Szukaj produktu:

Wpisanie znaku 'spacji' zainicjuje wczytanie podpowiedzi.

Chcesz skorzystać ze szczegółowej wyszukiwarki?
Kliknij tutaj.


Szukaj w serwisie:

Dolny Śląsk

 • Ferdinand Albin Pax i dzieło jego życia / und sein Lebenswerk

  Magdalena Mularczyk

  Bohaterem tej książki jest Ferdinand Albin Pax, zasłużony wrocławianin, botanik, wybitny badacz szaty roślinnej Sudetów i Karpat, profesor i nauczyciel akademicki, który w latach 1893–1926 kierował Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu.

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Era śpiewu. Studia i refleksje z zagadnień chóralistyki

  Małgorzata Dancewicz (redakcja)

  Chór można i należy rozpatrywać w wielu aspektach – poczynając od funkcji chóralistyki w systemie polskiej kultury i funkcji chóru jako swoistego „instrumentu” muzycznego, przez narzędzie animacji kulturalnej, sposób na edukację kulturalną – a na czynniku socjalizującym kończąc. 

  Cena: 37.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Fotografowie z Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r.

  Marcin Dziedzic

  Książka zawiera biogramy zawodowych fotografów z terenów powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego.

  Cena: 46.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Das Tagebuch der Susanne Websky / Pamiętnik panny Susanne Websky

  Magdalena Maruck (przekład)

  Ein Lebensbild aus dem Schlesien der Biedermeierzeit / Życie na Dolnym Śląsku w czasach biedermeieru

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bibliotheca Bielaviana 2019


  W roczniku miejskim Bibliotheca Bielaviana 2019 Czytelnik znajdzie roczne kalendaria, m.in. miasta Bielawy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Legnica i okolice. Przewodnik (edycja 2019)

  Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski

  Przewodnik został przygotowany z myślą o turystach. Jednak również mieszkańcy Legnicy znajdą w nim wiele podpowiedzi ciekawych – pieszych, rowerowych i samochodowych – wycieczek poza miasto, m.in. do Lubiąża, Jawora, Złotoryi, Chojnowa czy Lubina.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Nauczyciel przedwojenny”. Narodziny i rozkwit mitu

  Krzysztof Uściński

  Autor w swojej książce przedstawił proces powstawania mitu nauczyciela przedwojennego na przykładzie przede wszystkim zbiorowości nauczycieli wrocławskich szkół średnich ogólnokształcących w latach 1945–1949. 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Świecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

  Klara Kaczmarek-Löw

  Badania nad problemem reprezentacji w przestrzeni miejskiej prowadzone są od ponad 30 lat przez przedstawicieli niemieckich, ale też w coraz większym stopniu czeskich i polskich nauk historycznych. Ta książka stanowi próbę monograficznego ujęcia tematu w odniesieniu do ziem dawnej Korony Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku.

  Cena: 69.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry. Studia i szkice

  Edward Białek, Natalia Południak (redakcja)

  Niniejsza monografia zbiorowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych naukowym przybliżeniem zjawisk składających się na życie literackie dawnej Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i innych miast Kotliny Jeleniogórskiej

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Żelazno 1945–1989. Zarys epoki w dziejach pewnej wsi

  Piotr Basiński, Magdalena Basińska

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wsi Żelazno po 1945 r., a przede wszystkim losów jej mieszkańców, którzy od ponad siedemdziesięciu lat tworzą lokalną społeczność.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Szczęśliwy wędrowiec. Sudety w poezji niemieckiej

  Edward Białek, Dorota Nowicka (redakcja)

  W książce zaprezentowano wybór wierszy o Sudetach poetów niemieckich, którzy w przeważnie pochodzą ze Śląska.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Przyroda. Działalność człowieka. Dolny Śląsk. Studium Generale...

  Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (redakcja)

  Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa. Tom XXII


  Ideą seminarium Studium Generale im. prof. Jana Mozrzymasa jest ukazywanie jedności otaczającego nas świata, uniwersalnych praw rządzących w różnych jego obszarach, tworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej.

  Cena: 95.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)

  Urszula Bończuk-Dawidziuk

  Do rozwoju kultury europejskiej przyczyniło się wiele kobiet. Jeśli były wybitnymi poetkami, malarkami lub aktorkami, ich dorobek jest powszechnie znany. Mniej wiadomo o tych, które szeroko rozumianą działalność kulturalną organizowały, inicjując różne ambitne przedsięwzięcia, patronując im lub wspierając je finansowo.

  Cena: 80.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945

  Andrzej Dębski

  Książka dzieli się na dwie części: Kina i W kinach. W pierwszej opisano rozwój kin wrocławskich w latach 1919–1945, w drugiej – ich ofertę programową i preferencje filmowe wrocławskiej publiczności. 

