Prędoty, germanisty i niderlandysty. Obszerny tom zawiera kilkadziesiąt rozpraw z zakresu językoznawstwa, historii literatury i antropologii kultury.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie

  Bonifacy Miązek

  Wybór rozpraw historycznoliterackich wiedeńskiego slawisty. Książka przybliża oryginalne poglądy na literaturę emigracyjną tego polskiego poety żyjącego od połowy lat 60. na obczyźnie. Czytelnik znajdzie tu także szereg recenzji świadczących o uważnym rejestrowaniu przez księdza profesora Miązka wydarzeń literackich w kraju.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Die Lesbarkeit von Stereotypen

  Hubert Orłowski

  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721”

  Stanisław Borawski, Ilpo Tapani Piirainen

  Księga... przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Opolu. Wydana została przez ten sam zespół autorów w roku 2002 w tomie Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln / Opole. Niniejsza edycja przynosi transliterację grafemiczną, możliwie wiernie oddającą zwyczaje i upodobania graficzne poszczególnych pisarzy sądowych, i może stanowić podstawę do badań.

  Cena: 13.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Język miejskiej wspólnoty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku

  Magdalena Hawrysz

  Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie charakterystyki środka komunikatywnego, jakim posługiwała się opolska wspólnota miejska na przełomie XVII i XVIII wieku.

  Cena: 13.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Romantyczna literatura wobec nauki

  Ewa Kochanowska

  Praca stara się pokazać, w jaki sposób poezja romantyczna próbowała wykorzystać osiągnięcia nauk matematyczno-przyrodniczych do ujawnienia prawdziwego, duchowego sensu świata. Novalis i Słowacki, obaj należący do głównych przedstawicieli romantyzmu w literaturze niemieckiej i polskiej, uczynili z danych naukowych istotny składnik swych dzieł, tworzący oryginalne podłoże poetyckich dokonań. Wpływ nauki na poezję romantyczną był wieloraki, dwaj poeci to przykład dwóch różnych sposobów odczytywania za pomocą wiedzy naukowej symboliki świata.

  Cena: 14.00 PLN

  37.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Studia Philologica

  Norbert Morciniec

  Wybór pism wybitnego językoznawcy (germanisty, niderlandysty), obejmujący znaczący fragment jego dorobku – gramatykę, fonologię, dialektologię itp., prezentujący stosowane przez autora metody badawcze, wzbogacony też rozważaniami z historii języka niemieckiego i dziejów literatury niderlandzkiej.

  Cena: 15.00 PLN

  35.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.