  Cena: 90.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bibliotheca Bielaviana 2018


  W roczniku Bielawy z 2018 roku Czytelnicy znajdą wiele ciekawych tekstów, wśród nich: Anny Grużlewskiej „Marzec 1968 i jego preludium w Dzierżoniowie i Bielawie w świetle dokumentów i relacji”, Rafała Brzezińskiego „Kina w Bielawie przed 1945 r.”, Pelagii Kabaj „Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2018”, a także liczne kalendaria, m.in. Bielawy 2018, MBP w Bielawie 2018,  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 2018, Ośrodka Sportu i Rekreacji 2018.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych

  Marta Śleziak

  Praca ta jest analizą gatunku, który jak dotąd nie doczekał się wyczerpującego opracowania naukowego w formie monografii. Dotyczy klepsydr – dokumentów życia społecznego, gatunku zbliżonego do nekrologu, jednak bardzo specyficznego ze względu na swoją efemeryczność (klepsydry są drukami ulotnymi). 

  Cena: 33.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pozdrowienie z Oleśnicy. Pocztówki z lat 1896-1944 z kolekcji Autora

  Krzysztof Dziedzic

  Gruß aus Oels. Postkarten von 1896 bis 1944 aus der Sammlung des Autors

  Drugie zmienione wydanie albumu prezentującego Oleśnicę na pocztówkach z dawnych lat, a konkretnie na XIX-wiecznych litografiach i fotografiach z I połowy XX wieku. 

  Cena: 63.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław Kulczyńskiego

  Kamilla Jasińska, Michał Karczmarek

  Ten przewodnik zaprasza na szczególny spacer po Wrocławiu – śladami prof. Stanisława Kulczyńskiego, organizatora życia naukowego w powojennym Wrocławiu i pierwszego rektora Uniwersytetu i Politechniki. 

  Cena: 20.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Bazylika w Strzegomiu. Gotycki pomnik historii

  Tomasz Mikołajczak

  Autor chciałby, aby ta bogato ilustrowana i o poręcznym formacie książka stała się rodzajem przewodnika po bazylice, który zabierają ze sobą odwiedzający to interesujące miejsce turyści.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jaworowi ludzie. Rzecz o czasach Bolka II świdnickiego

  Joanna Żak-Bucholc

  Powieść Jaworowi ludzie to swoisty hołd, jaki składa autorka bohaterom epoki Bolka II Małego.

  Cena: 49.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • „Nauka jest treścią mojego życia”… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło

  Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski

  Obszerna biografia profesora Stanisława Kulczyńskiego – botanika, twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonym do Polski Wrocławiu, wielkiego uczonego, demokraty i polityka – została napisana przez autorów cechujących się dociekliwością w ustalaniu faktów.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • „Nauka jest treścią mojego życia”… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło

  Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski

  Obszerna biografia profesora Stanisława Kulczyńskiego – botanika, twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonym do Polski Wrocławiu, wielkiego uczonego, demokraty i polityka – została napisana przez autorów cechujących się dociekliwością w ustalaniu faktów.

  Cena: 45.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Na ratunek Kościołowi

  Joanna Kaźmierczak

  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539–1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego

  Książka poświęcona jest trzem malowanym epitafiom wrocławskich kanoników katedralnych: Laurentiusa Potschela (zm. 1539), Martina Nibelschitza (zm. 1554) oraz Nikolausa Weidnera (zm. 1555), których przesłanie ideowe koncentruje się na wątkach związanych z nurtem tzw. reformy katolickiej.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Nocny wywiad z… krasnalem

  Wojciech Majczyk

  Wrocławskie krasnale, w przeciwieństwie do pozostałych niziołków, nie ukrywają się przed człowiekiem. Za dnia chętnie pozują do zdjęć, w nocy zaś można nawet z nimi porozmawiać. Autor niniejszej książeczki złożył im propozycję nie do odrzucenia: celebrycka sesja zdjęciowa plus ekskluzywna wypowiedź przeznaczona do druku. Jesteście ciekawi, co z tego wynikło? Sięgnijcie po książkę!

  Cena: 35.00 PLN

  49.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław. Literacka geografia miasta

  Kamila Augustyn

  Podejmowana w pracy tematyka wpisuje się w studia nad kategorią miejsca (place stu­dies) i miasta w literaturze (urban studies).

  Cena: 32.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Monte Silentii

  Andreas P. Rotab

  Relacja z wielotygodniowej wyprawy po sens życia – jednego życia (narratora i jednocześnie bohatera powieści). Bohater tego dziennika założył a priori, że wraz z osiągnięciem celu, jakim jest szczyt góry Ślęży, dozna iluminacji, w wyniku której pozna swoją prawdziwą tożsamość ukrytą w imieniu, które to imię definiuje istotę i sens istnienia.

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu

  Maria Legut-Pintal

  Autorka opracowania podjęła próbę stworzenia syntezy dziejów zamków na terenie dawnego księstwa biskupów wrocławskich (łącznie z terytorium znajdującym się obecnie w czeskiej części Śląska) od czasu powstania pierwszych obiektów około połowy XIII wieku do momentu wprowadzenia nowożytnych systemów obronnych około połowy XVI wieku.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku

  Sylwia Krzemińska-Szołtysek

  Opracowanie przedstawia efekt prekursorskich badań nad renesansowymi nagrobkami figuralnymi na obszarze historycznego Górnego Śląska, będącymi ważnym świadectwem kultury pogrzebowej tego europejskiego regionu i dokumentującymi zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby renesansu i manieryzmu.

  Cena: 54.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Książ od kuchni w obiektywie Louisa Hardouina, nadwornego kucharza Hochbergów

  Beata Lejman (redakcja)

  Album z fotografiami Louisa Hardouina, mistrza sztuki kulinarnej, który od 1909 do 1926 roku kierował kuchnią na dworze Hochbergów w Książu, dla Hansa Heinricha XV pracował zapewne do 1932 roku.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Geschmack des Lebens auf Schloss Fürstenstein

  Beata Lejman (redakcja)

  im Objektiv von Louis Hardouin, dem Küchenchef der Familie von Hochberg

  Louis Hardouin (1877–1954) war Chefkoch der Familie von Hochberg auf Schloss Fürstenstein (Książ) und arbeitete für Hans Heinrich XV. vermutlich bis zum Jahre 1932.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • A Gourmet’s View of Książ

  Beata Lejman (editor)

  The Lost World of Książ Castle through the Lens of Louis Hardouin, chef of the von Hochberg Court

  An album of Luis Hardouin's photographs, a chef who from 1909 to 1926 was in charge of the kitchen of the Hochberg family in Książ Castle, and likely employed by Hans Heinrich XV until 1932.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Zamordowane kopalnie

  Paweł Bryszkowski

  Zbiór krótkich form prozatorskich, utworów z pogranicza reportażu i literatury pięknej, poświęconych nieistniejącym już wałbrzyskim kopalniom.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Karl Grosser. Śląski architekt (1850–1918)

  Marta Ostrowska-Bies

  Życie i twórczość architekta ukazane na szerokim tle architektonicznym, historycznym, społecznym i ekonomicznym XIX-wiecznych Niemiec i Śląska.

  Cena: 52.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Od Kosmasa do Eschenloera. Piśmiennictwo czeskie w średniowieczu

  Wojciech Iwańczak

  Wybór rozpraw profesora Wojciecha Iwańczaka wprowadza czytelnika w świat czeskiego piśmiennictwa doby średniowiecza czeskojęzycznego, ale również łacińsko- i niemieckojęzycznego. Taka była bowiem językowa mozaika nie tylko Czech, Korony Czeskiej, ale i całej Europy Środkowej, a może i Europy w ogóle. 

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945

  Bożena Kumor-Gomułka

  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Krzyżowa ponownie odczytana

  Krzysztof Ruchniewicz

  Krzyżowa, niewielka wieś w pobliżu Świdnicy, jest nie tylko polskim miejscem pamięci. Polakom zwykle kojarzy się z mszą pojednania, która odbyła się tu w listopadzie 1989 roku. Z okazji jej kolejnych rocznic zjeżdżają się do Krzyżowej polscy i niemieccy politycy, naukowcy, dziennikarze.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Krzyżowa ponownie odczytana

  Krzysztof Ruchniewicz

  Krzyżowa, niewielka wieś w pobliżu Świdnicy, jest nie tylko polskim miejscem pamięci. Polakom zwykle kojarzy się z mszą pojednania, która odbyła się tu w listopadzie 1989 roku. Z okazji jej kolejnych rocznic zjeżdżają się do Krzyżowej polscy i niemieccy politycy, naukowcy, dziennikarze.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945

  Bożena Kumor-Gomułka

  Publikacja poświęcona jest organizacji i osiemdziesięcioletniej działalności przedwojennej Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Breslau), drugiemu – obok książnicy uniwersyteckiej – naukowemu księgozbiorowi w dawnym Wrocławiu.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej

  Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów

  Prezentowana monografia poświęcona krzyżom kamiennym, tym pomnikom przeszłości, które zdają się nieść ze sobą nieprzenikonione tajemnice dramatycznych wydarzeń sprzed stuleci, łączy cechy pracy naukowej i popularyzatorskiej.

  Cena: 70.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej

  Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów

  Prezentowana monografia poświęcona krzyżom kamiennym, tym pomnikom przeszłości, które zdają się nieść ze sobą nieprzenikonione tajemnice dramatycznych wydarzeń sprzed stuleci, łączy cechy pracy naukowej i popularyzatorskiej.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Przeżyj! Zapiski z Festung Breslau i polskiego Wrocławia 1945-1947. Relacja świadka

  Ursula Waage

  Ursula Waage urodziła się w 1928 roku w Breslau. W czasie oblężenia miasta, od stycznia 1945 roku, prowadziła zapiski, w których rejestrowała zarówno ważne wydarzenia, jak i scenki z życia codziennego. 

  Cena: 25.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność

  Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz (redakcja)

  Jak przystało na region w Europie Środkowej, ziemia kłodzka istniała i istnieje realnie, determinowana geografią lub decyzjami politycznymi, a zarazem jest tworem wyobraźni, opisywanym w wielu tekstach i językach.

  Cena: 60.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ogród Japoński we Wrocławiu

  Lesław Chudzyński, Mirosław Łanowiecki, Andrzej Wojtoń

  Wzbogacone o nowe fotografie drugie wydanie albumu poświęconego Ogrodowi Japońskiemu we Wrocławiu.

  Cena: 46.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Jestem, ocalałem

  Gabriel Leonard Kamiński

  Tom prozy poetyckiej, który jest ósmą publikacją autora związaną z Wrocławiem. Gabriel Kamiński opisuje w niej dwie powiązane ze sobą biografie – swoją i kolegi ze szkolnej ławki. Ich drogi się rozeszły, lecz to, co przeżyli: dorastanie i dojrzewanie, oraz ich późniejsze życiowe losy związały ich z dzielnicą Wrocławia – Grabiszynkiem, i resztą miasta.

  Cena: 15.00 PLN

  28.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

  Norbert Heisig

  15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Band 1. Eine Dokumentation / tom 1. Dokumentacja

  Band 2. Akademische Festreden / tom 2. Wykłady okolicznościowe


  Cena: 60.00 PLN

  80.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Po polsku w dawnym Wrocławiu / The Polish Language in Old Wrocław / Auf Polnisch im alten Breslau

  Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk

  Katalog wystawy /Axhibition Catalog / Ausstellungskatalog

  Katalog wystawy przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego obrazującej obecność języka polskiego w przestrzeni publicznej i życiu codziennym mieszkańców dawnego Wrocławia (XVI–XVIII w.).

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Woher wir kamen. Erinnerungen von Heimatvertiebenen

  Manfred Seidler, Krystyna Tyszkowska (redakcja)

  Niemiecka edycja książki Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, wydanej w 2008 roku przez naszą Oficynę.

  Cena: 40.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław 1916. Kronika miasta w czasie wielkiej wojny

  Magdalena Palica

  Książka jest poświęcona kulturalnemu i obyczajowemu życiu we Wrocławiu w 1916 roku. Mimo uciążliwości i biedy spowodowanej wojną był to rok dużych zmian.

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język – tematyka – formy

  Marta Śleziak

  Książka jest analizą druków ulotnych – afiszów, plakatów, ulotek, komunikatów – wydawanych we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska (m.in. w Legnicy, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Jaworze) w latach 1945–1948.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Legnica i okolice. Przewodnik (edycja 2016)

  Tadeusz Gumiński, Edward Wiśniewski

  Piąte, w pełni zaktualizowane i wzbogacone o nowe zdjęcia, wydanie klasycznego przewodnika Legnica i okolice z 1977 roku.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Bibliotheca Bielaviana 2015


  W roczniku Bielawy z 2015 roku, przygotowanym przed dra Rafała Brzezińskiego, czytelnik znajdzie m.in. dzieje bielawskiego samorządu, który ma już 25 lat, artykuł o Ogólnożydowskim Związku Robotniczym „Bund” na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kalendarium Bielawy 2015, kalendarium MOKiS 2015, kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej 2015, tekst o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Pomruk wrocławskich salonów czyli zapiski kulturalnego doktora

  Krzysztof Wronecki

  W książce zgromadzono felietony Krzysztofa Wroneckiego, które publikował od 2002 roku na łamach „Medium. Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” pod pseudonimem „Wasz Bywalec”. Znany wrocławski kardiochirurg opisywał w nich życie kulturalne i towarzyskie Wrocławia. Obszarem jego zainteresowań stały się przede wszystkim miejscowe instytucje kultury i sztuki: opera, filharmonia, teatry, muzea, galerie i kina, a także środowisko artystyczne oraz wrocławski Klub Rotary z jego pożytecznymi inicjatywami i działaniami charytatywnymi.

  Cena: 30.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Street Art & Poetry of Wrocław / Sztuka ulicy i poezja Wrocławia

  Jacek Inglot (redakcja)

  Zdjęcia i opracowanie graficzne: Wojciech Majczyk

  Album zawiera 53 fotografie malowideł powstałych w ostatnich kilkunastu latach na ścianach i murach Wrocławia.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Monety – zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków

  Bogusław Czechowicz, Radek Fukala, Artur Kwaśniewski, Borys Paszkiewicz, Martin Šandera

  Książka autorstwa pięciu badaczy dotyczy księcia Karola I, pana Ziębic i Oleśnicy oraz hrabiego kłodzkiego, wnuka króla Czech Jerzego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w.

  Małgorzata Staniewicz

  Praca dotyczy płyt całopostaciowych, które były jednym z ważnych elementów funeralnej kultury protestanckiej i stanowią swoistą odmianę dawnej sztuki nagrobnej. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) a kraje Korony Czeskiejo

  Radek Fukala

  Przekład: Andrzej Spyra 

  Wojna trzydziestoletnia dla Rzeczpospolitej miała znaczenie marginalne. Być może dlatego nie powstała dotąd żadna polska synteza dziejów tej wojny. Wobec jej braku, oddajemy w ręce polskiego czytelnika przekład czeskiej monografii tego konfliktu.

  Cena: 48.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Drugi Bresław

  Andrzej Zawada

  Pierwszy Bresław autor pisał przed laty. Starał się znaleźć wyraz dla swojego osobistego poglądu na wielowątko­wą i splątaną relację Polaków i Niemców, polskości i niemieckości.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Drugi Bresław

  Andrzej Zawada

  Pierwszy Bresław autor pisał przed laty. Starał się znaleźć wyraz dla swojego osobistego poglądu na wielowątko­wą i splątaną relację Polaków i Niemców, polskości i niemieckości.

  Cena: 22.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”...

  Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (redakcja)

  Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi


  Cena: 33.00 PLN

  45.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka

  Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz

  Tom jubileuszowy wrocławskiej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Zamieszczono w nim m.in. opis czterdziestu lat działalności szkoły, teksty poświęcone pracy dydaktycznej SJPiK, zarówno informacyjne, jak i dotyczące prowadzonych przez lektorów badań, a także zaprezentowano przykładowe programy oraz autorskie zadania lektorów przygotowane dla konkretnych potrzeb językowych i kulturowych uczniów szkoły.

  Cena: 29.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Krystallos. Królestwo Karkonosza

  Teresa Warawko

  Zawarte tu opowieści ukazują piękne zakątki Sudetów – świat pełen tajemnic i bogactwa, uwrażliwiają na piękno i potęgę przyrody, która potrafi być zarówno pomocna człowiekowi, jak i niebezpieczna. Ukazują społeczności ludzkie żyjące w zgodzie z naturą, uczą uniwersalnych prawd i wartości.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pozdrowienie z Bierutowa. Pocztówki z lat 1898-1944 z kolekcji autora

  Krzysztof Dziedzic

  Gruß aus Bernstadt. Postkarten von 1898 bis 1944 aus der Sammlung des Autors

  Niniejszy album widoków Bierutowa i wsi wchodzących w skład dzisiejszej gminy Bierutów stanowi kontynuację kolekcjonerskich opracowań: Pozdrowienie z Oleśnicy (2010) i Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego (2013).

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • W iście berlińskim tempie... Gerhart Hauptmann / Ivo Hauptmann. Listy

  Harriet Hauptmann, Stefan Rohlfs (redakcja)

  Korespondencja między Gerhartem a Ivo Hauptmannami, między ojcem a synem, między pisarzem a malarzem, objawia stosunek bardzo ambiwalentny, a zarazem pełen przychylności i empatii.

  Cena: 36.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870

  Tomasz Grudziński

  Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870

  Tomasz Grudziński

  Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych.

  Cena: 50.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956

  Piotr Sroka

  Nasza wiedza o dziejach turystyki w Sudetach przed 1945 r. jest już dość bogata, czego nie można powiedzieć o okresie powojennym. Niniejsza książka powinna tę lukę częściowo wypełnić.

  Cena: 42.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego. Pocztówki z lat 1898-1943 z kolekcji autora

  Krzysztof Dziedzic

  Gruss aus dem Kreis Oels. Postkarten von 1898 bis 1943 aus der Sammlung des Autors

  Album stanowi kontynuację kolekcjonerskiego opracowania Pozdrowienie z Oleśnicy. Prezentowana kolekcja pocztówek, ukazujących ówczesne oblicze gmin powiatu oleśnickiego, pochodzi z przełomu wieku XIX i XX oraz czasów dwudziestolecia międzywojennego.

  Cena: 49.00 PLN

  60.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Twierdza srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Niezwykła twierdza srebrnogórska już po raz czwarty przyciąga uwagę badaczy, którzy prezentują najnowsze ustalenia na jej temat i osadzają ją w szerokim kontekście militarnych zdarzeń i architektonicznych koncepcji.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Twierdza srebrnogórska IV. Wojna siedmioletnia w Sudetach i nowożytne fortyfikacje górskie

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Niezwykła twierdza srebrnogórska już po raz czwarty przyciąga uwagę badaczy, którzy prezentują najnowsze ustalenia na jej temat i osadzają ją w szerokim kontekście militarnych zdarzeń i architektonicznych koncepcji.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu

  Anna Michalska

  Monografia późnobarokowego cyklu dwudziestu dwóch obrazów olejnych ukazujących sceny związane z postacią św. Klary, przeznaczonych dla wrocławskiego klasztoru klarysek (obecnie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej) przy pl. Biskupa Nankiera 16. 

  Cena: 38.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Nad Odrą i Oławą. Szkice turystyczno-krajoznawcze z okolic Oławy

  Tomasz Gałwiaczek, Zbigniew Jakubowicz

  Brak popularnego przewodnika krajoznawczego po Oławie i okolicach skłoniło autorów do napisania tej książki. Mają nadzieję, że choć w części wypełni tę lukę.

  Cena: 24.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Nie od razu Wrocław odbudowano

  Daniela Przyłęcka

  Plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje oraz projekty urbanistyczne i architektoniczne a ich realizacja w latach 1945-1989

  Publikacja autorska przedstawiająca uwarunkowania, przebieg procesów planowania oraz realizacji odbudowy i rozwoju przestrzennego Wrocławia w latach 1945-1989.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • O karczmach, zajazdach, gospodach...

  Rafał Brzeziński

  Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim przed rokiem 1945

  Publikacja jest ewenementem w naszym piśmiennictwie historycznym, gdyż stara się nie tylko opisać, ale także przeanalizować rolę i funkcjonowanie lokali gastronomicznych i noclegowych w przeszłości na terenie dolnośląskiego mikroregionu Gór Sowich.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Rezydencje i majątki szlacheckie w powiecie legnickim do 1945 roku

  Romuald M. Łuczyński

  Książka przedstawia rezydencje na obszarze obecnego powiatu legnickiego i ich właścicieli.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.)

  Tomasz Przerwa

  Pomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowania znakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i Justyny Kowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemów górskich obszarów Śląska.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.)

  Tomasz Przerwa

  Pomysł pracy nie zrodził się ze sportowych pasji autora czy też oczarowania znakomitymi skądinąd wynikami polskich narciarzy – Adama Małysza i Justyny Kowalczyk, ale z potrzeby wniknięcia w skomplikowaną tkankę problemów górskich obszarów Śląska.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Między Polską a Czechami Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza

  Antoni Barciak

  Na książkę złożyło się piętnaście publikowanych wcześniej w różnych czasopismach i wydawnictwach, zarówno polskich, jak i czeskich, artykułów, których tematyka wiąże się ze Śląskiem i jego mieszkańcami i które oparte zostały w większości na źródłach czeskich. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Między Polską a Czechami Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza

  Antoni Barciak

  Na książkę złożyło się piętnaście publikowanych wcześniej w różnych czasopismach i wydawnictwach, zarówno polskich, jak i czeskich, artykułów, których tematyka wiąże się ze Śląskiem i jego mieszkańcami i które oparte zostały w większości na źródłach czeskich. 

  Cena: 28.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła (1520-1609)

  Aleksandra Szewczyk

  Tematem rozprawy jest mecenat biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła, zamknięty w ramach czasowych lat 1520-1609. 

  Cena: 54.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pielgrzymy 2011. Informator krajoznawczy poświęcony Sudetom


  Numer czasopisma Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich poświęcony Przedgórzu Sudeckiemu, Górom Sowim i ziemi kłodzkiej. Czytelnik znajdzie m.in. artykuły przedstawiające historię linii kolejowej Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok, dzieje „Balsamu jerozolimskiego”, który w XIX i XX wieku należał do słynnych lokalnych produktów zdrowotnych wyrabianych w Kłodzku, ciekawostki dotyczące historii domku myśliwskiego na Czarcim Gonie pod Śnieżnikiem.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • „Tak oto stoję”. Dawny kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu

  Joanna Macalik

  Pierwsza monografia kościoła imienia Marcina Lutra, niegdyś niezwykle ważnego dla Wrocławia, a dziś już nieistniejącego. 

  Cena: 33.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544)

  Katarzyna Sulej

  Dla renesansowej kultury i sztuki Śląska dzieła ufundowane przez Heinricha Rybischa mają fundamentalne znaczenie. Podjął on i wzmocnił nowe idee artystyczne, wprowadzone po raz pierwszy do społecznego obiegu przez biskupa Jana V Thurzo. Z kolei jego dzieło kontynuował książę Jerzy II Piast, inicjator renesansowej przebudowy zamku w Brzegu.

  Cena: 25.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544)

  Katarzyna Sulej

  Dla renesansowej kultury i sztuki Śląska dzieła ufundowane przez Heinricha Rybischa mają fundamentalne znaczenie. Podjął on i wzmocnił nowe idee artystyczne, wprowadzone po raz pierwszy do społecznego obiegu przez biskupa Jana V Thurzo. Z kolei jego dzieło kontynuował książę Jerzy II Piast, inicjator renesansowej przebudowy zamku w Brzegu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Niegdyś we Wrocławiu

  Tadeusz Riedl

  Wspomnienia z lat 50., 60. i początku 70. przeżytych przez autora we Wrocławiu. Dużo miejsca poświęcił swoim studiom przyrodniczym na Uniwersytecie Wrocławskim, Operze Wrocławskiej, jej sukcesom, porażkom, artystom i historii, oraz dawnym wrocławskim lokalom – Teatralnej, Monopolowi i Klubowi Dziennikarza.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość

  Klara Kaczmarek-Löw

  Kim był Wendel Roskopf? Nowatorskim architektem, który zainicjował włoski renesans na Śląsku i Górnych Łużycach, a jednocześnie do perfekcji doprowadził system budowania późnogotyckich sklepień krzywoliniowych? 

  Cena: 50.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Kraina nad Widawą. Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność

  Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski (redakcja)

  Monografia historyczna poświęcona miastu Bierutów i jego najbliższemu otoczeniu. Przy kształtowaniu szaty graficznej opracowania skorzystano z bogatych zasobów fotografii Zbigniewa Podurgiela, od dawna uwieczniającego piękno tych stron, jak i z prywatnych kolekcji bierutowskich amatorów przeszłości.

  Cena: 40.00 PLN

  50.40 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945-1948

  Piotr Retecki

  Praca poświęcona historii powiatu wałbrzyskiego w przełomowym dla niego okresie 1945-1948, kiedy zamieszkująca go ludność niemiecka została w większości wysiedlona, a w jej miejsce pojawili się Polacy przyjeżdżający z całej Europy. Autor opisuje proces formowania się nowej społeczności i wpływ, jaki miał tenże proces na wałbrzyskie górnictwo.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Kamionki. Powrót pod ziemię

  Krzysztof Krzyżanowski, Dariusz Wójcik

  Nowe i poszerzone wydanie książki Podziemny świat Kamionek z 2007 r. Autorzy dotarli do nowych faktów, materiałów kartograficznych i źródeł archiwalnych.

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Pozdrowienie z Oleśnicy. Pocztówki z lat 1896-1944 z kolekcji Autora

  Krzysztof Dziedzic

  Pocztówka z dawnych lat może być cennym źródłem wiedzy o miejscowości, o tyle cenniejszym od suchych książkowych informacji, że głęboko zakorzenionym w codzienności mieszkańców.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Śródmiejska katedra. Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia

  Bogusław Czechowicz (redakcja)

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Śródmiejska katedra. Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia

  Bogusław Czechowicz (redakcja)

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena: 39.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1450-1528) i jego władztwo

  David Pindur

  Studium wypełnia lukę w piśmiennictwie historycznym dotyczącym dziejów Śląska XV-XVI w. Poświęcone jest działalności księcia Kazimierza II, którego aktywność polityczna obejmuje blisko pół wieku. 

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1450-1528) i jego władztwo

  David Pindur

  Studium wypełnia lukę w piśmiennictwie historycznym dotyczącym dziejów Śląska XV-XVI w. Poświęcone jest działalności księcia Kazimierza II, którego aktywność polityczna obejmuje blisko pół wieku. 

  Cena: 26.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991

  Romuald M. Łuczyński

  W publikacji zaprezentowano wyniki badań nad dziejami obiektów należących przed 1945 r. do warstwy szlacheckiej szeroko pojętej, obejmującej zarówno tę najbogatszą część, czyli arystokrację, jak i uboższą, której rola i znaczenie ograniczały się jedynie do najbliższej okolicy, głównie powiatu.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Twierdza srebrnogórska III. Miasteczko i fortyfikacje

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Ostatni tom przedstawiający wyniki badań nad Srebrną Górą i jej twierdzą w założonym przez autorów projekcie. W większym stopniu niż dotychczas obejmuje dzieje miejscowości, co pozwala na bardziej zrównoważone i szersze podejście do historii tego zakątka Dolnego Śląska. W książce nie zabrakło także wątków fortecznych.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Twierdza srebrnogórska III. Miasteczko i fortyfikacje

  Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny (redakcja)

  Ostatni tom przedstawiający wyniki badań nad Srebrną Górą i jej twierdzą w założonym przez autorów projekcie. W większym stopniu niż dotychczas obejmuje dzieje miejscowości, co pozwala na bardziej zrównoważone i szersze podejście do historii tego zakątka Dolnego Śląska. W książce nie zabrakło także wątków fortecznych.

  Cena: 23.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Od Delacroix do van Gogha. Żydowskie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu

  Magdalena Palica

  Ludność pochodzenia żydowskiego miała wielki wpływ na gospodarcze, polityczne i kulturalne oblicze Wrocławia aż po schyłek trzydziestych lat XX w. 

  Cena: 34.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Świat na opak. Renesansowy karnawał na malowanych stropach w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu

  Ewa Morisson

  Monografia niezwykle interesującego zespołu malowideł stropowych o tematyce świeckiej, niemającego zbyt wielu analogii w krajach Europy Środkowej. Tworzą one szczególny obraz ówczesnego miasta – przedstawionego podczas dni świątecznych, kiedy to dokonywała się przemiana obyczajów, odwracano obowiązujące zasady, wartości i hierarchie.

  Cena: 44.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Śląsk w czasie i przestrzeni

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (redakcja)

  Na publikację złożyły się studia i artykuły prezentowane podczas czwartego „Spotkania Dolnośląskiego”, które odbyło się w Szklarskiej Porębie w maju 2008 r., a poświęcone było Śląskowi (nie tylko Dolnemu) postrzeganemu tak z historycznej, jak i geograficznej, a także kulturowej perspektywy. 

  Cena: 25.00 PLN

  36.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Gościszów. Dzieje zamku

  Małgorzata Stankiewicz

  Książka poświęcona zamkowi w Gościszowie koło Bolesławca, jednemu z ogromnej liczby ginących zabytków architektury na Śląsku.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Historie, legendy i podania o mieście i gminie Bierutów

  Marek Krzysztof Bińkowski

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Legendy i opowiastki ziemi międzyborskiej

  Bożena Hołubka

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Cena: 12.00 PLN

  21.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Legendy i opowieści sycowskiej treści

  Aleksandra Hołubecka-Zielnica

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Oleśnickie podania, legendy i bajania

  Krzysztof Dziedzic

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Legendy i opowiastki ziemi twardogórskiej

  Bożena Hołubka

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještědu i Gór Izerskich 1884-1945

  Marcin Dziedzic

  Tom poświęcony dziejom Niemieckiego Towarzystwa Górskiego Ještědu i Gór Izerskich, działającego w latach 1884-1945 w zachodnich Sudetach, leżących wówczas kolejno w granicach Austro-Węgier i Czechosłowacji.

  Cena: 28.00 PLN

  44.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Legendy i opowiastki. Dobroszyce – miasto Juliusza

  Krzysztof Szymański

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

  Cena: 11.00 PLN

  19.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Dom pod lipą / Das Haus unter der Linde

  Barbara Dziewięcka-Figiel, Gisela Herrmann

  Pod tym samym dachem, w dwóch odmiennych okresach, wychowały się dwie pokrewne dusze: niemiecka i polska. Książka ta to wspomnienia przez nie spisane o tej samej wsi, tym samym domu, ale innych ludziach.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)

  Aleksandra Szewczyk

  Książka poświęcona jest działalności fundacyjnej wrocławskiego biskupa Jana V Thurzona, z którą wiąże się niektóre z pierwszych przykładów nowożytnej sztuki na Śląsku. 

  Cena: 37.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Twierdza Wrocław w okresie fryderycjańskim. Fortyfikacje, garnizon i działania wojenne w latach 1741-1806

  Grzegorz Podruczny

  Z nazwą „Twierdza Wrocław” kojarzy się przede wszystkim tragiczna dla stolicy Śląska obrona miasta pod koniec II wojny światowej. Książka ta poświęcona jest mniej znanemu okresowi w dziejach fortyfikacji Wrocławia – pruskiej twierdzy, zbudowanej w drugiej połowie XVIII w., która stała się bytem nadrzędnym wobec, dotąd niezależnego politycznie, miasta. 

  Cena: 35.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Literarisches Liegnitz

  Edward Białek, Hubert Unverricht (redakcja)

  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz

  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie głównie symboliczne lub alegoryczne.

  Cena: 25.00 PLN

  53.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Ars lucrum nostrum

  Bogusław Czechowicz

  Publikacja jest zbiorem kilkunastu prac z zakresu historii sztuki śląskiej oraz pogranicza śląsko-czeskiego i śląsko‑morawskiego. Niektóre z nich dość daleko odbiegają od typowego rozumienia sztuki, zbliżając się do dawniejszego postrzegania różnych form ludzkiej ekspresji i powiązań między nimi.

  Cena: 27.00 PLN

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka. Tom II

  Stanisław Bereś (redakcja)

  Kto wie, czy salon prof. Józefa Dudka nie jest najbardziej elitarną intelektualnie i towarzysko prywatną inicjatywą edukacyjną oraz integracyjną we Wrocławiu, a być może i w Polsce. Powstał w marcu 1996 r. i w ostatnich latach, poza okresami wakacyjnymi, działał nieprzerwanie.

  Cena: 22.00 PLN

  30.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Piastowsko-komunistyczna satysfakcja?

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (redakcja)

  Obchody rocznic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej

  W książce zostały zebrane referaty prezentowane na konferencji naukowej zorganizowanej w maju 2007 r. w Szklarskiej Porębie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Życie w dawnej Bielawie / Das Leben im früheren Langenbielau

  Rafał Brzeziński

  Ludzie, miejsca, wydarzenia / Die Leute, die Orte, die Ereignisse

  Książka nie jest historią miasta, ale przyczynkiem do takiej pracy. Zgromadzone w niej teksty powstawały jako artykuły prasowe i miały na celu przedstawienie historii najciekawszych miejsc związanych z Bielawą i jej mieszkańcami, którzy tu tworzyli i działali.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Wrocławskie księgi szosu z lat 1370-1404

  Mateusz Goliński (redakcja)

  Mianem szosu w wypadku spisów, które są przedmiotem niniejszej edycji, określano bezpośredni podatek majątkowy uiszczany przez mieszkańców Wrocławia organom komunalnym.

  Cena: 10.00 PLN

  42.00 PLN   w tym VAT 5%

  KUP KSIĄŻKĘ
 • Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów

  Krystyna Tyszkowska (redakcja)

  Teksty składające się na książkę są częścią plonu, jaki przyniósł konkurs na wspomnienie o repatriacji ogłoszony w 1991 roku przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

  Cena: 20.00 PLN

  KUP e-BOOK
 • Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów

  Krystyna Tyszkowska (redakcja)

  Teksty składające się na książkę są częścią plonu, jaki przyniósł konkurs na wspomnienie o repatriacji ogłoszony w 1991 roku przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

 • Pochwała prowincji

  Andrzej Zawada

  Wnikliwe spojrzenie na Dolny Śląsk ostatniego półwiecza i świadectwo o nim utrwalone w literaturze i kulturze, na Dolny Śląsk jako region pograniczny: historycznie, geograficznie, etnicznie, kulturowo, na miejsca ważne dla jego mieszkańców oraz dla ludzi, którzy tworzą jego mitologię.

  Ten produkt jest niedostępny dla koszyka.

Open Access

 

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.